Det sker i inkassoprocessen

Hvad sker der under inkasso? Hvordan håndteres sagen? Hvilke handlinger gennemføres der mod skyldner?

Find svaret her på siden

Hvad er inkasso egentlig - og hvordan foregår det?

Inkasso er en strømlinet proces, der håndteres af etautoriseret inkassofirma, eller en advokat, der oftest benævnes som inkassoadvokat. Disse har har ofte en lang række virkemidler overfor skyldner, som du ikke har samme tilgang til.
Debito anvender alle muligheder for at kunne tilbyde det komplet produkt - og dermed føre din sag hele vejen fra rykker til eventuelle retslige handlinger i fogedretten.

Ved inkasso har man som inkassator mulighed for gøre brug af en lang række lovlige virkemidler, for at få debitor i tale med henblik på at finde en betale.

Disse autoriserede virkemidler er blandt andet:

- Rykkerskrivelser
- Inkassovarsel
- Telefonopkald
- Registrering i RKI og Debitor registret
- Fysisk fremmøde på debitors adresse
- Etablering og administration af afdragsordninger
- Retslig behandling i fogedretten
- Dom i fogedretten
- Udlæg i skyldners aktiver og værdier (ejendom, bil, båd m.v.)

Disse virkemidler er blandt andet lovbestemt i inkassoloven.

Hvilke handlinger vil der ske mod din debitor?

Man kan ikke altid forudsige hvilke handlinger der er nødvendig mod netop din skyldner, hvis man ikke kender debitor eller dennes økonomske situation forud for inkassoprocessen.

For nogle skyldnere er måske en rykkerskrivelse og et inkassovarsel fra et inkassobureau eller en advokat nok. Nogle har måske behov for en afdragsordning - hvor andre er det nødvendigt med udlæg i skyldners ejendom før der falder betaling for en ubetalt faktura.

Af samme årsag kan det heller ikke forudsiges om en inkassoproces tager 24 timer, 24 dage eller 24 måneder.

En ting er i hvert fald sikkert, alle parter ønsker sagen løst hurtigst muligt - og alle lovlige virkemidler tages i brug, om nødvendig, for at få dine penge hurtigt hjem.

Step 1: Skyldner findes og datavaskes

Korrekte oplysninger om en skyldner, er afgørende for en effektiv og succesfuld inkassoproces.

Alle skyldnere udsættes for en såkaldt "datavask", hvor skyldners data og kontaktoplysninger opdateres og ajourføres med en lang række åbne og lukkede registre, herunder Folkeregistret, Tinglysningen, CPR, CVR og mange flere.
Derudover sammenkøres dine oplysninger om debitor ligeledes med andre kreditors data på debitor, såfremt der forelægger andre sager mod skyldneren.

Datavasken gentages en gang i døgnet på alle kørende sager. På den måde sikrer vi os, at skyldners navn, adresse, telefonnummer og andre relevante oplysninger altid er opdateret og ajourført.

Step 2: Udsendelse af rykker og inkassovarsel

Med Debito behøves du hverken selv at sende inkassovarsel eller rykkere før oprettelsen - vi klarer det hele for dig.

Første henvendelse fra os til din skyldner, er derfor altid et inkassovarsel samt en rykkerskrivelse pålagt et rykkergebyr på 100 kroner.

Varslet om inkasso er for at gøre skyldner opmærksom på, at sagen sendes til inkasso, såfremt denne skrivelse ikke betales. Den eneste konsekvens ved dette brev, er en merudgift til skyldner i form af et rykkergebyr på 100 kroner.

Inkassovarslet og rykkerskrivelsen sendes uanset om du selv har gjort det eller ej.

Skyldner har 10 dage til at svare på denne henvendelse. Sker dette ikke, påbegynder den egentlige inkassobehandling helt automatisk.

Step 3: Inkassoprocessen påbegynder

Skyldner meldes skriftligt om, at kravet nu er modtaget til inkasso. Fra nu af begynder den egentlige inkassoproces med de muligheder der nu er tilgængelige, for at indkræve dine penge på bedst mulig vis.
Handlingerne bestemmes ud fra skyldners profil og vurderes professionelt fra sag til sag.

Af virkemidler i inkassoprocessen er blandt andet:

- Registrering i  RKI  (Ribers)
- Registrering i debitor registret
- Telefonopkald
- Fysisk personlig fremmøde hos debitor
- Indhentelse af skyldnererklæring
- Etablering af afdragsordning
- Administration af afdragsordning
- Overvågning
- Udlæg i overskydende SKAT
- Retslige handlinger

Fra dette tidspunkt pålægges og tilskrives der inkassoomkostninger og renter til skyldner, ud fra gældende lovgivningsmæssige satser.

Step 4: Skyldner ringes op

Reagerer skyldner ikke på første eller andet fysiske brev, foretages der et opkald til skyldner pr. telefon.

Har du din skyldners telefonnummer, så sørg derfor altid for at oplyse dette ved opstart af sagen.

Har du ikke skyldners telefonnummer, vil vi måske have mulighed for at finde det gennem datavasken fra egne registre eller de offentlige registre - såfremt det er muligt.

Der ringes til skyldner i tidsrummet mandag - søndag fra 08:00 til 21:00.

RKI

Step 5: Skyldner registreres i RKI og Debitor Registret

Er der ingen reaktion på hverken fysiske breve eller telefonopkald udsendt til skyldner, registreres skyldner i RKI og Debitor Registret. Konsekvensen ved at din debitor registreres som dårlig betaler hos RKI og Debitor Registret kan ofte være stor. En registrering som dårlig betaler begrænser typisk skyldners mulighed for eksempelvis at optage lån, tegne abonnementer hos eksempelvis teleselskaber, el-selskaber og lignende. Derudover kan skyldner typisk heller ikke stifte anden form for gæld i eksempelvis banker, realkreditinstitutter eller forbrugslån. Registreringerne slettes automatisk efter 24 timer, når dit krav er indfriet, enten fuldt ud eller efter endt afdragsordning.

Step 6: Afdragsordning etableres

Mange skyldnere kan ofte have behov for at dele et krav op i flere stykker.
Det sker typisk at økonomiske årsager, hvor skyldner har viljen til at betale, men for en kortere eller længere periode, ikke har muligheden for at indfri det fulde beløb på én gang.

Derfor tilbydes der ofte en afdragsordning til skyldneren, hvor kravet deles op i ofte 2, 3, 4 eller flere stykker.Udgangspunktet er altid så store afdrag så muligt, fordelt ud over kortest mulig periode.

Afdragenes størrelse og antal bestemmes suverænt af inkassofirmaet, på baggrund af skyldners økonomiske situation.

Betalingen fra afdragsordningen kommer til dig i takt med de enkelte afdrag betales. Ofte i begyndelsen af hver måned.

Step 7: Skyldner kan risikere besøg

For nogle sager kan udkørende inkasso være en nødvendighed.

Her aflægges skyldner et besøg af en professionel autoriseret inkassomedarbejder, hvis mål med mødet er at få afviklet gælden, etableret en afdragsordning eller underskrift af en skyldnererklæring.

Før et fysisk møde kan (og må) istandsættes skal skyldner varsles herom og skyldner må kun kontaktes på hjemmeadressen. Dermed må skyldner hverken kontaktes fysisk på arbejdspladsen eller til eksempelvis fritidsaktiviteter.

Personlig fremmøde, må jf. inkassoloven kun foregå i tidsrummet 8.00 til 21.00 på hverdage og lørdage kun i tidsrummet mellem 8.00 og 16.00. Søn- og helligdage er det ikke lovligt med personlig fremmøde.

fogedretten

Step 8: Skyldner føres i fogedretten

Opnås der hverken kontakt til skyldner gennem fysisk fremsendte breve eller opkald pr. telefon vil sagen typisk blive gjort klar til retslige handlinger i fogedretten ved en advokat.

Det samme gør sig gælden såfremt skyldner ikke er enig i kravet, beløbets størrelse eller eksempelvis det udførte eller leverede arbejde / produkt.

I fogedretten får man rettens ord for dit krav og / eller du kan have mulighed for at tage udlæg i skyldners eventuelle værdier og aktiver - eksempelvis hus, bil, båd eller lignende.

Fogedretten vil typisk medføre en merudgift til skyldner i form at dækning af udgifter til retten.

Alle sager vurderes personligt og manuelt før de tages i fogedretten. 

Step 9: Betaling

Før der sker betaling har sagen gennemgået en række af overstående steps.
For nogle sager er det nødvendigt at gennemgå dem alle, nogle sager har gennemgået flere - mens andre sager måske kun har gennemgået et enkelt step, for at du kunne få dine penge.

Betalingen fra skyldner sker direkte til vores samarbejdspartnere, uanset om det er en afdragsordning eller en fuld indfrielse af beløbet.

Udbetalingen til dig som kreditor sker herefter inden for 1-3 bankdage (hverdage) efter indbetalingen.

Step 10: Opgørelse

Når pengene overføres for det indbetalte krav, modtager du en opgørelse.

Denne opgørelse kaldes i daglig tale en "remisse" og er en kvittering for det udførte arbejde. Kvitteringen viser den fratrukket provision, som er fratrukket før pengene er overføres til jer.
Kvitteringen viser ligeledes hvad der bliver overført til jer.

Denne kvittering skal i dit regnskab behandles som en "købsfaktura". Det betyder samtidig, at momsen på opgørelsen kan trækkes fra i dit regnskab, som en ganske ordinær købsmoms.

Denne kvittering får du hver gang der sker overførsel til dig. Ved en afdragsordning vil du altså få flere remisser tilsendt. 

 • Spørgsmål: Hvilke handlinger sker der mod min skyldner?

  I overstående er der skitseret et klassisk forløb, såfremt det er nødvendigt at gå hele vejen fra rykker til retten.
  Der kan med andre ord godt ske flere handlinger end overstående, såfremt det er nødvendigt.

  Heldigvis løses langt de fleste sager længe før de ender i retten. Typisk løses mellem 70 til 80% af alle løste inden retslige handlinger. For i langt de fleste tilfælde findes der en løsning i inkassoprocessen lang tid før - nogle løses efter første rykker, nogle løses gennem en afdragsordning og nogle løses måske når de oplyses at de registreres i RKI.

  Derfor kan man på forhånd ikke sige hvilke handlinger der er nødvendige for at netop din sag løses.

  Husk du altid online kan følge med i hvilke sager der er foretaget og hvilke der vil blive foretaget, mod din skyldner.

 • Spørgsmål: Koster de enkelte handlinger ekstra?

  Hos Debito er alle handlinger inkluderet i din pris - det sikrer dig, at der ikke kommer ubehagelige overraskelser som gebyr for registrering af skyldner i RKI, gebyr for administration af eventuelle afdragsordninger - noget vi ser enkelte af vores konkurrenter har for vane at gøre.

  Skulle det ske, at din sag ender i fogedretten, enten fordi man ikke kan opnå kontakt til din skyldner, eller fordi skyldner bestrider dit krav - ja så vil en eskalering til fogedretten medfører ekstra omkostninger. Herunder retsgebyrer til retten.
  Dette vil du blive opdateret om inden, hvor du vil blive taget kontakt til, af en sagsbehandler eller jurist der kan føre sagen videre. Sagen overføres ikke til retten uden dit samtykke. 

 • Spørgsmål: Hvad koster de retslige handlinger?

  TommusRhodus is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support. Recognised and awarded by Envato on multiple occasions for producing consistently outstanding products, it's no wonder over 40,000 customers enjoy using TommusRhodus themes.

 • Spørgsmål: Kan jeg selv vælge de handlinger der skal foretages over for min skyldner?

  Når en sag overgår til os, er det 100% vores samarbejdspartnere der vælger hvilke handlinger der er bedst mod din skyldner.

  Vores samarbejdspartnere har mere end 115 års erfaring i professionelt at inddrive ubetalte faktura og forfalden gæld. Man har over årene opbygget avancerede modeller og algoritme der tager højde for en lang række parametre omkring din skyldner og herud fra vurderer det bedste forløb for din sag mod din kunde.

  Det betyder i praksis, at flere af dine sager sandsynligvis ikke vil gennemgå præcis det samme forløb.

Lad os hjælpe dig med dine ubetalte fakturaer og ubetalte gæld

Med Debito får du markedets bedste inkassoløsning i samarbejde med nordens største inkassofirma og Danmarks førende advokater

Kom gratis i gang nuFra 0 kr