Døjer du med dårlige betalere? Vi ved at mange håndværkere har udfordringer med dårlige betalere, som går ud over deres likviditet. Derfor har vi samlet nogle gode råd, som måske kan hjælpe dig med at få dine penge og samtidig øge din likviditet.

Dette indlæg er udgivet i samarbejde med Apacta

Desto hurtigere du fakturerer – desto færre reklamationer modtager du

Del risikoen op i bidder, så du hurtigt kan konstatere om din kunde ikke kan, eller ikke vil betale. Hvis din kunde, mod forventning, reklamerer over en del af det leverede arbejde, risikerer du ikke at kunden tilbageholder hele entreprisesummen, men kun den del der reklameres over. Husk at dine kunders økonomi er levende, og kan ændre sig i løbet af projektet og pludselig blive ude af stand til at betale den regning du sender.

Der er en klar sammenhæng mellem hvor hurtigt du fakturerer, og hvor mange klager du modtager på det udførte arbejde. Forhold der opstår, som vedrører det arbejde du har udført efter aflevering, bør normalt håndteres som garantisager. Men i de tilfælde hvor du endnu ikke har modtaget afregning for entreprisen, før eventuelle reklamationer (ofte af mindre eller ubetydelig karakter) opstår, ses det gang på gang at kunden holder hele entreprisesummen tilbage.

En stor regning på en byggeopgave, der har løbet over en længere periode, kommer af og til som et chok for bygherre, der måske ikke har lagt mærke til at budgettet er blevet overskredet, eller at forskelligt ekstraarbejde har fået et større omfang end forventet. Derfor giver det din kunde tryghed, når der løbende bliver fremsendt a conto faktura, så der altid er styr på opgavens samlede økonomi. Ofte virker mange små regninger, ganske enkelt, billigere end én stor.

Løbende fakturering

Når du arbejder sammen med andre håndværksvirksomheder, sætter dine samarbejdspartnere pris på at modtage faktura løbende. Kun på den måde kan de få afsluttet deres egne sager, og viderefaktureret det arbejde du har leveret. Det kan være til kæmpe frustration, for din samarbejdspartner, at afvente din faktura, da dette kan blokere for at han kan sende en regning til bygherre. En regning hvor både dit arbejde, andre leverandørers arbejde, hans eget arbejde, samt alle projektets byggematerialer indgår i. Derfor fravælger mange håndværkere at samarbejde med leverandører, der ikke løbende fremsender faktura.

Sørg for at lave standardbetingelser om fakturering i din virksomhed, der beskriver at du fakturerer løbende – eksempelvis en gang om ugen. Enten på baggrund af medgået tid og materialer, eller på baggrund af a conto fakturering af opgaver, der udføres i fast pris.

Er du håndværker? – Brug Apacta til fakturering

Med Apacta kan du som håndværker nemt administrere dine arbejdsopgaver og faktureringer. Sammen med Debito går vi ind i kampen om at gøre hverdagen nemmere for håndværkere og vi står altid klar til at hjælpe dig.

Læs mere om Apacta her

Artiklen er skrevet af Apacta