Bilbogen

Bilbogen er i Danmark et veludviklet system, hvor alt gæld på en bil dokumenteres og opbevares. Optager du et lån i en bil, som de fleste andre danskere, vil det stå i bilbogen. Men du kan som kreditor også tage udlæg i en bil.

GRATIS INKASSO - løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi den tager vi 10% af det indkrævede beløb - helt enkelt. 

Hvad er bilbogen?

Bilbogen ejes og drives af den danske domstol, nærmere betegnet Tinglysningsretten der holder til i Hobro i Nordjylland.

Tinglysningsrettens formål er at tinglyseskøde, pantebreve, servitutter, udlæg og lignende i fast ejendom, biler og andre aktiver.

Optages der eksempelvis gæld i en ejendom, bolig, bil, båd eller andet optages denne gæld i tingbogen hos tinglysningsretten, hvor den optaget gæld tinglyses til dokumentation for, at banken eller realkredit har gæld i aktivet. I tingbogen registreres dermed de ejere og långivere der er forbundet med et aktiv.

Nedenfor ses statistik for bilbogen og de tilhørende registre som tinglysningsretten arbejder med. Statistikken er fra 1. januar 2018 til og med 1. december 2018.

[activecampaign form=31]

bilbogen

Bilbogen er digital

Alle registreringer, forespørgsler eller ændringer til og fra bilbogen sker i dag digitalt - og du har endda som bruger mulighed for selv at slå op i bilbogen, hvis du har behov for det. Det eneste det kræver er en online adgang og det kræver hverken bruger eller password at slå op i bilbogens register.

I udgangspunktet kan du i bilbogen slå op med følgende oplysninger: Stelnummer, Navn og fødselsdato eller ud fra CVR nummer. I praksis er det hurtigst at slå op i registret hvis du har bilens stelnummer.

Når du har indtastet dine oplysninger, vil du se en såkaldt bilbogsattest, et eksempel ses herunder.

Ud fra bilbogsattesten kan du se;
1) Hvornår forespørgslen er sket (udskrevet)
2) Stelnummer (sløret i dette eksempel)
3) Oplysninger fra motorregistret (DMR), herunder mærke og model, årgang og registreringsnummer (nummerpladen) (sløret i dette eksempel)
4) Hæftelse på køretøjet, såfremt der ingen er, vil der stå "Der findes ingen hæftelse på køretøjet", som vist her.

bilbogen
Du kan selv prøve bilbogen, her

Bilbogen og inkasso

Vi er et online inkassofirma, hvorfor fortæller vi dig om bilbogen? Årsagen hertil er simpel; bilbogen er kilden til om hvorvidt der er pant og udlæg i et køretøj.

En indsigt der er rigtig god i en kreditvurdering af en skyldner, er der flere der har krav mod denne skyldner? Og hvis ikke, er der så mulighed for netop at tage udlæg i køretøjet, i håb om at få hele eller dele af sit krav dækket i forbindelse med inkassoprocessen.


Brug for inkasso?
- lad os hjælpe dig

Hver dag hjælper Debito mange virksomheder med inkasso - 100% no cure, no pay.

Vores system vælger det inkassofirma eller inkassoadvokat til dig, som vi tror er bedst for dig og din sag. Løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi din sag, tager vi 10% af det indkrævede beløb.

Kom i gang gratis allerede nu