Momsen er en meromsætningsafgift de fleste virksomheder skal opkræve af en vares salgspris (salgsmoms). Momsen udgør i skrivende stund 25%.

Den opkrævede salgsmoms fra kunden skal efterfølgende afregnes til SKAT. For mindre virksomheder sker det kvartalsvis eller halvårligt – dette afhænger af virksomhedens størrelse og omsætning. Har virksomheden imidlertid en årlig omsætning over 50 millioner kroner, skal virksomheden aflægge moms hver måned.

Virksomheden kan modregne den moms man har betalt for varer og ydelser til sin virksomhed (købsmoms).

Eksempel på et simpelt momsregnskab:

6 ud af 10 virksomheder tænker ikke over dette i forbindelse med moms

Rigtig mange selvstændige har et fint forhold til momsen, og er ofte også udmærket godt klar over hvornår den skal aflægges og betales hos SKAT. De fleste har enten en intern bogholder eller en ekstern bogholder til at stå for momsen – på den måde slipper man som selvstændig helt eller delvist for at skulle spekulere over momsen – og at få den opgjort og betalt til tiden.

En undersøgelse blandt vores kunder viser, at 6 ud af 10, imidlertid aldrig har tænkt over, at momsen opgøres ud fra den omsætning virksomheden har haft, altså det der er faktureret for. I den ideelle verden er omsætning og det der rent faktisk kommer ind på bankbogen det samme – i realiteten er det desværre langt fra sådan.

Det betyder, at der ikke betales moms at det der rent faktisk er kommet ind på bankbogen – men det du har faktureret for.

“Hvad har det af konsekvens?”
Jo det har den åbenlyse konsekvens, at du, når momsperioden udløber, skal betale 25% af din omsætning – også for de fakturaer der ikke er betalt hos eksempelvis en dårlig betaler. Dermed betaler du 25% af et beløb du ikke har fået ind. Surt ikke?

“Hvad er løsningen?”
Løsningen er, at du og din bogholder løbende skal være opmærksom på jeres udestående og konstant sørge for at jeres skyldige beløb fra jeres skyldnere holdes i bund. Sørg derfor for hele tiden at rykke jeres kunder for manglende betaling, og er der ingen løsning i den forbindelse – ja så bør du overveje inkasso. For på den måde sikrer du dig at pengene kommer hjem for det udførte arbejde, og at du ikke betaler moms for penge du ikke har fået hjem.

Undgå at snyde dig selv i forbindelse med momsen – og sørg for at få dine penge hjem i tiden, ellers ender du med at skulle betale 25% af penge du ikke har fået hjem endnu.

Næste momsindberetning kan findes på SKATs hjemmeside, her.