Egeninkasso

Inkasso er grundlæggende handlinger og processer for at indkassere sine pengekrav. Typisk foregår inkasso hos et inkassofirma eller en advokat - vælger man at "gøre det selv" kaldes det for egeninkasso.

Læs alt du bør vide om egeninkasso herunder.

GRATIS INKASSO - løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi den tager vi 10% af det indkrævede beløb - helt enkelt. 

Egeninkasso - alt du bør vide

Debito hjælper hver eneste dag små og store virksomheder med at få deres penge hjem. Det sker gennem en effektiv inkassoproces, med blandt andet udsendelse af rykkere, inkassovarsel, opkald, fysisk fremmøde samt tilskrivning af diverse gebyrer, renter, inkassosalær og kompensationsgebyr.

Inkasso er for mange en uhåndgribelig størrelse - og mange tror at inkasso både er dyrt, besværligt og ikke mindst ineffektivt. Heldigvis er det ikke tilfældet - og inkasso kan uden tvivl godt betale sig; uanset om du lader et inkassofirma, din lokale advokat eller foretager inkasso selv. Sidstnævnte kaldes for egeninkasso eller egen-inkasso.

Det modsatte af egeninkasso foregår hos en inkassoadvokat eller en inkassovirksomhed - og benævnes typisk som "udenretlig inkasso" eller "fremmedinkasso". Typisk fordi det foregår uden retslig indblanding og det foregår på vegne af 3. mand.

Egeninkasso er grundlæggende en betegnelse for "gør-det-selv"-inkasso og indeholder hele eller dele af de handlinger du som virksomhed foretager dig for at indkassere dine ubetalte fakturaer.

Nedenfor har vi samlet de største fordele og ulemper ved at "gøre det selv". Den altoverskyggende ulempe ved egeninkasso er det relative store tids- og ressourceforbrug du, din virksomhed og din bogholder udsættes for når debitor skal rykkes og i foretager inkasso på egen hånd. Blandt fordelene er naturligvis at du som virksomhed 100% kan bestemme hvilke handlinger der foretages - blot de overholder gældende lovgivning, frister og beløb.

[activecampaign form=31]

Fordele ved egeninkasso

- Du kan udføre de handlinger du mener er nødvendige.
- Du kan udføre handlingerne når du ønsker (inden for gældende lovgivning).
- Du kan typisk score flere gebyrer og renter selv.
- Du ved præcis hvad der sker - hvornår.

Ulemper ved egeninkasso

  • - Du bruger unødvendig tid på at kontakte skyldner.
    - Er ofte dyret og tidskrævende for bogholder.
    - Du risikerer ikke at overholde lovpligtige frister og beløb.
    - Du risikerer ikke at følge godt nok op.

Egeninkasso - dette er vigtigt

Mange virksomheder har opsat processer for hvordan en inkassosag behandles. Typisk sender langt de fleste virksomheder en rykkerskrivelse, hvorpå der kan påføres et rykkergebyr på op til 100 kroner maksimalt 3 gange. Derudover har man mulighed for at påføre et kompensationsgebyr på 310 kroner hvis ens skyldner er virksomhed - B2B.

Du har grundlæggende samme muligheder for inkasso, som både din advokat og dit inkassofirma har - fordelen ved at sende en inkassosag ud af huset er dermed grundlæggende for at spare arbejdet med at skulle stå for processen selv.

Ved egeninkasso er det essentielle for dig og din virksomhed at I opsætter faste procedure og rammer for HVORNÅR og HVEM der foretager hvilke handlinger. På den måde sikrer I jer at der skabe faste og gode rammer for inddrivelsesprocessen - der i sidste ende giver en høj succesrate.

Er du fordringshaver (kreditor) må du grundlæggende udføre de samme handlinger som var der tale om fremmed inkasso, hos eksempelvis et inkassobureau. Du skal blot vide, at der findes særskilte inkassoomkostninger som du kan finde her. 

Du kan læse mere på inkassoskolen om alt du bør vide om inkasso.

Eksempel på egeninkasso

Har du mod på at give dig i kast med at forsøge at indkassere dine penge selv, ja så er egen inkasso måske løsningen for dig. Det vigtige inden du går i gang med gør-det-selv-inkasso, er at du skal vide, at processen kan være tids- og ressource for dem der sidder med sagerne.

Når du gør det selv, så er det vigtigt at der opsættes faste procedure og at disse overholdes konsekvent. Sker dette ikke, så opnåes ikke en særlig høj succesrate.

Et typisk eksempel kunne se således ud:

- Udsendelse af rykkerskrivelse 1 (med eller uden pålagt 100 kroners rykkergebyr)
- Udsendelse af rykkerskrivelse 2(med eller uden pålagt 100 kroners rykkergebyr)
-Udsendelse af rykkerskrivelse 3(med eller uden pålagt 100 kroners rykkergebyr)
- Pålægning af kompensationsgebyr (Såfremt skyldner er virksomhed)
- Pålægning af inkassoomkostninger (fremmedinkasso)
- Opkald
- Evt. fogedretten.

egeninkasso


Brug for inkasso?
- lad os hjælpe dig

Hver dag hjælper Debito mange virksomheder med inkasso - 100% no cure, no pay.

Vores system vælger det inkassofirma eller inkassoadvokat til dig, som vi tror er bedst for dig og din sag. Løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi din sag, tager vi 10% af det indkrævede beløb.

Kom i gang gratis allerede nu