Kompensationsgebyr

Du har som virksomhed mulighed for at pålægge et gebyr ved forsent betaling, et såkaldt kompensationsgebyr - denne artikel fortæller dig det du bør vide.

Læs artiklen på 2 min. og bliv ekspert i kompensationsgebyret og dine muligheder med det - der er mange penge at hente.

Kompensationsgebyr - baggrunden herfor.

Hos Debito hjælper vi hver dag små- og store virksomheder med deres ubetalte fakturaer og inkasso. Af samme årsag ser vi også at rigtig mange virksomheder snyder sig selv for et helt særligt gebyr, et kompensationsgebyr som du har mulighed for at pålægge dine virksomhedskunder (B2B), der har et eller flere ubetalte krav.

Kompensationsgebyret skal ses som værende en mulighed for at få kompenseret for de udgifter man som kreditor alt andet lige har med det ekstra arbejde der er forbundet med at rykker sine dårlige betalere og debitorer.

Gebyret blev en mulighed for danske virksomheder pr. 1. marts 2013, hvor den danske rentelov tilsluttede sig de europæiske retningslinjer på området (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner). Ændringen lavede også om på en rækkebetalingsbetingelser for når erhvervsmæssige virksomheder handler med offentlige myndigheder - hvilket bl.a. betød at man ønskede at nedsætte betalingsfristen til under 30 dage når virksomheder skal handle med offentlige myndigheder og ministerier.
Baggrunden for kompensationsgebyrer var bl.a. for at give små- og mellemstore virksomheder (endnu) et gebyr til at kunne presse større virksomheder med - og dermed undgå at de skulle agere bank for større virksomheder, der ofte skyder betalingen grundet likviditet og andet.

Læs mere om hvor meget du må opkræve i kompensationsgebyr, hvornår du må og mod hvem - i denne artikel.
[activecampaign form=31]

Brug for gratis viden om inkasso?

Kompensationsgebyret er blot en lille del af at køre inkasso - med vores inkassoskole guider vi dig gratis til hvordan du hurtigt kan få dine penge hjem, helt uden brug af os som inkassofirma.

Gratis inkassoskole

Hvor meget må jeg opkræve i kompensationsgebyr?

EU og Justitsministeriet har fastslår at du som virksomhed må opkræve 40 euro (310 kroner) i kompensationsgebyr overfor din debitor, som er erhvervskunde.

Af lovgivningen fremgår det ikke om beløbet skal anses som værende et maksimalt beløb (vejledende max beløb) og at det derfor er muligt at tilføje mindre, såfremt det ønskes.

Vi anbefaler derfor at du altid bruger en fast sats på 310 kroner.

Der må ikke pålægges moms af kompensationsgebyret, præcis som man kender fra rykkergebyr.

Hvem må jeg opkræve gebyret af - og hvornår?

Har du som kreditor en eller flere ubetalte fakturaer, må du som kreditor KUN opkræve kompensationsgebyret såfremt skyldner / debitor er en virksomhed (B2B).

Er din debitor privatperson må du IKKE opkræve de 310 kroner. Du har med andre ord udelukkende mulighed for at opkræve rykkergebyr hos en privat skyldner.

Du må i princippet pålægge gebyret straks efter forfaldsdatoen - dog aldrig før.

Hvordan påvirker gebyret dine rykkergebyr?

Et Kompensationsgebyr påvirker ikke dine rykkergebyr - er du vant til at opkræve rykkergebyrer hos dine debitorer, så forsætter du blot med det.
Kompensationsgebyret er, præcis som med rykkergebyr, en mulighed for dig som virksomhed - ikke en pligt, ej heller hvis sagen senere overdrages til inkasso gennem eksempelvis advokat eller inkassofirma.

Hvornår du tilføjer det nye gebyr foreskriver lovgivningen ikke yderligere - og du kan i princippet derfor tilføje det straks efter du konstaterer at en faktura ikke er betalt (dagen efter fakturaens forfaldsdato) - du kan også vælge at tilføje det efter dine rykkerskrivelser, det er 100 % op til dig og din virksomhed.

Nu må nu i alt maksimalt tilføje:
Rykkergebyr 1, af 100 kroner + Rykkergebyr 2, af 100 kroner + Rykkergebyr 3, af 100 kroner + 1 Kompensationsgebyr, af 310 kroner.

Hej! har du brug for hjælp med inkasso? Lad os hjælpe dig godt i gang.

Kom i gang på 2 minutter fra 0 kr

kompensationsgebyr

Statistik og fun fact om kompensationsgebyret

Siden kompensationsgebyrets introduktion i 2013 er Danmark og danske virksomheder blandt de i EU der har været langsomst til at tage det nye gebyr til sig. Årsagen er mange, men en vigtig årsag er uden tvivl den, at de fleste virksomheder ikke kender til gebyret - og hvor meget man må forlange.

Andre virksomheder påpeger ligeledes, at det er svært at arbejde med et gebyr, der kun må pålægges erhvervs-debitorer - og der derfor i de fleste regnskabsprogrammer ikke kan opsættes automatiske processer for udsendelsen.

Blandt en undersøgelse hos egne kunder, viser, at under 20% af alle virksomheder ikke kender til gebyret - og derfor ikke gør brug af det.

Har du læst denne artikel her til, så kender du til alt du bør vide om gebyret. Du bør, sammen med den ansvarlige i virksomheden (bogholder, økonomiansvarlige, økonomidirektør), opsætte en proces for hvornår i pålægger kompensationsgebyret - før udsendelse af de ordinære rykkere, ind mellem, eller efter? - Det er helt op til jer.