Akkord (gæld)

En akkord i forbindelse med gæld kan være en god mulighed for dig når man ønsker at finde en løsning mellem en debitor og kreditor - men du skal være vågen.

GRATIS INKASSO - løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi den tager vi 10% af det indkrævede beløb - helt enkelt. 

Hvad er en akkord i forbindelse med gæld?

En akkord er en aftale du som virksomhed kan lave med dine skyldnere, hvor hele eller dele af gæld frigives. Akkord benævnes ofte også som gældseftergivelse eller blot som eftergivelse.

Grundlæggende er en akkord eller gældseftergivelse, en aftale mellem dig som kreditor og din debitor, om at eftergive noget af gælden - mod at du får beløbet nu, eller inden for en kortere periode. Det kan eksempelvis være ved en engangsbetaling eller ved afdrag over en kortere eller længere periode. Aftalen kan i udgangspunktet frit aftales parterne i mellem, og kan være en fin løsning for dig som kreditor, hvis udsigterne til at få det fulde beløb er lille eller ikke-eksisterende.

Der sondres i udgangspunktet mellem to typer akkord; Frivillig akkord og en tvangsakkord. Læs mere om herunder. 

[activecampaign form=31]

Frivillig akkord

Den frivilligt akkord ligger i ordet; den er frivillig for begge parter (debitor og kreditor). Kreditor og debitor kan frit sige nej til modpartens forslag, og en kreditor er med andre ord ikke forpligtet til overhovedet at acceptere en nedbringelse af gælden.
Somudgangspunktet kan kreditor, selv bestemme hvordan akkorden skal strukturers, såfremt den ikke placerer debitor ringere end før aftalen. Kreditor skal i den fobindelse eksempelvis tage stilling til:

- Hvor meget af gælden vil du frigive?
- Hvornår ønskes det resterende beløb betalt?
- Vil du tilbyde en afdragsordning på det resterende beløb?
- Skal akkordordningen nedfældes på skrift?

Der findes ingen guidelines for overstående, og det er helt op til kreditor at bestemme. Et eksempel på en akkordordning kunne derfor være:

Tvangsakkord

Tvangsakkord er modsat af en frivillig akkord, hvor debitor og kreditor finder en fælles løsning. En tvangsakkord sidestilles i det daglige i praksis med en "gældssanering for virksomheder". Tidligere (før april 2011) var der regler om tvangsakkord - disse er nu erstattet af regler om rekonstruktion, hvis overordnede formål er at give virksomheder en mulighed for at forsætte, såfremt de under normale forhold udviser en "sund drift" - men for indeværende har økonomiske problemer. Såfremt der ikke mellem parterne kan findes en løsning på en akkord, er alternativet ofte en konkurs - hvilket hverken debitor eller kreditor grundlæggende er interesseret i; virksomhedsejeren mister sin virksomhed - og kreditor mister hele sit tilgodehavende, frem for blot en del af dette.

Formålet med en tangsakkort (eller rekonstruktion) er at nedskrive virksomhedens samlede gældsforpligtelser i samarbejde med virksomheden og skifteretten.

Eksempel på en akkord

Der findes i udgangspunktet ingen guideline for hvordan en akkord kan eller skal laves, men der er i udgangspunktet aftalefrihed mellem dig som kreditor - og din debitor.

Et eksempel på en akkord, kunne være:

Oprindelige hovedstol: 100.000 DKK
- Akkord på 25.000 DKK
= Resterende beløb: 75.000 DKK

Betaling: Straks

Med andre ord, har kreditor her frigivet 25% af gælden men fået betalingen straks - hvor alternativet måske havde været ingen betaling.

Andre gange kan man som virksomhed også give akkord for de tilskrevne renter og inkassogebyrer. Mens andre akkordordningen indeholder en afdragsordning.

Fordele og ulemper ved en akkord

Når du som kreditor tilbyder en akkord til en debitor, er det vigtigt at du er skarp omkring hvad du tilbyder, og formålet hermed. Mange anser fejlagtigt en akkord som værende en "sejr" for skyldner, da han / hun, "jo slipper billigere med sin gæld" - men der er fordele og ulemper for begge parter.

Fordele ved en akkord:
- Kreditor får noget af sit tilgodehavende - hvor alternativet måske er ingen ting
- Debitor får afviklet sin gæld, typisk med flere på en gang

Brug for inkasso?
- lad os hjælpe dig

Hver dag hjælper Debito mange virksomheder med inkasso - 100% no cure, no pay.

Vores system vælger det inkassofirma eller inkassoadvokat til dig, som vi tror er bedst for dig og din sag. Løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi din sag, tager vi 10% af det indkrævede beløb.

Kom i gang gratis allerede nu