Forfaldsdato

Forfaldsdatoen er ret essentielt når du beskæftiger dig med fakturering og inkasso. Nedenfor kan du læse mere om hvorfor.

Forfaldsdato - det bør du vide

Forfaldsdatoen er den dato hvor en faktura forfalder til betaling, altså den dato hvor du som virksomhed senest ønsker betalingen skal ske fra en debitor. Debitor skal med andre ord senest på forfaldsdatoen betale din faktura. Den dag der bliver betalt, er betalingsdatoen. 

Du må som kreditor 100 % selv bestemme hvor lang betalingsfrist / kredittid du giver en kunde ved et fakturakrav (Bemærk der kan forekomme anden lovgivning inden for visse industrier, bank, realkredit osv.)
Mange tror fejlagtigt at man skal give kunden et vis antal dage før at en betalingsfrist er gyldig. Det er imidlertid ikke korrekt, der findes ingen lovgivning for hvor lang ude i fremtiden en faktura må og skal forfalde på.
Du må i princippet sætte en forfaldsdato til dags dato.

Har du som virksomhed en anden bank end debitor, vil man ofte opleve 1 til 2 bankdage (hverdage) fra betalingsdatoen til at pengene rent faktisk er på kontoen.

Hvad er forskellen på betalingsdato og forfaldsdato?

Rigtig mange regnskabsprogrammer, så som Billys Billing, E-conomic, Dinero, C5, NAV osv. har ikke en fælles betegnelse for den dato hvorpå en faktura skal forfalde - og mange tror derfor også, at forfaldsdato og betalingsdato er det samme.
I princippet er det dog ikke helt korrekt, da betalingsdatoen rent regnskabsmæssigt er datoen hvorpå betalingen for den ubetalte faktura rent faktisk blive betalt - den kan i praksis naturligvis varierer fra den dato man ønsker fakturaen skal forfalde på.

I praksis vil mange opleve, at betalingen ikke sker samme dag som debitor rent faktisk betaler fakturaen, da en elektronisk overførsel i mange tilfælde først sker overført ved næstkommende bankdag (hverdag).

Forfaldsdato i forbindelse med inkasso

Det er i princippet fra forfaldsdatoen at du må og kan sende en sag til inkasso. Før en inkassosag starter skal du imidlertid have sendt et inkassovarsel. Læs hvordan du sender et inkassovarsel her.

Mange inkassobureauer og advokater der hjælper kunder og klienter med inkasso, udsender dog ofte et inkassovarsel for dig - det betyder konkret for dig som kreditor, at så snart du konstaterer at en faktura skulle have været betalt (Forfaldsdatoen er overskredet), ja så kan du sende sagen til en inkassoudbyder. Hos os kan du eksempelvis blot uploade en faktura straks efter du har konstateret at en faktura skulle have været betalt, så klarer vi resten for dig.

Hvornår har en kunde overholdt sin forfaldsdato?

En debitor (kunde) har overholdt sin forpligtelse til betalingen (overholdt forfaldsdatoen), sålænge debitor betaler på den angivne dato for forfald (eller før).

Det betyder, at sålænge kunden betaler sin faktura på forfaldsdatoen, ja så har kunden overholdt det han skal. Du kan som kreditor derfor ikke forvente, at en kundes betaling er på din bankkonto på forfaldsdatoen. Det sker af den årsag, at kunden ikke har samme bank som din virksomhed, betalingen er sket på en weekend eller helligdag. Betalingen vil derfor typisk ske næstkommende bankdag (altså typisk den næste hverdag).