Et stigende antal virksomheder oplever desværre udfordringer med at fakturaen ikke betales til tiden – eller slet ikke betales. Det skønnes at op imod 30 mia. kroner hvert år går tabt til dårlige betalere hos små og store danske virksomheder. En udfordring der giver dårligere likviditet og ringere bundlinje, hvilket i sidste ende kan medføre afskedigelser af medarbejdere og konkurs for virksomheden, hvis der ikke tages hånd om de dårlige betalere.

Dårlige betalere er i praksis næsten umuligt at komme helt til livs, men din virksomhed kan gøre rigtig meget selv for helt eller delvist at styre uden om dem. Vi har her samlet tre effektive råd du som virksomhed nemt kan implementere allerede i dag, for at undgå dem og derved skabe en bedre likviditet.

# 1: Kend dine kunder

Langt de fleste virksomheder aner grundlæggende ikke hvem de handler med og deres viden om kunden er ofte stærkt begrænset til måske blot et navn eller kontaktperson. Mange virksomheder kender ofte hverken kundens adresse, telefonnummer – og meget sjældent kundens økonomiske forhold. En farlig kombination, når der samtidig gives kredit til kunden.

Det er imidlertid en rigtig god idé før og under et kundeforhold, at holde sig opdateret om sine kunders stamoplysninger. Informationer om virksomheder og privatpersoner er lettere tilgængelig som aldrig før, med gratis offentlig online værktøjer som eksempelvis Proff, CVR, 118.dk, Tinglysningen og endda Google. Virksomheder har med andre ord, bedre end nogensinde, rig mulighed for at tjekke op på deres kunders stamdata, økonomiske forhold og øvrige historik og baggrund, når der skal etableres et kundeforhold og gives kreditter.

Dit baggrundstjek skal resultere i den kredit du ønsker at give kunden – eller danne grundlag for, hvorvidt du overhovedet ønsker et kundeforhold.

# 2: Undgå kunder der går over åen efter vand

Et gammel ordsprog siger, at man ikke skal gå over åen efter vand. Tager dine kunder en markant omvej for at få dine produkter, uden særlig grund, bør du være opmærksom. En karakteristika for en kunde der bevidst ikke ønsker, eller kan, betale for dine ydelser eller produkter, er kunder der handler med virksomheder langt fra sit eget lokalområde. Årsagen er ofte den, at skyldner ikke længere kan handle med virksomheder i sit nærområde, hvilket ofte skyldes manglende eller ringe betalingsevne, og derfor er nødt til at handle hos virksomheder længere væk.

Har du som virksomhed et standardiseret produkt, der kan fås i ethvert lokalområde, men som din kunde vælger at køre ekstra langt for at erhverve sig – så bør du være opmærksom og tage dine forholdsregler – eksempelvis i form af kontant betaling eller korte betalingsfrister. Ønsker sådan kunder ikke at betale kontant, bør du som virksomhed overveje om I skal etablere et kundeforhold.

# 3: Differentieret og opdateret betalingspolitik

Det er ikke et krav at yde kredit til sine kunder, men mange virksomheder vælger alligevel at give en kredit på typisk mellem 7 til 30 dage, årsagen er ofte historisk betinget for virksomheden og uden årsag. At yde samme kredit til alle kunder kan have en stor risiko for din virksomheds likviditet – og du bør som virksomhed nøje overveje hvem, hvorfor og hvor lang kredit kunder bør have.

I udgangspunktet bør du som virksomhed opnå indtjening så tæt på arbejdets udførsel, eller produktets levering. Ønsker du alligevel at yde kredit til dine kunder, bør du løbende vurdere hvad din virksomhed har råd til at yde af kredit og hvem der skal have den. For det er nødvendigvis ikke alle der skal have samme kredit hele tiden. Du bør eksempelvis overveje om nye kunder skal have samme kredit som gamle kunder – eller om de eksisterende kunder har forhold der gør at en betalingsfrist skal nedbringes. Derudover kan det være en god idé at vurdere om det er alle ordrestørrelser bør udløse samme kredit.

Overstående er alene gode råd til at forebygge dårlige betalere, men skulle du opleve at en kunde ikke betaler et mellemværende, så er det bedste råd herfra, at reagere hurtigt. Det kan enten ske udsendelse af rykkerskrivelser, udsendelse af inkassovarsel, opkald til kunden eller at benytte en tjeneste som Debito der står for alt omkring håndteringen af inddrivelse af ubetalte regninger med gratis no cure, no pay inkasso.