RKI - Ribers Kredit Information

Denne artikel indeholder alt det du bør vide om RKI i forbindelse med inkasso og inddrivelse af gæld for virksomheder.

RKI - hvad er det og hvad bør du vide?

RKI, står for "Ribers Kredit Information", og er et register udbudt af virksomheden Experian (Det tidligere Ribers), og er populært sagt et register for dårlige betalere. Det er typisk advokater og inkassobureauer der registrerer deres kunders debitorer og skyldnere i RKI.

Årsagen til at registrere sine dårlige betalere i RKI er mange, dels er det et fint værktøj til at sætte gang i processen for at debitor påbegynder sin betalt - dels er det et godt værktøj til at oplyse andre virksomheder og handlende om, at kunden er registreret som dårlig betalere hos andre - og der dermed er en teoretisk chance for at også de vil opleve udfordringer med betalingen nu eller på et senere tidspunkt.
[activecampaign form=31]

RKI - hvordan bruges det i det daglige?

RKI er et register over dårlige betalere hvor debitor kan være opført i, i en kortere eller længere periode.
Registret bruges af alle type af virksomheder, primært banker, teleselskaber, forsikringsselskaber, energiselskaber , benzinstationer og lignende - typisk virksomheder der yder en kortere eller længere kredit og eller har et abonnements-lignende forhold med deres kunder.

Virksomhederne bruger alle RKI for at undgå tab på debitorer ved at kreditvurdere deres kunder og dermed undgå at give kredit til kunder der ikke kan betale - af den ene eller anden årsag.

Står du opført i RKI kan du dermed risikere, at du som kunder ikke kan tegne et mobil-abonnement, få et benzinkort, få kredit i banken eller ikke have mulighed for at optage eller forlænge lån og kreditter.
Konsekvensen ved at blive registreret kan dermed have store konsekvenser for debitor og dennes mulighed for at have basale ting og goder.

RKI sletning

En registrering i RKI står der naturligvis ikke i uendelig tid, og du har som debitor mulighed for at få slettet dig selv fra RKI.
Typisk er det et inkassobureau eller inkassoadvokat der i første omgang har registreret debitor i registret.

For at skyldner kan blive slettet fra RKI skal denne kontakte kreditor eller dennes inkassobureau - skyldner kan se hvem der har registreret ham. Debitor skal ikke kontakte Experian - men dem der i første omgang har registreret skyldneren.Det er en forudsætning for at blive slettet fra RKI, at det fulde beløb betales til kreditor og / eller dennes inkassovirksomhed.
Kreditor eller dennes inkassovirksomhed giver Experian besked om at det fulde beløb er indfriet og, og anmoder om at få debitor slettet - sletningen sker samme dag.

Registrering i RKI

Der er mange virksomheder der hver dag har gavn af at slå deres kunder op i RKI - men hvad skal der til for at blive registreret i RKI?

I udgangspunktet skal du have en eller flere ubetalte fakturaer for at blive registreret.

- I udgangspunktet kan alle beløb over 200 kroner registreres
- Alle beløb over 1000 kroner registreres i et særligt åbent register
- Forud for en RKI registrering skal der sendes tre rykkerskrivelser, hvor det sidste oplyser om en registrering i RKI.
- Din registrering fjernes kun når du indfrier det skyldige beløb - dog maks 5 år.

Det er både private og virksomheder der kan registreres og i skrivende stund er 219.645 danske private og virksomheder registreret - det er et fald fra ca. 232.000 året før. I alt skylder de mere end 200.000 registrerede godt 15. mia. danske kroner - det er i gennemsnit lidt over 68.000 kroner pr. registrering.

Står jeg i RKI

Mange er i tvivl om at de er registreret i RKI og spørger ofte om "Er jeg i RKI". Experian har gjort det utroligt nemt for dig som debitor at undersøge om du står registreret - du kan faktisk gøre det online, hvis du har et NemID eller digitalsignatur.

På siden står henholdsvis det skyldige beløb, hvad beløbet er vedrørende og hvem der har foretaget registreringen af dig. Det er ligeledes dem der skal kontaktes for at blive slettet og komme ud af din gæld. Vores varmeste anbefaling er at du straks du ser at du er opført på listen, at du kontakter virksomheden for at få en løsning. Har du ikke pengene nu, så er mange inkassobureauer og lignende villige til at indgå en afdragsordning med dig - hvor du kan betale et større eller mindre beløb over 2 eller flere måneder for at få afviklet din gæld og dermed blive slettet i registret.

For at finde ud af om du er registreret - kan du nemt og enkelt med dit NemID logge ind her, og se om du står opført - det tager få minutter.

Hos Debito er RKI altid inkluderet i vores inkasso - det sikrer dine penge hurtigt retur.

Hos Debito gør vi brug af en registrering, det sikrer at vores krav fra kunder indkræves hurtigere og langt mere effektivt. En registrering koster ikke ekstra for dig som kunde.

KOm i gang med inkasso på under 2 minutterfra 0 kr