Undgå de dårlige betalere

Denne lektion i Debitos inkassoskole giver dig gode råd til hvordan du undgår de dårlige debitorer.

Sådan kan du undgå de dårlige betalere

Hos Debito ser vi hver dag rigtig mange dårlige betalere - lige fra få hundrede kroner til mange hundrede tusind kroner. Skyldnerne har en meget bred profil i det danske samfund. Alle kan komme til at glemme at betale en faktura, men de rigtig dårlige betalere bliver i nogle juridiske kredse kaldet for "Professionelle skyldnere".
Årsagen er, at de ofte helt eller delvist spekulerer i at udnytte virksomheder eller privatpersoner - om end det er for en kortere eller længervarrig kredit - eller for helt at undgå at betale deres krav.

Med denne lektion vil vi gerne dele vores viden om de såkaldte "professionelle skyldnere", hvordan din virksomhed kan afværge dem og hvilke tiltag i kan implementere for at undgå dem.

Den professionelle skyldner

Indrømmet: Alle kan komme til at glemme at betale en faktura - uanset beløbets størrelse.
Disse debitorer er ofte ikke de skyldnere der volder de danske virksomheder de største problemer. Deres krav er ofte relativ enkle at indkræve, enten ved hjælp af en rykkerskrivelse eller en venlig reminder via telefon eller brev. Har debitor ikke pengene, så er de fleste virksomheder også villig til at dele beløbet op i mindre rater.
Denne type debitorer undgår vi nok aldrig helt.

Men hvad derimod volder små- og store danske virksomheder større problemer, er de skyldnere der ikke er til at få fat i efter fakturaen skulle have været betalt eller på anden vis ikke er samarbejdsvillig på at finde en løsning for de manglende krav en kreditor har mod dem.

Det er den slags skyldnere vi med denne lektion vil forsøge at guide dig uden om.

Råd nr. 1: Går kunden over åen efter vand - så vær OBS

Som det gamle ordsprog siger, skal man ikke gå over åen efter vand - gør dine kunder det, så bør vi være opmærksom på dem.
Rigtig mange af de professionelle skyldnere, ser man ofte "gå over åen efter vand". Konkret kunne det være bygherren der hyrer en håndværker fra en anden del af landet - eller en kunde der går forbi 3 butikker der sælger det samme som dig, for at handle med dig.

I udgangspunktet er der naturligvis intet galt med at man vælger en leverandør langt fra sin bopæl, det kan være du som håndværker er dygtigere end den lokale håndværker - eller har et speciale inden for det felt som kunden efterspørger. Eller det kan naturligvis også være du som virksomhed har et bedre eller billigere tilbud end det dine kunder ville kunne få i nærområdet.
Det sker naturligvis hver eneste dag - og det skal i udgangspunktet da heller ikke være alarmerende i sig selv at kunden kommer langvejs fra.

Men, sælger du en forholdsvis standardvare, som er relativ ens og koster det samme - uanset om den sælges i Aalborg, Århus eller København og som ikke på anden vis skiller sig væsentligt ud på andre området, ja så bør du tænke dig godt om før du påbegynder dit arbejde med kunden.

Hvorfor? Det ses ofte hos mange professionelle skyldnere, at de ofte skylder adskillige summer hos de lokale og derfor ikke længere har mulighed for at handle lokalt.
Et eksempel vi så i sommeren 2017, var en lokal entreprenør fra det nordligste af Nordjylland, havde hyret en murer fra Bornholm - mureren var hverken billigere eller bedre end de murere der var i det lokale i Nordjylland. Det viste sig senere at den lokale entreprenør havde mange, og meget store gældsposter hos murer og tømrer-virksomheder i store dele af Nordjylland, Midtjylland og på Sjælland. Muren fra Bornholm var dermed hans sidste mulighed for at forsætte det påbegyndte arbejde.

Råd nr. 2: Kræv en forudbetaling (eller en bankgaranti) hvis ordren er af en vis størrelse.

Driver du en virksomhed der ofte har mange, og ofte meget store krav ude - hvilket ofte ses inden for mange håndværksvirksomheder, produktionsvirksomheder og visse salgsvirksomheder - vil du med fordel kunne reducerer hele eller dele af de dårlige betalere ved at kræve en forudbetaling før og under arbejdets udførsel og eller levering.

Det er en metode desværre for få danske virksomheder gør brug af - og resultatet kan risikere at blive om end, meget dyrt. 

Vi råder derfor mange virksomheder, med store fordringer til at tage en diskussion internt om man i større grad end i dag, tage en forudbetaling for dit produkt for at reducere risikoen.

Ved en samtidig indførsel af en forudbetaling viser det også debitors forventet evne og ønske om at betale det fulde beløb - for afviser debitor at betale noget up-front betaling - giver det en indikation af hans ønske om at betale det fulde beløb. For med devisen om, at hvis din kunde ikke ønsker at betale 10 % up front - mon han så vil betale 100 % ved ordrens levering? - Beslutningen er op til dig og din virksomhed, men det giver jer et udgangspunkt.

Råd nr. 3: Betyder prisen ikke noget for kunden, bør du være OBS.

Rigtig mange professionelle skyldnere, vil have tendens til at gå ind i et samarbejde med det ønske om kun helt eller delvist at undgå at skulle betale beløbet - og mange af de professionelle skyldnere vil derfor have tendens til at have "store armbevægelser" under ordrens bestilling og hvor prisen "ikke betyder noget".

Er dette en holdning som du oplever hos en ny potentiel kunde, bør du være OBS - for hos hvem betyder prisen ikke noget? - Den vil i hvert fald ikke betyde noget for dem der ikke have i sinde at betale dig.

Råd nr. 4: Genovervej jeres betalings- og kreditpolitik løbende.

Mange virksomheder yder ofte en meget lang betalingsfrist fra fakturadato til betalingsfrist.
Betalingsfristen ses ofte hos mange virksomheder være branche-specifik, hvor nogle brancher og virksomhedstyper har en tradition for at yde meget lange betalingsfrister - ofte helt op imod løbende mdr. + en mdr.

Men i mange tilfælde er betalingsfristen ikke branche-specifik, men er ofte historisk baseret og baseret på en "Det har vi altid gjort" - og dermed står på det regnskabsprogrammet nu en gang altid har stået på.  

Er det ikke fordi din virksomhed opererer i en branche hvor det er mere eller mindre nødvendigt at yde lange kreditter og betalingsfrister - men udelukkende er baseret på "Det har vi altid gjort" bør du kraftigt overveje løbende at vurdere og genoverveje jeres kredit- og betalingspolitik. Visse kunder kan måske få længere kredit end andre - og andre bør måske have en forkortet politik.

I udgangspunktet er det vores opfattelse, at du skal holde jeres politik for kredit og betalingsfrister så lav som overhovedet muligt - gerne ned på få dage og maks 7 dage.

Hvorfor er det afgørende? Udover en lang kredit og betalingsfrist kan være hård for virksomhedens likviditet og cashflow, så forkorter det også chancen for at en faktura eksempelvis bortkommer i den mellemlæggende periode og reducerer tiden fra en faktura udskrives til man rent faktisk kan gøre aktive handlinger, så som inkasso, såfremt kunden ikke betaler.

Råd nr. 5: Baggrundstjek på nye kunder - men huske den sunde fornuft

I dag har man som virksomhed ofte adskillige muligheder for et simpelt baggrundtjek på nye kunder - enten ved en simpel google søgning, via offentlige regnskabstal og meget andet. Vigtigst af at er dog at bevare sin sunde fornuft og kunne kombinere den megen viden vi ofte kan blive væk i.

Problemer med dårlige betalere?
Overvej inkasso med Debito.

Vi hjælper hver dag store som små virksomheder med deres inkasso - skal vi også hjælpe dig?

Kom i gang på 2 minutterFra 0 kr