Huslejeinkasso

Debito har mange års erfaring med inkasso i forbindelse med ubetalt husleje, flytteopgørelse, påkavsskrivelse, udflytning og meget mere.
- Skal vi også hjælpe dig?

Vi hjælper dig hele vejen

Uanset om du ønsker lejer skal blive boende, men blot betale sin husleje - eller ønsker at lejer skal udsættes fra lejemålet, så kan vi hjælpe dig hele vejen.

 

Alle juridiske dokumenter

Vi hjælper dig med alle nødvendige dokumenter omkring ubetalt husleje; påkravsskrivelse, flytteopgørelse, fraflytningsrapport, inkassovarsel og lignende.

Personlig konsulent med 15+ års erfaring

Du får tilknyttet en fast personlig konsulent til netop din sag med mindst 15 års erfaring inden for udsættelse af lejere, huslejeinkasso, restancer og meget mere.

Vi hjælper store og små udlejere

Hvert år går danske virksomheder og private udlejere glip af mange millioner kroner fra deres lejere, når huslejen eller flytteopgørelsen ikke bliver betalt - noget som vi hos Debito ønsker at gøre op med.

Vores konsulenter har mere end 15 års erfaring inden for inkasso, ubetalt husleje, opkrævning af huslejerestance, udsættelse af lejere og juridisk arbejde sammen med civilretten, fogedretten og huslejenævnet. Det betyder at vores konsulenter kan yder "full service" i hele håndteringen af dine lejere.

Der er mange juridiske faldgrupper i forbindelse med opkrævning af husleje og håndtering af lejere, blandt andet med afsæt i lejeloven - og det er derfor nødvendigt med en professionel samarbejdspartner, der kan hjælpe dig hele vejen og stå for det fulde arbejde, korrespondance og dialogen med lejer, udlejer, fogedretten, huslejenævnet og andre relevante instanser.

Lejekontrakt

 

Indkaldelse til fraflytningssyn

 

Udsætningsanmodning til fogedretten

Indflytningsrapport

 

Flytteopgørelse

 

Deltagelse i møde med huslejenævnet

 

Fraflytningsrapport

 

Fremsendelse af sagen til fogedretten

 

Deltagelse i møde med civilretten

 

Fremsendelse af påkravsskrivelse

 

Fremsendelse af sagen til civilretten

 

Deltagelse i udsættelse af lejer

 

Priser: Vurdering af sagen

Vurdering af din sag

349 DKR Fast pris. Ingen abonnement, løbende betaling eller binding. eksl. moms
 • Beløbet fratrækkes nedenstående priser, såfremt sagen forsættes hos os
 • Manuel gennemgang og personlig vurdering af din sag
 • Dialog med dig om det videre forløb
 • Du får fast kontaktperson tilknyttet

Udgangspunkt i dig og din sag

Ingen huslejesager er ens, mens nogle er enkle og lige til - er andre yderst komplicerede med mange juridiske udfordringer.

Vores sagsbehandlere laver en professionel vurdering af din sag og tager en dialog med dig om hvilke muligheder du har i det videre forløb.

Vurderingsgebyret fratrækkes nedenstående priser, såfremt du ønsker at forsætte med en eller flere af vores tjenester i forbindelse med huslejeinkasso.

Det skal vi bruge fra dig

 • - Beskrivelse af problemet
  - Relevant materiale for sagen
  - Dine kontaktoplysninger
  - Hvilket udfald ønsker du med din sag?

Priser: Manglende betaling af husleje eller forbrug iflg. opgørelse

Ophævelse af lejemålet

2.599 DKR Fast pris. Ingen abonnement, løbende betaling eller binding. eksl. moms

 • Udarbejdelse og udsendelse af påkravsskrivelse
 • Ophævelse af lejemålet
 • Indbringelse af sagen for fogedretten
 • Løbende kontakt til lejer
 • Du får fast kontaktperson tilknyttet

Retslig inkasso

2.599 DKR Fast pris. Ingen abonnement, løbende betaling eller binding. eksl. moms
 • Udarbejdelse og udsendelse af påkravsskrivelse
 • Fremsendelse af sag til fogedretten eller civilretten
 • Lav timepris ved ønske om eventuel deltagelse i fogedretten
 • Automatisk overdragelse til eventuel inkasso
 • Du får fast kontaktperson tilknyttet

Lejer betaler ikke sin husleje

Rigtig mange udlejere oplever at huslejen ikke bliver betalt - ofte i form af for sen betaling, og i sjældne tilfælde udebliver betalingen fuldstændig.

Vi hjælper dig hele vejen med dit krav, uanset om du ønsker lejer skal blive boende, og kravet betalt - eller du ønsker lejemålet ophævet og lejer smidt ud og forsat opretholder dit krav om betaling.

Det skal vi bruge fra dig

 • - Lejekontrakt
  - Eventuelt fremsendte påkravsskrivelse(r)
  - Hvilken periode/måneder mangler der betaling for?
  - Bor lejer stadig i lejemålet?
  - Lejers eventuelle stillingtagen (eventuelle indsigelse(r)
  - Anden relevant information mellem lejer og udlejer.

Priser: Uenighed om flytteopgørelse

Uenighed om flytteopgørelse

2.099 DKR Fast pris. Ingen abonnement, løbende betaling eller binding. eksl. moms
 • Vurdering af sagen
 • Telefonisk kontakt til lejer
 • Udarbejdelse og indsendelse af dokumenter til huslejenævn eller civilretten
 • Lav timepris ved ønske om eventuel deltagelse i fogedretten eller civilretten
 • Automatisk overdragelse til eventuel inkasso
 • Du får fast kontaktperson tilknyttet

Tillægsydelser

995 DKR Timeløn.
Medgået tid.
Eksl. moms 

 • Deltagelse i møde med huslejenævn
 • Deltagelse i møde i civilretten

Er der uenighed om flytteopgørelsen

Fra tid til anden, oplever udlejere at lejer ikke er enig i en flytteopgørelsen - hvilket ofte resulterer i manglende betaling og ekstra arbejde for udlejer.

Vi tilbyder som tredje part, at hjælpe mellem parterne - og udløser dette ingen reaktion, hjælper vi med udarbejdelse og indsendelse af relevante dokumenter til fogedretten eller civilretten.

Det skal vi bruge fra dig

 • - Lejekontrakt
  - Indflytningsrapport – hvis en sådan forefindes
  - Fraflytningsrapport – hvis en sådan forefindes
  - Indkaldelse til fraflytningssyn
  - Flytteopgørelse
  - Lejers eventuelle indsigelser
  - Eventuel billeddokumentation
  - Anden relevant information mellem lejer og udlejer.

Priser: Vanrøgt/mislighold - direkte opsigelse/ophævelse af lejemål

Vanrøgt af lejemålet

2.599 DKR Fast pris. Ingen abonnement, løbende betaling eller binding. eksl. moms
 • Udarbejdelse og udsendelse af påkravsskrivelse
 • Ophævelse af lejemål
 • Indbringelse for fogedret med henblik på udsættelse af lejer
 • Automatisk overdragelse til eventuel inkasso
 • Du får fast kontaktperson tilknyttet

Tillægsydelser

995 DKR Timeløn.
Medgået tid.
Eksl. moms 

 • Opfølgning på efterkommelse af krav
 • Personlig fremmøde hos lejer
 • Deltagelse i eventuelt fogedretsmøde

Vi hjælper dig hvis lejer vanrøgter og skal opsiges

Desværre oplever rigtig mange udlejere at en lejer har smadret, vanrøgter og misligholdt et lejemål - noget der hvert år koster udlejere millioner af kroner.

Skulle du opleve dette og ønsker din lejer opsagt og udsat af lejemålet - hjælper vi dig naturligvis med dette.

Det skal vi bruge fra dig

- Beskrivelse af problemet
- Eventuel dokumentation (billeder)
- Kopi af skrivelser til lejer vedrørende problemet
- Anden relevant information mellem lejer og udlejer

Priser: Vanrøgt/mislighold – sag til huslejenævn

Sag til huslejenævnet

2.099 DKR Fast pris. Ingen abonnement, løbende betaling eller binding. eksl. moms
 • Vurdering af sagen
 • Udarbejdelse og indsendelse af dokumenter til huslejenævn
 • Deltagelse i møde med Huslejenævnet på lejers adresse.
 • Du får fast kontaktperson tilknyttet

Tillægsydelser

995 DKR Timeløn.
Medgået tid.
Eksl. moms 

 • Opfølgning på efterkommelse af krav
 • Møde på lejers adresse
 • Eventuel opsigelse af lejemål

Vi hjælper dig hvis lejer vanrøgter og misligholder

Har du oplevet at en lejer smadrer, vanrøgter og misligholder dit lejemål? Så hjælper vi dig med sagen til huslejenævnet, både med det juridiske men også med et fysisk møde på lejers adresse til vurdering i samarbejde med huslejenævnet.

Det skal vi bruge fra dig

- Beskrivelse af problemet
- Eventuel dokumentation (billeder)
- Kopi af skrivelser til lejer vedrørende problemet
- Anden relevant information mellem lejer og udlejer

Priser: Lejers død

Lejers død

2.399 DKR Fast pris. Ingen abonnement, løbende betaling eller binding. eksl. moms
 • Opsigelse af lejemål
 • Brev til Skifteretten og foreløbig anmeldelse i boet
 • Fremsendelse af flytteopgørelse/endelig anmeldelse i boet
 • Du får fast kontaktperson tilknyttet

Tillægsydelser

995 DKR Timeløn.
Medgået tid.
Eksl. moms 

 • Indkaldelse og afholdelse af flyttesyn
 • Udarbejdelse af flytteopgørelse

Vi hjælper dig hvis lejer dør

Skulle du opleve, at en lejer dør imens han bor i dit lejemål, har vi mulighed for at hjælpe dig som udlejer med at opgøre boet og anmelde til relevante myndigheder.

Vi hjælper dig med at opsige lejemålet, samt at oplyse skifteretten om eventuelt udestående samt en endeligflytteopgørelse.

Det skal vi bruge fra dig

- Lejekontrakt
- Oplyser om eventuelt manglende husleje
- Dødsdagen
- Anden relevant information mellem lejer og udlejer

Alle priser er forudsat at alle formalier er overholdt mellem udlejer og lejer.

Kom godt i gang - kontakt os allerede i dag

Kontakt chef for huslejeinkasso, Martin Christensen på tlf 71 99 25 00 alle hverdage fra 10:00 til 15:00

I Danmark bor over 1 million danskere til leje hos en privat, offentlig eller erhverv udlejer. Langt de fleste lejere bor til leje i en etagebolig, altså en lejlighed, dette tæller næsten 70% af alle danske lejere. Dernæst kommer rækkehuse, kædehuse samt dobbelthuse - og kun en meget lille del (omkring 120.000) danskere bor til leje i et parcel eller stuehus, færreste danskere bor til leje på et kollegie eller i et fritidshus - viser tal fra Danmarks Statistik for 2018.

Der findes ingen statistik over hvor mange dårlige betalende lejere, udsættelse af lejer eller opsigelse af et lejemål grundet manglende betaling af husleje, der sker hver eneste år - men en generel opfattelse blandt danske udlejere er, at tallet har været stigende - primært i de større byer,København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle og Roskilde.

Udsættelse af lejemål er ofte en naturlig konsekvens af en eller flere manglende betalinger af husleje - men du skal som udlejer have styr på en lang række formalier, herunder lejekontrakt, opsigelse, flytteopgørelse og meget mere.

Vores mange års erfaring med inkasso og huslejeinkasso har skabt en bred indsigt i udsættelse af lejere og alle formalier heromkring. Vi har daglig kontakt til fogedretten og civilretten i Bornholm, Esbjerg, Helsingør, Herning, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kolding, København, Nykøbing Falster, Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Svendborg, Sønderborg, Viborg, Aalborg og Århus.