Sagen oprettes og er i gang

Du har en ubetalt faktura og er klar til at sende den til inkasso og starte inddrivelsen af dine tilgodehavender.


Denne sektion afdækker de spørgsmål vi oftest hører i forbindelse med oprettelse af sager og under sagens forløb.

 • "Jeg har nu oprettet min sag, hvad sker der nu?"

  Korrekte informationer er essentiel i et effektivt inkassoforløb. Derfor sker en såkaldt "datavask" straks efter din oprettelse af sagen. Dvs. at alle oprettede informationer valideres for at sikre os at det er en sag der kan køres. I denne proces ajourføres og opdateres de leverede oplysninger som du har givet. På den måde sikres det, at de korrekte oplysninger er på din skyldner og man ikke udsender breve forgæves.

  Oplysningerne afstemmer med blandt andet CPR, CVR, Nummeroplysningen samt eventuelle andre sager mod skyldner.

  Denne validering sker hver nat på alle kørende sager. Herefter sker den egentlige inkassobehandling.

 • "Hvilke handlinger foretager i overfor skyldner?"

  Når din sag er oprettet og datavasket vil skyldner få et inkassovarsel, pålagt et rykkergebyr på 100 kroner. Dette brev sendes i fysisk format med postvæsenet.

  Første brev er, afhængig af Post Danmark (nu PostNord), fremme hos skyldner inden for 3-4 hverdage efter sagen er oprettet hos os. Herefter har skyldner 10 dage, jf. inkassoloven til at responderer på dette.

  Opnås der ingen kontakt eller respons ud fra første inkassovarsel, vil skyldner blive oplyst om at den egentlige inkassobehandling er påbegyndt - det betyder yderligere omkostninger i form af inkassosalær, renter og gebyrer til skyldner. Skyldner har herefter 10 dage til at indbetale beløbet.

  Er der fortsat ingen respons herefter vil der blive foretaget individuelle handlinger mod skyldner, RKI registrering, samt telefoniske henvendelser.

 • "Hvor lang tid tager det at køre inkasso?"

  Vores hurtigste løste sag var løst på 115 timer, fra sagen blev oprettet til beløbet var indbetalt.

  Så heldig er det imidlertid langt fra de færreste er.

  Der er ingen garanti for hvor lang tid en inkassosag varer til den er oprettet til den bliver løst - det afhænger blandt andet af sagens størrelse, debitors betalingsevne og om der eksempelvis skal etableres en afdragsordning, hvor beløbet fordeles ud over 2 eller flere måneder.

  I udgangspunktet skal du forvente en inkassosag i gennemsnit varer op til 3 måneder. 

 • "Hvordan kan en inkassosag eskaleres?"

  Fra tid til anden opleves det at skyldner ikke responderer på vores henvendelser - årsagerne hertil er ofte mange.

  I udgangspunktet køres en inkassosag ud fra det din inkassoleverandør har valgt for sagen. Der er ofte meget information at hente eksempelvis i form af RKI registreringer, det samlede skyldige beløb og eventuelle erfaring med skyldner fra tidligere sager - dermed ved man også hvordan din skyldner skal håndteres og du har dermed ikke selv mulighed for at påvirke en sag med eksempelvis ønske om flere breve eller flere telefonopkald.

  Du kan imidlertid vælge at få os til at køre retslige handlinger mod din skyldner - med henblik på eksempelvis at tage udlæg i eventuelle aktiver som skylder måtte ejer - det kunne eksempelvis være hus, bil, båd eller lignende.

  Retslige handlinger vil altid være i samarbejde med vores jurister.

 • "Hvornår etableres en afdragsordning?"

  En afdragsordning kan være et rigtig godt værktøj at anvende over for en skyldner der ikke har mulighed for at betale det fulde beløb nu - men har ønsket om at afdrage dele af sin betaling nu.

  Der er ingen faste tidspunkter for hvornår en afdragsordning tilbydes overfor debitor. I udgangspunktet tilbydes det ikke som den første løsning, da man naturligvis sigter efter en fuld indfrielse.

  Muligheden for en afdragsordning vurderes blandt andet ud fra debitors historik fra eventuelle tidligere sager, beløbets størrelse og debitors økonomiske situation.

 • "Kan jeg som kreditor påvirke en afdragsordning?"

  En afdragsordning etableres ud fra en manuel professionel vurdering af dels debitors økonomiske situation, dels ud fra det skyldige beløbs størrelse, dels ud fra eventuelle tidligere inkassosager samt ud fra det totale skyldige beløb (såfremt skyldner er kendt fra flere sager hos os).

  En afdragsordning kan dermed i praksis godt nægtes såfremt debitor tilbyder et månedligt beløb der er for lille og det vurderes skyldners betalingsevne er til at betale mere. 

  Du har som kreditor ingen indflydelse på denne afdragsordning, om den etableres eller ej eller det månedlige beløb der skal afdrages med - da dette træffes ud fra adskillige parametre  om debitors økonomiske forhold.

  Vi administrerer den fulde afdragsordning for dig som kreditor, og administrerer dermed også nedskrivning af beløbet, renter samt står for løbende opfølgning med skyldner - og rykker efter beløbet såfremt et månedligt afdrags misligholdes.