Indsigelse i forbindelse med inkasso

Denne artikel indeholder alt du bør vide i forbindelse med indsigelser når du mangler betaling fra dine dårlige betalere.

Hvad er en indsigelse?

En indsigelse fra en skyldner er en protest eller indvending, mod dit krav du som kreditor har fremsendt debitor. Indsigelsen kan både være mod det leverede arbejde, beløbets størrelse eller noget helt tredje.

Det er vigtigt at bemærke sig som kreditor, at der jævnfør lovgivningen ikke er nogle klare definition af, og på, hvad en indsigelse egentlig er. I princippet betyder det dermed, at indsigelsen kan dække over alt i forbindelsen med handlen mellem debitor og kreditor.

[activecampaign form=31]

Indsigelse - hvorfor bør jeg kende til det?

Groft sagt, kan man sige, at lovgivningen er skruet således sammen, at man ikke kan køre en inkassosag mod en debitor der ikke er enig i dit krav som kreditor og dermed har indleveret en indsigelse.

Et klassisk simpelt eksempel der oftes bruges er, at har en debitor bestilt en maler til at male hvidt - og maleren går ud og maler rødt, ja så kan kreditor ikke kræve at debitor skal betale sin faktura og dermed heller ikke påbegynde (eller forsætte) inkasso.

Sørg derfor altid for som kreditor at du kan dokumentere det leverede. Det kan eksempelvis være i form af fragtbreve, billededokumentation, ordrebekræftelser osv. så indsigelsen kan imødekommes og sagen derfor kan forsættes som en inkassosag eller i retten.


Er indsigelser blot et fripas?

Mange tror fejlagtigt, at en indsigelse overfor en kreditor automatisk er et fripas og at debitor derfor vil undgå inkasso og dermed skal undgå at betale fakturaen.
Det er imidlertid langt fra korrekt og en indsigelse vil ofte blive langt dyrere for skyldner med ekstra omkostninger til følge, såfremt indsigelsen ikke er begrundet, ikke er korrekt eller er ugyldig.

Et inkassobureau eller en inkassoadvokat skal indhente dokumentation hos kreditor, og når denne fremlægges, så forsættes sagen.
Fastholder debitor imidlertid sin indsigelse og dermed ikke mener at skulle betale hele eller dele at sit krav, så risikerer skyldner at kreditor tager sagen i retten.
Retten har mulighed for at domfælde at skyldner skal betale. De ekstra udgifter forbundet med retssagen vil blive pålagt skyldner.

Behov for inkasso? Vi hjælper dig!

Kom i gang fra 0 krFra 0 kr