Husk dit kompensationsgebyr

I 2013 fik Danmark en ny rentelov, der udover at medføre en række reguleringer også fik indført et kompensationsgebyr hvis virksomheder oplever dårlige betaler.


Kom i gang med inkasso gratis

Kompensationsgebyr - hvad er det?

I 2013 fik Danmark en ny rentelov, der medførte en lang række reguleringer end renteloven fra 2002. Herunder en ændring af morarenten fra tidligere 7 til 8%.

Men endnu mere spændende for de fleste erhvervsdrivende, var en ny mulighed for at tillægge et gebyr såfremt betalingen fra en debitor udeblev. Gebyret blev set som værende en kompensation for det ekstra arbejde der alt andet er forbundet ved at rykke efter sine penge fra en debitor. Det nye gebyr går i daglig tale under betegnelsen kompensationsgebyr.

Kompensationsgebyret har eksisteret i sin nuværende form i siden 2013 - men her hos Debito oplever vi desværre rigtig mange af vores kunder (kreditor), ikke tillægger gebyret. Ofte skyldes det at kreditor simpelthen ikke er klar over muligheden, for at kunne pålægge 310 kroner i gebyr. 

I denne lektion guider vi dig igennem alt du bør vide om kompensationsgebyret.
Hvornår må man tillægge etkompensationsgebyr og mod hvem må gebyret egentlig tillægges?

Kompensationsgebyr - her er det du bør vide

Det er som nævnt, desværre de færreste virksomheder der gør brug af kompensationsgebyret. Ofte skyldes dette, at mange ikke er klar over muligheden, for det er bestemt ikke komplekst at pålægge et kompensationsgebyr; der er faktisk ret enkelt.

- "Hvornår må jeg pålægge et kompensationsgebyr?"
Som virksomhed må du i princippet pålægge kompensationsgebyret så snart fakturaen skulle have været betalt (betalingsdatoen).

- "Mod hvem må jeg pålægge et kompensationsgebyr?"
Som virksomhed må du KUN pålægge et kompensationsgebyr mod dine erhvervskunder (B2B). Du må med andre ALDRIG pålægge gebyret mod dine privatkunder.

- "Hvor stort et kompensationsbeløb må jeg tage"
I Danmark specificerer renteloven ikke et konkret kompensationsbeløb, men jævnfør EU, er beløbet på maksimum 40 euro - I Danmark betyder det maksimum 310 kroner.
Du kan derfor i princippet godt opkræve mindre, de 310 danske kroner, er det maksimale kompensationsbeløb du må opkræve.

- "Hvilken indvirkning har gebyret på mine rykkere"
I Danmark har vi mulighed for at sende rykkerskrivelser, både med og uden rykkergebyr. Hvis din kunde ikke betaler, du må sende alle de rykkerskrivelser du vil, men påfører du dem et rykkergebyr, må du maksimalt sende 3 rykkere, med 10 dages mellemrum og med et maks rykkergebyr på 100 kroner på hver - 300 kroner i alt.

Kompensationsgebyret har ingen indvirkning på dine rykkere, og du kan derfor både pålægge et kompensationsbeløb før, under og efter dine rykkerskrivelser.

- "Hvad sker der hvis jeg pålægger en privat et kompensationsgebyr til en privat kunde"
Du må ikke pålægge et kompensationsbeløb til dine privatkunder, sker det alligevel, har debitor (kunden) mulighed for at ignorerer beløbet - privatkunden skal ikke betale de 310 kroner.

Gebyret er et B2B gebyr, og må kun tilføjes dine B2B kunder.

Kompensationsgebyr - her er vores anbefaling

Kompensationsgebyret er overordnet set en rigtig god mulighed for dig som erhvervsdrivende for at pålægge dine erhvervskunder et gebyr på 310 kroner, straks efter din faktura skulle have været betalt. Beløbet må maksimum være 310 kroner og må pålægges straks efter forfaldsdatoen.

Det er naturligvis 100% op til dig og din virksomhed om i ønsker at gøre brug af denne mulighed - vi anbefaler at det tages i brug.

Vores anbefaling til en mulig rykkerproces:

1) Forfaldsdatoen overskrides

2) Inden for maksimum 7 dage sendes første rykkerskrivelse, pålagt et rykkergebyr på 100 kroner og med en forfaldsdato 10 dage fremme.

3) Sker der ingen betaling efter 10 dage, bør næste rykkerskrivelse sendes, igen med en forfaldsdato 10 dage fremme.

4) Sker der forsat ingen betaling herefter, har du mulighed for en 3. og sidste rykkerskrivelse (med rykkergebyr).

5) Sker der igen reaktion efter den 3. og sidste rykkerskrivelse (med rykkergebyr), kan kompensationsgebyret eventuelt udløses.

Bemærk:
Overstående er et eksempel på hvordan et muligt forløb kan udformes, men det medfører også en relativ lang proces fra at kunden ikke har betalt. 

Få styr på dine ubetalte fakturaer

Vores system vælger den bedste løsning så du effektivt kan få inddrevet dine penge.

Indsend dine sagerGratis