Inkassogebyr

I forbindelse med inkasso har man som virksomhed og inkassofirma mulighed for at tilskrive en række inkassogebyr når kunden ikke betaler. 

GRATIS INKASSO - løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger og gebyr for dig.
Løser vi den tager vi 10% af det indkrævede beløb - helt enkelt. 

Inkassogebyr - hvad er det?

I forbindelse med inkasso har du som kreditor mulighed for at tilføje en række gebyr - herunder et kompensationsgebyr (hvis debitor er virksomhed), rykkergebyrer og ikke mindst et inkassogebyr. Gebyrer der alle ofte er yderst effektive når dine ubetalte regninger skal betales.

Inkassogebyret er et gebyr på 100 kroner og må tilskrives når et krav (eksempelvis en eller flere ubetalt faktura) overgår til inkasso hos eksempelvis advokat eller inkassofirma.

Inkassogebyret er reguleret i rentelovens § 9b, stk. 3. Nedenfor fortæller vi alt du bør vide om gebyret.

[activecampaign form=31]

Hvor stort må inkassogebyret være?

Meningen med et inkassogebyr som skal dække over de (ekstra) udgifter, i form af tid / løn - der er i forbindelse med at opgøre og sende et krav til inkasso.
Dette har dog imidlertid mere symbolsk karakter - og du får ikke jf. renteloven dækket dine udgifter 1:1 for det ekstra arbejde der er med at opgøre kravet. Inkassogebyret stiger dermed heller ikke ved et større eller mere komplekst krav.

Rentelovens § 9 b stk. 3 fastslår, at der maksimalt må pålægges 100 kroner i inkassogebyr - et beløb der IKKE er momsbelagt. Renteloven fastslår at et inkassogebyr må højst være på 100 kr - du må dermed i princippet gerne tilføje et mindre gebyr end - blot ikke mere.

Vi anbefaler du konsekvent udnytter muligheden for at pålægge 100 kroner.

Du må i princippet påføre rykkergebyr, for hver faktura du ikke har fået betaling for. Så har du eksempelvis 2 ubetalte fakturaer må du principielt påføre op til 2 x 3 rykkergebyr til dine rykkerskrivelser.
Det samme er ikke muligt for et inkassogebyr - da gebyret skal ses som værende et gebyr for det arbejde du har med at opgøre det samlede krav du sender til inkasso - hvilket sagtens kan være flere fakturaer. Du har med andre ord kun mulighed for at påføre ET inkassogebyr på højest 100 kroner, på et samlet krav mod en skyldner.Eksempel på inkasso gebyr

Vi viser her et eksempel på hvordan et inkasso gebyr er inddraget i et samlet (fiktivt) eksempel:

- Oprindelige hovedstol (Eksempelvis fakturbeløb): 5.000,00 kroner
- Renter pr. d.d.: 45,00 kroner
- Rykkergebyr 1: 100,00 kroner
- Rykkergebyr 2: 100,00 kroner
- Rykkergebyr 3: 100,00 kroner
- Kompensationsgebyr: 310,00 kroner (Kun B2B!)
- Inkassogebyr: 100,00 kroner

Samlet krav til inkasso: 5.755,00 kroner

BEMÆRK: I overstående eksempel er der påført et kompensationsgebyr, dette må kun påføres virksomheder - og må dermed IKKE påføres hvis din skyldner er privat-person. 

Praktisk info om inkasso gebyr

Er man virksomhed oplever man fra tid til anden at en kunde ikke betaler en faktura - årsagerne kan ofte være mange. Heldigvis har du som virksomhed rig mulighed for at lave inkasso mod dine dårlige betalere (debitorer) eksempelvis i form af udsendelse af rykkerskrivelser, inkassovarsel, kompensationsgebyr og ikke mindst påførsel af et inkasso gebyr på 100 kroner.

Erfaringsmæssigt ved vi at overstående hjælper - og at du som virksomhed dermed KAN gøre rigtig meget selv - uden hjælp fra hverken advokat, revisor eller inkassofirma.

Ønsker du at stå for inkasso på egen hånd kan vi anbefale dig at benytte vores inkassoskole - her finder du praktiske og gratis råd og vejledning.


Brug for inkasso?
- lad os hjælpe dig

Hver dag hjælper Debito mange virksomheder med inkasso - 100% no cure, no pay.

Vores system vælger det inkassofirma eller inkassoadvokat til dig, som vi tror er bedst for dig og din sag. Løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi din sag, tager vi 10% af det indkrævede beløb.

Kom i gang gratis allerede nu