inkassofirma

Hver dag hjælper vi rigtig mange virksomheder ud af deres problemer med dårlige betalere og ubetalte fakturaer – og er derfor i forbindelse med rigtig mange glade kunder. Vi får derfor også rigtig mange spørgsmål om alt fra inkasso, fakturaer, korrekt udsendelse af rykkere osv. Med hjemmesiden forsøger vi eksempelvis med inkassoskolen, Danmarks eneste dedikerede skole omkring inkasso at dele ud af vores vide og gøre alle klogere på det at indkræve ubetalte fakturaer ind – uanset om du ønsker os til at gøre det, eller gør det selv.

I dag fik jeg dog et spørgsmål jeg aldrig havde fået før “Hvad er reglerne for betalingsfristen”? Kunden (debitor) havde læst vores ordbog og specifikt læst omkring ordet forfaldsdato, og var blevet i tvivl om hun havde en for kort betaligsfrist – da en af hendes kunder (kreditor) havde klaget over kun 2 dages betalingsfrist – og var sikker på at man skulle have 7 dage til at betale en faktura når man var privatkunde (B2C).

Spørgsmålet er virkelig godt – for er der egentlig nogle regler vedr. betaligsfristen for en faktura udstedt af en virksomhed?

Hvad siger loven:
Lovgivningen siger at en faktura er betalt til tiden, såfremt denne er betalt på forfaldsdatoen – det er i praksis ikke lig med, at kreditor så har pengene på forfaldsdatoen – det kan forekomme at debitor og kreditor ikke har samme bank eller at en betaling foretages en weekend eller helligdag. I begge tilfælde vil betaling så typisk ske ved næstkommende bankdag (typisk næste hverdag). Trods det, er fakturaen derfor betalt til tiden.

Loven udtrykker ingen specifikke regler for hvor lang tid en debitor skal have til at betale en faktura – med andre ord findes der ingen regler for hvor lang (eller kort) en betalingsfrist kan, må og skal være.

Vi anbefaler i udgangspunktet at betaligsfristen sættes til så få dage så muligt, af flere årsager. En lang betaligsfrist kan og vil teoretisk set give et svagere cashflow / likviditet – især i din virksomheds første år, hvor du typisk har behov for pengene for det udførte arbejde så tæt på arbejdets udførsel. Bemærk der kan og vil forekomme visse brancher og kunder der kræver en bestemt frist for deres betaling. Eksempelvis vil du kunne opleve at mange brancher i Tyskland vil have op til 90 dages betalingsfrist – og rigtig mange C20 virksomheder i Danmark har da også krav til deres leverandører om 30 og 60 dages betaligsfrist – ofte af administrative årsager.