fogedretten

Fogedretten i Danmark

Denne artikel fortæller dig alt du bør vide om fogedretten også i forbindelse med inkasso og mulighederne.

Hvad er fogedretten?

Fogedretten er en institution under de danske domstole der har mulighed for at tvangsgennemfører betaling om økonomiske krav. Det vil typisk være en tvangsgennemførsel af ubetaling af pengekrav eller udlevering af fysiske ting.

Fogedretten er den eneste institution i Danmark der kan lave en sådan tvangsgennemførsel af økonomiske eller materielle krav på vegne af en kreditor der ønsker sit krav gennemført.

Ønsker en kreditor eksempelvis at tage udlæg i en debitors ejendele eller aktiver, så er det i kun fogedretten der i Danmark har bemyndigelse til dette. Så har du et ønske om at få drevet dine penge hjem, og ønsker dette gjort ved hjælp af udlæg i debitors ejendele foregår det herigennem. Langt de fleste får dog imidlertid en advokat eller et inkassobureau til at foretage dette - og ofte med en inkassoproces forud for dette.

Fogedretten kan eksempelvis også hjælpe dig som virksomhed, hvis du har aftalt en afdragsordning på et aktiv, aktivet er i debitors varetægt, men ikke overholder afdragsordningen eller leasingbetalingen. I dette tilfælde vil fogeden kunne hjælpe med fysisk at hente aktivet hjem til kreditor.

Fogedretten er også den eneste myndighed i Danmark der foretager udsættelse af lejere i lejeboliger der ikke betaler deres månedlige husleje. Fogeden er ligeledes også den offentlige instans der afholder tvangsauktioner over de små 300 ejendomme der ca. hvert år begæres på tvang - typisk fordi en eller flere kreditorer har begæret dette grundet et eller flere misligholdt krav.

Retten håndterer primært sager inden for områderne: Pengekrav, pengekrav med udpantsætning, forældremyndighedssager, umiddelbare fogedrorretninger samt betalingspåkrav. Her er betalingspåkrav og pengekrav de klart største området. Alene i første halvår af 2017 blev der i alt varetaget mere end 177.295 sager i alt, hvor betalingspåkrav og pengekrav udgjorde mere end 155.000 af dem.
Fogedretterne i henholdsvis København, Århus, Odense og Aalborg er dem med langt flest sager, hvilket afspejler af disse også dækker over de områder med størst befolkningstal.

Hvor holder fogedretten til?

Fogedretten holder til i 21 danske byer rundt omkring i landet og dækker hvert deres område - typisk er der 2 - 3 pr. region. Eksempelvis er Nordjylland dækket af henholdsvis retten i Aalborg og Hjørring - hvor det sydlige jylland dækkes af 6 retsområder. De danske fogedretter bor i forbindelse med retten i den konkret by, og holder til i følgende:

Bornholm
Esbjerg
Helsingør
Herning
Hillerød
Hjørring
Holbæk
Holstebro
Horsens
Kolding
København
Nykøbing Falster
Næstved
Odense
Randers
Roskilde
Svendborg
Sønderborg
Viborg
Aalborg
Århus

Åbningstider, Kontortiderne og telefontider er fælles for alle 21 retter i Danmark - og er henholdsvis alle hverdage fra 8.30 til 15.00

Indkaldelse til fogedretten

Er du blevet indkaldt til retten er det sansynligvis fordi du har et mellemværende med en eller flere kreditorer, hvor du skylder penge for en ubetalt faktura. Årsagen er du ikke i tvivl om ud fra den skrivelse du har fået tilsendt.

Når du bliver indkaldt er det vigtigt at du møder op, uanset din økonomiske situation, og dermed uanset om du har penge eller ej. Udebliver du fra et møde har man mulighed for at få politiet til at hente dig.
Er du insolvent er det vigtigt at du møder personligt frem og forklarer dette og afgiver en såkaldt insolvenserklæring.

Mange har spørgsmål i forbindelse med dette møde, så som om du må sende en anden på vegne af dig

Læs mere her om de typiske spørgsmål.

Brug for hjælp med inkass? Lad os hjælpe dig af med dine dårlige betalere!

Debito driver en online portal hvor du super nemt og effektivt kan inddrive dine krav fra dine skyldnere - nemt og effektivt. 

Kom i gang nu Fra 0 kr