Det er de færreste selvstændige som egentlig er helt klar over hvilke påvirkninger som manglende betalinger har på din momsafregning i virksomheden. Revisor og bogholder, Hans-Jacob Møgelmose fra HM Regnskab, forklarer i videoen hvad du skal være opmærksom på.

I dette blogindlæg vil vi gennemgå hvordan momsafregningen påvirkes af manglende betalinger fra dine kunder og hvordan du kan gøre for ikke at snyde dig selv i forbindelse med moms.

Vil du forbedre din virksomheds likviditet? Svaret er selvfølgelig “Ja”, men har du helt styr på momsen?

Vi ser, at mange af vores kunder bliver meget overrasket ved momsafregningen, men nu har flere af dem fået mere luft i budgettet, fordi de ved hvad de skal gøre. 

Sådan sikrer du at du ikke bliver snydt i forbindelse med moms

For at sikre at du ikke bliver snydt i forbindelse med moms, så er det nødvendigt at du også ved hvad moms er.

Momsen er en meromsætningsafgift de fleste virksomheder skal opkræve af en vares salgspris (salgsmoms). Momsen udgør i skrivende stund 25%.

Den opkrævede salgsmoms fra kunden skal efterfølgende afregnes til SKAT. For mindre virksomheder sker det kvartalsvis eller halvårligt – dette afhænger af virksomhedens størrelse og omsætning. Har virksomheden imidlertid en årlig omsætning over 50 millioner kroner, skal virksomheden aflægge moms hver måned.

Virksomheden kan modregne den moms man har betalt for varer og ydelser til sin virksomhed (købsmoms). For at gøre det helt tydeligt og forståeligt for alle, har vi lavet et konkret eksempel på et momsregnskab.

Eksempel på et simpelt momsregnskab:

TIP: 6 ud af 10 virksomheder tænker ikke over dette i forbindelse med moms

Rigtig mange selvstændige har et fint forhold til momsen, og er ofte også udmærket godt klar over hvornår den skal aflægges og betales hos SKAT. De fleste har enten en intern bogholder eller en ekstern bogholder til at stå for momsen – på den måde slipper man som selvstændig helt eller delvist for at skulle spekulere over momsen – og at få den opgjort og betalt til tiden.

En undersøgelse blandt vores kunder viser, at 6 ud af 10, imidlertid aldrig har tænkt over, at momsen opgøres ud fra den omsætning virksomheden har haft, altså det der er faktureret for. I den ideelle verden er omsætning og det der rent faktisk kommer ind på bankbogen det samme – i realiteten er det desværre langt fra sådan.

Du vil altså derfor både have et tilgodehavende fra en ubetalt faktura, men også en ekstra udgift til moms på grund af en omsætning du aldrig har fået betaling for.Så for at opsummere, så betyder det at du som virksomhed betaler moms af det beløb du har faktureret for og IKKE det beløb der er kommet ind på bankkontoen.

“Hvad har det af konsekvens?”
Jo det har den åbenlyse konsekvens, at du, når momsperioden udløber, skal betale 25% af din omsætning – også for de fakturaer der ikke er betalt hos eksempelvis en dårlig betaler. Dermed betaler du 25% af et beløb du ikke har fået ind.

Surt ikke? Jo det er hamrende irriterende og sure penge at betale, men heldigvis er der en løsning.

“Hvad er løsningen?”
Løsningen er, at du og din bogholder løbende skal være opmærksom på jeres udestående og konstant sørge for at jeres skyldige beløb fra jeres skyldnere holdes i bund. Sørg derfor for hele tiden at rykke jeres kunder for manglende betaling, og er der ingen løsning i den forbindelse – ja så bør du overveje inkasso. For på den måde sikrer du dig at pengene kommer hjem for det udførte arbejde, og at du ikke betaler moms for penge du ikke har fået hjem.

Undgå at snyde dig selv i forbindelse med momsen – og sørg for at få dine penge hjem i tiden, ellers ender du med at skulle betale 25% af penge du ikke har fået hjem endnu.

Næste momsindberetning kan findes på SKATs hjemmeside, her.

Hvad kan du gøre her og nu?

 

Du eller din bogholder skal have styr på dine manglende betalinger. Det er en løbende proces som du løbende skal holde styr på.

Som virksomhedsejer eller økonomiansvarlig i en virksomhed ved du desværre ikke hvornår kundernes betalinger udebliver og det kan desværre være i perioder hvor du har brug for likviditet. Derfor er det en rigtig god ide at være på forkant med situationen.

Dvs. at du har opsat procedurer op for hvordan virksomheden håndterer situationen med manglende betalinger, herunder hvordan og hvornår i rykker kunden for betaling.

Det er sjældent en god ide at vente og du bør derfor sende en venlig reminder til din kunde om at der endnu ikke er betalt. På den måde bevarer du den gode kunderelation og såfremt kunden alligevel ikke ønsker at betale, bør du overveje inkasso.