Vælg din inkassopartner

Hos Debito ønsker vi at hjælpe dig med at finde den rette inkassopartner - uanset om det er hos en inkassoadvokat eller inkassbureau.

Disclaimer: Denne lektion er udarbejdet af Debitos ansatte der til dagligt arbejder med inkasso - og selv tilbyder produktet.

Lektionen er en 100 % objektiv holdning - og forsøger så vidt muligt ikke at konkludere hvad du skal vælge - men forsøges afholdt således, at du som læser frit kan træffe en beslutning om valg af inkassoleverandør.

Valget af inkassoleverandør

Hvert år skønnes det at dansk erhvervsliv mister op imod 30 mia. danske kroner på ubetalte fakturaer fra dårlige betalere - udelukkende fordi danske virksomheder ikke gør noget ved de mange ubetalte krav, og blot vælger at afskrive hele eller dele af deres udestående.

Det naturlige skridt for at få indkrævet de mange penge er inkasso. En proces hvor virksomheden overlader arbejdet med at få indkrævet sine fordringer til en uafhængig 3. part. Denne 3. part kan stå for alt fra udsendelse af rykkerskrivelser, renteberegning, udsendelse af inkassovarsel, registrering i RKI, etablering og administration af en evt. afdragsordning og meget meget mere.

Inkasso er som sådan ikke et ensartet produkt, og måden hvorpå de enkelte aktører kører inkasso vil opleves forskellige fra inkassofirma til inkassofirma - og fra advokat til advokat. Nogle vælger udelukkende at udsende breve, andre gør også brug af udringning - og nogle vælger at kombinerer disse. Sørg for du ved hvad din leverandør kan og vil tilbyde dig.

Mulighederne står for de fleste virksomheder i udgangspunktet mellem en inkassoadvokat eller et inkassobureau.

Hvem må hjælpe dig med inkasso?

For at hjælpe dig med dine inkassosager skal man i udgangspunktet enten være autoriserede inkassovirksomheder eller advokat. Alle advokater må i princippet køre en inkassosag på vegne af dig, og behøves ikke yderligere autoriseration eller godkendelse for at tilbyde inkasso til deres kunder.
Det er imidlertid ikke alle advokater der ønsker at tilbyde inkasso som produkt til deres kunder - årsagerne hertil kan være mange, men ofte fordi advokatvirksomheden ikke har det som forretningsområde eller har dedikeret de nødvendige ressourcer og mandskab til det.

Arbejder en advokat med inkasso vælger han ofte at benævne sig selv som inkassoadvokat - men i princippet kan alle advokater vælge at kalde sig det.

Ønsker en virksomhed at hjælpe dig med inkasso skal den i udgangspunktet autoriseres af politiet - læs mere om godkendelsen her. Virksomheder der må arbejde med inkasso har i daglig tale mange navne: inkassobureau, inkassovirksomhed eller inkassofirma. I princippet er det en og samme sag.

Om du vælger at gå med en inkassoadvokat eller en inkassovirksomhed - bør du vide at "produktet inkasso" ikke håndteres ens. Produktet håndteres lige så forskelligt som der er leverandører, virksomheder og advokater der tilbyder denne tjeneste.

Forskellen på en inkassoadvokat og et inkassobureau.

  • De to muligheder der er for at indkræve dine penge hos en tredjepart er i udgangspunktet for de fleste virksomheder enten hos en inkassoadvokat eller et inkassobureau. Men hvilken af de to skal du vælge? I dette afsnit forsøger vi at opridse de fordele og ulemper de begge har.

    Dette vil være en generalisering af de to, og der kan forekomme variation fra selskab til selskab.

Inkassobureauet

Inkassobureauet er kendetegnet ved at være en virksomhed der udelukkende arbejder med inkasso og indkassering af folks ubetalte fakturaer og pengekrav. Dermed har man, modsat eksempelvis advokaten, ikke andre produkter på hylden end kun inkasso. Man lever udelukkende af inkasso.

Det faktum udmunder sig i at have meget strenge og effektive processer, procedure og sagsgange - og man ved derfor ofte meget nøjagtigt hvornår x, y og z handling skal foretages mod en skyldner (eller skyldnergruppe). Det giver et billede af vedholdenhed og systematik overfor en debitor.

Inkassobureauerne har også udelukkende ansat personale der hver dag beskæftiger sig med inkasso og kontakt med dårlige betalere, da man som virksomhed ikke beskæftiger sig med andet.

Inkassofirmaerne har også ofte meget omfangsrige IT-systemer, der har løbende overvågning af skyldner, integration til kreditvagt, CVR og CPR registre - for altid at have korrekt data og kontaktoplysninger på skyldner.

Mange inkassofirmaer har ligeledes meget store porteføljer, fra eksempelvis forsikringsselskaber, energiselskaber, teleselskaber osv. med dårlige betalere. Det har den åbenlyse fordel for dig og din virksomhed, at har du en skyldner der også skylder eksempelvis et forsikringsselskab penge, ja så henvender inkassobureauet sig både på vegne af dig og forsikringsselskabet - og på den måde opnår du og din sag stordriftfordele

5 punkter imod valget af et inkassobureau:

- Prisen er ofte kendt fra inkassoforløbets start, og her faktureres meget sjældent for ekstra timer, ydelser osv. uden kreditors viden.

- Inkassofirmaer kan ofte tilbyde hele pakket: fra rykkerservice, inkassovarsel, RKI, afdragsordning uden de enkelte dele faktureres enkeltvis og efterfølgende.

- Man har ofte udelukkende inkasso som forretningsområde, og lever derfor ikke af andet end at kræve folks ubetalte fakturaer ind.

- Personalet er dedikeret, uddannet og beskæftiger sig ikke med andet.

- Man har ofte meget systematiserende processer for hele inkassofasens forløb. Det giver ofte et godt billede overfor skyldner.

5 punkter imod valget af et inkassobureau:

- Den individuelle personlige sparring og rådgivning er ikke altid lige så høj som hos advokaten. Sagen skal ofte følges online, via en app eller lignende.

- Ofte har inkassobureauerne ikke interne advokater til sager der eskaleres og sagerne sendes ofte ud til eksterne jurister. Det kan betyde en længere sagsproces i de sager der får juridiske komplikationer.

- Du kan ikke altid forvente at inkassobureauet har den samme ansatte på netop din(e) sag(er).

- Mange inkassobureauer har ofte fuldtmagt over en sag, det betyder du ikke spørges om alle nødvendige handlinger - hvis inkassobureauet mener man har den mest optimale løsning.

- Mange inkassobureauer vil ofte kun arbejde med meget store porteføljer (50 sager+). 

Inkassoadvokaten

Generelt kan det siges, at en effektiv inkassoadvokat ofte kan have den fordel, at de har et stort juridisk bagland og dermed mulighed for juridiske kompetencer, hvis din sag har eller får behov for det.

Det kunne eksempelvis være i tilfældet af, at du har en større byggesag, hvor en kunde ikke har betalt - og advokaten har mulighed for at trække på kompetencer inden for entrepriseret eller lignende hvis dette behov måtte opstå.

Man skal dog være opmærksom på, at disse kompetencer naturligvis faktureres ud fra ordinær advokatsalær og en timesats. Det kan derfor fra inkassosagens start være svært at vurdere den samlede pris.

5 punkter for valget af en inkassoadvokat:

- Mulighed for at trække på juridiske kompetencer internet i advokatforretningen, hvis dette behov måtte opstå.

- Skal sagen føres i retten, er vejen hertil ofte kort.

- Niveauet af personlig rådgivning er ofte høj.

- Niveauet for juridisk hjælp før, under og efter sagen er ofte høj.

- Udvikler sagen sig fra en ordinær inkassosag til et retssag, er vejen her ofte kort og advokaten er allerede inde i sagen.


 

5 punkter imod valget af en inkassoadvokat:

- Prisen er (ofte) timebaseret og faktureres ud fra de ydelser advokaten finder nødvendige. Det kan derfor være svært at overskue prisen for den samlede inkassation ved sagens påbegyndelse.

- Det kan være svært at gennemskue udefra om advokaten har faste og effektive procedurer, sagsgange og personale til det bedste forløb for din sag.

- Advokater har (ofte) ingen online adgang til eksempelvis at oprette og følge ens sag.

- Advokater tager sig (ofte) betalt for eksempelvis at administrere en afdragsordning, registrere kunden i RKI og lignende tillægsydelser.

- Advokater har (ofte) sekretærer, studentermedhjælper eller lignende til at administrerer sagerne, såfremt der ikke er tilknyttetdecideret juridiske udfordringer til sagen.

Vælg Debito og få fordelene fra 2 verdener

Er du forsat i tvivl om du skal vælge en inkasso gennem en inkassoadvokat eller et inkassofirma - så fortvivl ej.

Med Debito får du det bedste fra to verdener - vi har nemlig samlet advokatens juridiske fordele og inkassobureauernes fordele i høje volumen og effektive sagsgange.