Inkassoskrivelse

En inkassoskrivelse er essentiel del i det daglige arbejde med at arbejde med dårlige betalere og inkasso. Denne side fortæller dig alt du bør vide om at lave og skrive en inkassoskrivelse.

GRATIS INKASSO - løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi den tager vi 10% af det indkrævede beløb - helt enkelt. 

Inkassoskrivelse - alt du bør vide

Grundlæggende er en inkassoskrivelse den skrivelse du, din advokat eller dit inkassofirma sender til en skyldner, for at inkasso (udenretlig eller retslig) kan og igangsættes. Formålet med inkassoskrivelsen er grundlæggende at give skyldner en sidste frist til at indfrie en ubetalt faktura - før inkasso-handlinger igangsættes - med dertilhørende renter, inkassoomkostninger m.v.

Inkassoskrivelsen har sit udspring i inkassolovens § 10, der siger, at før andre foranstaltninger (inkasso) må iværksættes, skal der udsendes en inkassoskrivelse til skyldner.

Inkassoskrivelsen skal overholde en række simple krav, som er forankret i inkassolovens § 10. Her benævnes det, at skyldner skal have alle oplysninger der er nødvendige for at kunne identificere kravet. Derudover skal skyldner have en betalingsfrist til at betale kravet.

En inkassoskrivelse benævnes også i daglig tale som et inkassobrev, påkravsskrivelse, inkasso brev og en § 10 skrivelse (med reference til inkassoloven). Den juridiske korrekte term for en inkassoskrivelse er imidlertid "påkravsskrivelse" - derfor vil du også finde dette brugt i eksempelvis inkassoloven. Imidlertid er alle termer korrekte at benytte - og har samme formål: at fortælle debitor, at inkasso kan påbegyndes, såfremt en eller flere ubetalte fakturaer ikke betales inden for 10 dage.

Du kan downloade en gratis inkassoskrivelse i word på vores inkassoskole
Hvad skal inkassoskrivelsen indeholde?

Inkassoskrivelsen (juridisk kaldet påkravsskrivelse) er som nævnt, reguleret i inkassoloven - og det er også her hvor du finder rammerne til hvordan en inkassoskrivelse skal skrives. Konkret indeholder loven ikke en skabelon eller lignende - men rammer overordnet ind at "I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.".
Det betyder med andre ord, at skyldner skal gøres opmærksom på hvilket og hvor stort jeres mellemværende er - i praksis er det nok at referere til eksempelvis et faktura nr.

Inkassoskrivelse - husk at give en frist til at betale.

Inkassoloven danner den grundlæggende ramme for inkassoskrivelsen og dens indhold i paragraf§ 10 stk 2. Men lige så vigtig er inkassolovens§ 10 stk 3. der benævner at skyldner, udover at skulle kunne identificere kravet, er at få 10 dages betalingsfrist på inkassoskrivelsen.

Skyldner skal med andre have MINDST10 dages betalingsfrist på inkassoskrivelsen, præcis som det kendes ved rykkerskrivelser. Får skyldner ikke mindst 10 dages betalingsfrist på varslet er dette ugyldigt.

Den grundlæggende hensigt med inkassovarslet er naturligvis at få skyldner til at betale din faktura og dermed få indfriet jeres mellemværende - inden sagen overgår til egentlig inkasso. Derfor skal skyldner også have en chance for at afværge dette - der gøres ved, at give en betalingsfrist på mindst 10 dage til at betale.

Såfremt skyldner ikke betaler inden for den angivet betalingsfrist - så har du mulighed for at eskalere sagen, eksempelvis til advokat, inkassofirma eller fogedretten.

BEMÆRK: Skyldner er i sin ret til at betale på 10.-dagen, og du kan i praksis opleve at betalingen først står på din konto dag 11 eller 12 - såfremt skyldner betaler.

inkassoskrivelse
[activecampaign form=21]

Brug for inkasso?
- lad os hjælpe dig

Hver dag hjælper Debito mange virksomheder med inkasso - 100% no cure, no pay.

Vores system vælger det inkassofirma eller inkassoadvokat til dig, som vi tror er bedst for dig og din sag. Løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi din sag, tager vi 10% af det indkrævede beløb.

Kom i gang gratis allerede nu