Inkassovarsel

Med inkassoskolens 4 lektion fortæller vi dig alt du bør vide om et inkassovarsel, hvad du skal bruge det til, hvordan det ser ud og hvordan du skal sende et på mest effektive måde.

Brug for nem, effektiv og billig inkasso?

Vi hjælper dagligt mere end 1000 små- og mellemstore danske virksomheder - skal vi også hjælpe dig?

Inkassovarsel - hvad er det og hvad kan du bruge det til?

Før inkasso rent juridisk kan og må igangsættes hos et inkassobureau eller advokat skal skyldner have en såkaldt inkassobrev, ellerpåkravsskrivelse, Jævnfør Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed, i daglig tale, kaldet inkassoloven.

Et inkassovarsel er i inkassolovens benævnt i § 10 - derfor også at nogle et §10-varsel - det er dog en og samme ting.

Inkassolovens § 10 nævner, at før der må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring (og dermed inkasso) skal skyldner have et inkassovarsel, med mindst 10 dages frist.

[activecampaign form=21]

5 ting du bør vide om et inkassovarsel

1 ) Det er ikke påkrævet at du forud for et inkassovarsel har udsendt en rykker (med eller uden rykkergebyrer) før et inkassovarsel. En rykkerskrivelse er en mulighed, ikke et krav.

2) Det er ikke et påkrav at du som virksomhed udsender et inkassovarsel til din debitor selv - så længe inkassobureauet gør det for dig.

3) Inkassoprocessen må ikke påbegynde før inkassovarslet er sendt - det er dog ikke et krav at det er dig som virksomhed der sender det. Du kan derfor frit sende dine ubetalte faktura til et inkassobureau, så længe de udsender varslet for dig.

4) De fleste inkassobureauer og advokater inden for inkasso vil helst gerne sende inkassovarslet for dig - på den måde sikrer de sig nemlig at det er sendt.

5) Et inkassovarsel skal give skyldner en frist på minimum 10 dage til at betale jeres krav. Du må dermed gerne give dine skyldnere en længere frist - dog ikke et mindre frist end 10 dage.

 

Eksempel på et inkassovarsel

Det kan være en god idé at du som virksomhed selv udsender et inkassovarsel til dine skyldnere. Dels giver det et noget stærkere signal end de klassiske rykkere (med eller uden rykkergebyrer) - og dels giver det dig mulighed for at gøre noget aktivt for at komme videre, hvis skyldner ikke inden for 10 dage har reageret på din henvendelse.

Der er jævnfør inkassolovens § 10, få og relativ enkle krav du som kreditor skal skrive i dit varsel. I dette foregående eksempel er disse naturligvis inkluderet.

Eksempel på et inkassovarsel:"Vi gør opmærksom på at faktura x, forsat ikke er betalt. Såfremt vi ikke modtager betaling for det skyldige beløb senest inden for 10 dage fra dags dato, vil sagen uden yderligere varsel overgivet til inkasso. Vi må gøre opmærksom på, at dette alt andet lige vil medføre dem ekstra omkostninger."


Hvad skal et inkassovarsel indeholde?

Indeholdet i et inkassovarsel er som ovenfor beskrevet, beskrevet i § 10 i inkassoloven.
Selve ordlyden af inkassovarslet må du mere eller mindre selv bestemme - så længe de inkluderer få men bestemte ting, som beskrevet nedenfor.
Vi anbefaler dog altid at tonen holdes i en sober og konstruktiv tone.

Inkassovarslet skal som minimum indeholde:

1) Inkassovarslet skal tydeligt angive alle nødvendige oplysninger om dit krav. (I praksis er at oplyse faktura nummeret nok)

2) Du skal angive en frist på minimum 10 dage for betalingen.

3) Du skal oplyse konsekvenserne ved ikke at betale inden de 10 dage er inkasso.

4) Du skal oplyse at det vil medføre yderligere omkostninger såfremt kravet ikke betales inden 10 dage.

Såfremt du ønsker at overholde disse krav, så kan du frit bruge overstående eksempel på et inkassovarsel.

Inkassovarsel og rykker (rykkerskrivelser)

Mange spørger ofte om man må tillægge et inkassovarsel et rykkergebyr på 100 kroner.

Ja, det er tilladt. Så længe skyldner forsat har fået 10 dages frist til at betale.

Hvad så efter inkassovarslet?

Mange vil opleve at alene "truslen" om inkasso med et inkassovarsel får mange debitorer til at betale deres krav inden fristen er gået.

Efter inkassovarslet er sendt har du 10 dage til at finde en inkassoleverandør - eller foretage egeninkasso. Vi anbefaler, såfremt du ikke har en i forvejen, aktivt at søge efter en inkassopartner der kan hjælpe med at indkræve pengene. Vi hos Debito står altid til rådighed såfremt du har brug for det.

Når inkassovarslets 10 dage er overskredet kan du frit vælge hvilket inkassobureau eller advokat der kan påbegynde din sag.

Husk det IKKE er et krav at du selv sender inkassovarslet - det er helt okay hvis det er din inkassoleverandør der foretager udsendelsen for dig og din virksomhed.

Brug for effektiv inkasso?

Med Debito får du billig og effektiv inkasso uden du behøves at have foretaget noget selv.

Vi hjælper dig hele vejen og arbejder 100% no cure no pay - det betyder ingen penge til dig er ingen penge til os.

Læs mere om Debito her.