Gældsbrev

Er der, eller på vej til, at blive stiftet et gældsforhold mellem to parter, er det altid god idé at etablere et gældsbrev på baggrund af denne gæld. I denne artikel fortæller vi alt du bør vide om gældsbreve.

GRATIS INKASSO - løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi den tager vi 10% af det indkrævede beløb - helt enkelt. 

Gældsbrev - her er alt du bør vide

Et gældsbrev er et juridisk bindende dokument mellem to parter, hvori en gæld er dokumenteret, beskrevet og beremmet. Gældsbrevet indeholder grundlæggende informationer om gældsgiver (långiver) samt gældstager (låntager), gældens størrelse, eventuelle renter samt eventuelle betingelser for tilbagebetaling af den optaget gæld.

Gældsbrevet danner grundlag som fundament for evt. inkasso, såfremt gælden ikke tilbagebetales rettidig.

Gældsbreve og deres lovmæssige indhold er reguleret iBekendtgørelse af lov om gældsbreve, også i daglig tale kaldet gældsbrevsloven.

[activecampaign form=31]

Fordele ved et gældsbrev

- Begge parter har dokumentation for kravet
- Begge parter kender rammer, betingelser og vilkår for kravet
- Eventuelle stridigheder og tvivlsspørgsmål omkring lånet kan undgås
- Fundament for eventuel inkasso, hvis kravet ikke tilbagebetales 

Ulemper ved et gældsbrev

  • - Ingen. Det anbefales altid at etablere et gældsbrev ved gæld

Hvad skal et gældsbrev indeholde? (GÆLDSBREV SKABELON)

Der er grundlæggende ingen faste indhold- form- eller udseenskrav til et gældsbrev, hvis der tages udgangspunkt i gældsbrevsloven. Begge parter, skal blot være opført på dokumentet, beløbets størrelse skal være oplyst og begge skal blot have underskrevet dette, for at det kan betragtes som juridisk gyldigt.

Grundlæggende kan det siges, at des mere information om gælden, gældens størrelse samt om de to parter - des bedre gældsbrev er der tale om ved eventuelle stridigheder og lignende.

Her hos Debito anbefaler vi dog ALTID som minimum følgende denne "Gældsbrevs skabelon" med informationer:

Grundlæggende oplysninger:
- Datoen hvorpå lånet er optaget
- Låntagers fulde navn
- Låntagers fulde adresse
- Eventuelt låntagers fulde CPR / CVR nummer
- Långivers fulde navn
- Långivers fulde adresse
- Eventuelt låntagers fulde CPR / CVR nummer
- Eventuelt kopi af låntagers kørekort eller lignende gyldigt billed-ID

Kroner og øre:
- Gældens fulde størrelse
- Eventuel tilbagebetalings-betingelser (fx: 1.000 kroner om mdr. i 12 mdr.)
- Eventuel dato for indfrielse af kravet (fx. 12.000 kroner skal være betalt inden 31/12)
- Eventuelle tilskrevne renter

Underskrift:
- Låntagers fulde underskrift
- Långivers fulde underskrift

Såfremt visse ting ikke er aftalt i gældsbrevet vil gældsbrevsloven grundlæggende tager over for hele eller dele af det manglende. Se eksempel på nedenfor.

Eksempel på gældsbrev - skabelon:

gældsbrev

Hvad siger gældsbrevsloven

Des mere begge parter formår at aftale i gældsbrevet, jo bedre rammer har begge parter for kravet. Derfor er det altid en god idé at oplyse eventuelt forfaldstidspunkt, tilbagebetaling og betalingsmetode. Grundlæggende dækker gældsbrevsloven der hvor långiver og låntager ikke har aftalt andet.

Det juridiske omkring gældsbreve er grundlæggende styret i gældsbreveloven, der sidst er opdateret og udgivet i 2014.

Det kunne eksempelvis være ved manglende informationer om tilbagebetaling i gældsbrevet.
Her træder eksempelvis Gældsbrevslovens § 5 i kraft, hvori der står anført §5: "Er der ikke aftalt noget betalingstid, er skyldneren forpligtet til at betale gælden, såsnart fordringshaveren (långiver), forlanger det og er berettiget til at betale til enhver tid."

Det kunne eksempelvis være ved manglende information om betalingssted
Er der ikke aftalt hvor betalingen skal foregå, træder Gældsbrevslovens§ 3 i kraft, heri står der "Er der ikke truffet aftale om betalingsstedet, skal betaling erlægges på fordringshaverens bopæl, eller, hvis han driver forretning, på forretningsstedet."

Læs mere om gældsbrevsloven her

Gældsbreve, dårlige betalere og inkasso

Gældsbreve er grundlæggende blandt de typer dokumentation på gæld, der danner det bedste grundlag for et krav en person har mod en anden.

Når en gæld er skriftlig anerkendt, eksempelvis gennem et gældsbrev, en dom, et pantebrev eller lignende skriftlig ankendelse af et krav - så forælder grundlæggende efter 10 år Simple krav, så som fakturkrav (ubetalte regninger og fakturaer) forælder efter 3 år.

Oplever du med andre ord, at have en eller flere ubetalte fakturaer mod en kunde, som skriftlig har anerkendt ikke at have mulighed for at betale på nuværende tidspunkt - kan det være en god idé at stifte et gældsbrev, da så forældelsen forlænges betydeligt.

Gældsbreve kan ligeledes danne grundlag for inkasso, såfremt skyldner ikke overholder det aftalte.

Brug for inkasso?
- lad os hjælpe dig

Hver dag hjælper Debito mange virksomheder med inkasso - 100% no cure, no pay.

Vores system vælger det inkassofirma eller inkassoadvokat til dig, som vi tror er bedst for dig og din sag. Løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi din sag, tager vi 10% af det indkrævede beløb.

Kom i gang gratis allerede nu