Ordbog om inkasso

Inkasso er for mange både besværligt, uoverskueligt og meget lidt transparent.
Med ordbogen kan du let søge og blive klogere på begreber du ikke kender.

Inkasso ordbog - overskueligt og nemt som aldrig før.

For mange er inkasso indbegrebet af besvær, uoverskueligt og dyrt. Debito har en mission om at ændre på den forestilling. Det gør vi blandt andet ved at gøre inkasso langt nemmere, langt mere overskueligt og langt mere transparent end de gængse advokater og inkassofirmaer gør det i dag.

Hos Debito gør vi inkasso langt nemmere end du kender det i dag. Uanset om du vil lade os klare hele processen for dig, eller om du har behov for at vide hvad eksempelvis en rykker er, hvad et inkassovarsel er - og har du eksempelvis styr på hvor mange rykkergebyr man må tilføje eller hvad et inkassovarsel skal indeholde? På denne side finder du svaret.

Har du behov for konkrete tips og tricks i forbindelse med inkasso og generelt det at indkræve dine penge - uanset om du vil gøre det selv, eller få andre til det, anbefaler vi at du tager forbi vores gratis inkassoskole - der guider dig igennem dine muligheder som kreditor.

E

Egeninkasso
Ejendomsforbehold
Enkeltsag

F

Factoring
Faktura
Fogedretten
Fogedrekvisition
Fogedretsmøde
Fordring
Forkyndelse
Forfaldsdato
Forældelse
Fundament

G

God inkassoskik
Gæld
Gældsbrev
Gældsinddrivelse
Gældssanering

H

Hovedstol
Handelskøb
Hovedforhandling
Håndpant

I

Indsigelse
Inddrivelse
Inkasso
Inkassobrev
Inkassoloven
Inkasso advokat
Inkassosalær
Inkassovarsel
Inkassobureau
Inkassoskrivelse
Inkassogebyr
Inkassovirksomhed
Inkassoselskaber
Inkassofirma
Inkassoomkostninger
Insolvens
Insolvenserklæring
Iværksætterselskab
Interessentselskab
Interessekonflikt
Indenretlig inkasso

J

Journalnummer
Jura

K

Kompensationsgebyr
Konkurs
Konkursbehandling
Konkursbegæring
Konkursbo
Kreditor
Krav
Kurator
Kreditvurdering
Kredittid

L

Lov om inkassovirksomhed

M

Morarente
Mødesalær

O

Online inkasso
Omkostninger
Opkrævning

P

Pantebrev
Procesrente
Pris
Påkravsskrivelse
Påtegning
Privat inkasso

Q

 

R

Remisse
Regreskrav
Rekonstruktion
Renter
Renteloven
Regler
RKI
Rykker
Rykkerprocedure
Rykkergebyr
Rykkerskrivelse
Rådgivning
Retlig inkasso

S

Simple krav
Solidarisk hæftelse
Skyldner
Skyldnererklæring
Stævning
Substitutionsprincippet

T

Telefonmøde
Telefonrykning
Tingbogen
Tinglysningen
Tvangsakution

U

Udeblivelse
Udenretlig inkasso
Udgifter
Udlandet
Udlæg

V

Varsel
Vejledning
Værneting

W

X

Z

Æ

 

Ø

Å

Åger