Bliv klar til inkasso

Mange tror at det er besværligt at komme i gang med inkasso - og at der er mange juridiske foranstaltninger for at komme i gang. Sådan er det heldigvis ikke.

Sådan kommer du i gang

For at du kan sende en sag til inkasso med Debito skal du i udgangspunktet kun have en ubetalt faktura - altså en faktura hvor betalingsfristen er overskredet. Du skal hverken have sendt rykkere eller rykkerskrivelser forud for overdragelsen.

Vi hører af og til skyldnere sige "Jamen jeg har ikke fået en rykker for den ubetalte regning". Det er ikke en pligt for dig som erhvervsdrivende at udsende rykkerskrivelser - men udelukkende en mulighed der er givet. Det er derfor heller ikke en pligt at skyldner får hverken en, to eller tre rykkere forud for selve inkassoprocessen.
Rykkere (med eller uden rykkergebyrer) er imidlertid en udemærket løsning, hvis du som kreditor ønsker at gøre din debitor opmærksom på at en eller flere beløb er ubetalt.

Anvender du ikke os, eller en anden leverandør der tilbyder rykkerservice, så er det et krav at du varsler din skyldner med et inkassovarsel før sagen overgår til inkasso. I praksis vil langt de fleste advokater og inkassobureauer imidlertid sende et sådan for dig. Såfremt de ikke gør det, skal du jf. inkassoloven §10 varsle din skyldner herom. 

Læs mere om at sende rykkere her.

Hvad skal jeg foretage mig inden inkasso?

I udgangspunktet skal du som erhvervsdrivende intet andet foretage sig end at indsende den ubetalte faktura til os, eller en af vores konkurrenter. De fleste der beskæftiger sig med emnet, vil for det meste (i praksis) sende et inkassovarsel for dig. Såfremt de ikke gør det, skal du overholde inkassolovens § 10, her fremgår det, at en skyldner skal varsles om inkasso ved et såkaldt inkassovarsel (påkravsskrivelsen), vis frist "skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen". Herudover står der også, at kravet skal være forfaldet.

Dermed er det eneste juridiske formalia i forbindelse med at sende sin skyldner til inkasso et inkassovarsel. Oftest udsender din advokat eller inkassobureau sådan et for dig - og du skal derfor ikke selv foretage sig andet end blot at indsende den ubetalte faktura til dem.
Ofte vil din inkassoleverandør selv gerne foretage denne udsendelse - på den måde sikre de sig, at dette er sendt korrekt og kan derfor nemmere dokumentere at dette er sendt.

For en god ordens skyld, undersøg med dit inkassobureau eller advokat om inkassovarslet sendes - eller om du selv skal udsende inkassovarslet. 

Læs mere om at sende et inkassovarsel her.

Bliv klar til inkasso som virksomhed

Heldigvis oplever langt de fleste af vores kunder ikke problemer med dårlige betalere i deres hverdag - relationen til kunden er ofte tæt og god og fakturaen betales oftest til tiden.

Hvis du som virksomhed aldrig har beskæftiget dig med inkasso før, så bør det ikke være de juridiske formalier der skal stoppe jer for at komme i gang. Som beskrevet ovenfor tilbyder de fleste inkassobureauer at klare hele processen for dig - og du skal oftest blot bare sende din ubetalte faktura - så står de for udsendelse af inkassovarslet.

Hvad skal du så som virksomhed være klar på med inkasso?

Vær forberedt på at inkasso kan tage tid.
Inkasso er ofte ikke en hurtig løsning, men du skal som virksomhed forberede dig på at processen både kan tage dage, uger og måneder - det hele afhænger af din skyldner, hans økonomi og ikke mindst hvor stort et beløb han skylder til dig. Faktuelt er det altid nemmere at indkræve mindre beløb - end store.
Vores anbefaling er derfor at være i tæt dialog med din inkassoleverandør og forvente at en inkassosag typisk kan tage alt fra få dage - til op til 3 mdr. - herefter bør du kontakte din leverandør for diskussion af sagen.

Du som kreditor har et stort ansvar for en succesfuld proces.

Vores varmeste anbefaling til dig som kreditor er at få sendt dine ubetalte sager hurtigt ind til inddrivelse. Der er ingen guideline for hvornår du skal sende den ind, det er 100 % op til dig og din virksomheds politik for området. Vores anbefaling er dog at du ikke venter meget længere end 1-3 mdr med at sende den ind. Vi anbefaler at opsætte en intern politik / guideline for hvornår en sag skal sendes til inkassation, og hvilke handlinger i form af rykkere og varsler kunden skal have inden - det er 100 % op til jer og jeres virksomheds politik på området.

Vi ser faktuelt, at des hurtigere et krav indsendes, des hurtigere har vi mulighed for at handle på sagen og indkræve dine penge. Husk dine sager ikke må være ældre end 2,5 år når de indsendes. Herefter er der meget lille statistisk chance for at kravet ikke kan inddrives. Alle fakturaer forældes juridisk efter 3 år.

Vær i dialog med din inkassoleverandør.

Det er som kreditor vigtigt at du overlader dine sager til et professionelt inkassobureau eller advokat der kan varetage dine sager - og at du i hele processen har tiltro til at de kan varetage opgaven bedst muligt.
Derudover er det også vigtigt at du som kreditor løbende forventningsafstemmer med din inkassoleverandør og høre deres forventninger til sagen. Forventer de sagen løst nu eller om 14 dage - der kan aldrig gives et 100 % svar, men mange kan give dig en indikation af tidshorisonten.

Inkasso er ikke en 100 % løsning - men tæt på.

Uanset om du vælger et inkassofirma, advokat eller en helt tredje konstallation til at inddrive dine ubetalte fakturaer, så er det at indkræve en ubetalt faktura altid med en vis form for usikkerhed - og dermed aldrig en 100 % løsning.

Succesraten for hos er 86 % - det betyder altså at 14 % af vores sager aldrig løses, det kan eksempelvis være ved debitors død, konkurs eller lignende.

Du som kreditor skal derfor være bevidst om at inkasso kan og vil være forbundet med en risiko for ikke at få hele eller dele af sin fordring hjem.

Inkasso er en individuel proces - ikke faste rammer - så vær sikker på hvad du får.

Inkasso er i grove træk en proces for at få dine kunder til at betale deres udestående. Den proces varetages lige så forskelligt som der er virksomheder og advokater der beskæftiger sig med området - og heldigvis for det.
Inkasso er dermed ikke et fast regelsæt, hvor du som kunde præcis ved hvad og hvornår der sker visse handlinger. Nogle kører med en skrivelse til dine skyldnere, andre kører med mange. Nogle kører med opkald og fysisk fremmøde - andre gør ikke. Nogle kører med RKI registreringer - andre gør ikke.

Det er derfor rigtigt vigtigt at du som virksomhed ved hvad din inkassoleverandør har til hensigt at foretage af processer og opgaver for at inddrive dine krav.

Hos Debito får du eksempelvis altid et fuldt program med rykkerskrivelser, inkassovarsel, telefoniske opkald, fysiske breve, RKI registreringer og evt. fysisk fremmøde.

Opsæt en politik for jeres dårlige betalere - og hold den

Vores varmeste anbefaling til alle virksomheder, store som små, er at opsætte en politik eller guideline for jeres dårlige betalere, uanset om de ikke betaler - eller blot betaler for sent. Husk at tænke inkasso ind som en del af denne løsning.

Politikken skal være med til at indramme hvordan virksomhedens økonomimedarbejdere bør og skal handle, når man konstaterer at en faktura ikke er betalt.

Politikken er naturligvis 100 % op til jer, vi anbefaler i som minimum i får diskutteret følgende:

✔️ Hvornår begynder vi at rykke efter en manglende betaling?
✔️ Er det OK nogle type kunder ikke betaler til tiden?
✔️ Sender vi altid rykkere med rykkergebyrer?
✔️ Hvor mange rykkerskrivelser sender vi til vores kunder?
✔️ Hvornår udsendes inkassovarsel? 
✔️ Hvornår sender vi en dårlig betaler til inkasso?

Har i overvejet overstående, og er konsekvent ved jeres valg, så har i et godt fundament til en fornuftig kreditpolitik i virksomheden. 
Der er ingen guideline for overstående, men er op til jer - vi anbefaler naturligvis at de 10 dages frist på rykkerene med maks 100 kroner på hver, overholdes, men også at de sendes ud relativt hurtigt efter konstatering af manglende betaling. 

Derudover anbefaler vi også at forkorte processen fra konstatering af manglende betaling til inkasso forkortes mest muligt. Men det er naturligvis 100 % op til jer og jeres kreditpolitik. 

 

Vi kan hjælpe dig med inkasso - det tager kun 2 minutter at komme i gang. 

Kom i gang med det samme
fra 0 kr