Advokatinkasso

At få indkrævet sine penge gennem en advokat kaldes i daglig tale advokatinkasso - og er en betegnelse for inkasso gennem en eller flere advokater.

Advokatinkasso

Alle advokater må i udgangspunktet hjælpe dig og din virksomhed med inkasso, i daglig tale kaldes det af flere for advokatinkasso. Processen er ikke meget anderledes end fx hos et inkassobureau, men inkasso hos en advokat kan bl.a. have nogle fordele, hvis du allerede er god kunde hos en advokat i forvejen.

Inkasso gennem en advokat

Alle advokater kan og må beskæftige sig med at indkræve dine ubetalte fordringer for dig og din virksomhed - det der dog de færreste der rent aktivt gør det.

Ønsker du at hjælpe andre virksomheder med deres inkasso, skal du nedsætte dig ned som et autoriseret inkassobureau. En godkendelse du får via det danske politi, alle kan i princippet søge om det, hvis du opfyldet få og relativ simple krav.

Denne godkendelse hos den lokale politimyndighed til at drive inkassovirksomhed, er imidlertid ikke noget advokater skal søge om - alle advokater må beskæftige sig med emnet, derfor benævnt som advokatinkasso.

Hvorfor beskæftiger flere inden for branchen sig så ikke med området?
Det at hjælpe folk med deres ubetalte fakturaer kræver dedikerede medarbejdere og et dedikeret flow og system for at få en optimal proces for dig som virksomhed, advokaten men også for skyldneren.
Arbejdet kræver systematiserede processer og en løbende opfølgning til dine skyldnere for at få det mest effektive forløb.

Denne proces er ofte dyr at etablere og drive og mange inden for branchen vælger derfor helt eller delvist at holde sig fra inkasso og fokuserer på mere klassiske emner inden for branchen, så som kontrakter, entrepriseret og andre juridiske problemstillinger.

Andre advokatforretninger vælger også kun at hjælpe deres eksiterende klienter med inkasso, altså kunder der allerede har eksisterende mellemværender i virksomheden. Dermed er advokatinkasso ofte kun hos de i branchen der har et særligt fokus på det - de advokater benævnes i daglig tale som inkassoadvokater.

Fordelene ved advokatinkasso

At have ubetalte fakturaer er dagligt en hovedpine for rigtig mange danske virksomheder og valget af inkassoleverandør er ofte svær - ofte fordi det er yderst sjældent hvor virksomheder rent faktisk har behov for produktet - og heldigvis for det.

Inkassobureauerne har sine åbenlyse fordele i effektive processer, lave priser, hurtig gennemløbstid og et effektivt flow overfor debitor og kreditor.

Fordelene ved advokatinkasso er ofte det tættere sammenspil med juraen såfremt en sag går fra af være en inkassosag til at være en sag med juridiske kompleksitet, hvor debitor ikke mener han skal betale hele eller dele af beløbet grundet eksempelvis fejl og misligholdelser i det leverede arbejde fra kreditor.

Ulemperne ved advokatinkasso

Mange virksomheder der har behov for at indkræve ubetalte fakturaer vælger enten advokatinkasso eller et inkassobureau til at indkræve sine fordringer.

Men hvilke ulemper kan der risikere at være ved advokatinkasso?
Såfremt advokaten ikke har specialiseret sig i indkrævning men i stedet ønsker "timer i advokatforretningen", så kan inkasso hos en advokat for mange mindre virksomheder risikere at blive en dyr affære hvis advokaten ønsker sagen på timebasis ofte til et sted mellem 1000 og 2500 kroner i timen.

Andre ulemper kan også være en manglende fokus på de effektive processer og sagsgange hvor det at rykke for fordringer kan kræve megen arbejde og over en længere periode. 

Få styr på dine ubetalte fakturaer

Vores system vælger den bedste løsning så du kan få inddrevet dine penge.

Indsend dine sagerGratis