Inkassoloven

Denne artikel fortæller dig alt du bør vide som kreditor, om inkassoloven herunder især inkassolovens § 10 - som er en af hjørnestenene i loven.

Inkassoloven

Mange tror at inkasso er forbundet med mange love og regler, men egentlig er det ikke så svært for dig som virksomhed der har penge til gode - du skal blot alliere dig med en partner der klare hele processen for dig. Ønsker du at igangsætte inkasso, så er inkassolovens §10 i princippet alt du behøves at vide - med mindre din inkassopartner varetager denne proces for dig.

Med denne artikel gennemgår vi på en nem og overskuelig måde Inkassoloven, med især fokus på Inkassoloven § 10 - da det især er denne paragraf der har særlig interesse for de fleste virksomheder, især når virksomheden er kreditor til en eller flere debitorer.
Har du en eller flere ubetalte fakturaer, har det sine klare fordele i at kende denne lovs bestemmelser såfremt du ønsker at køre inkasso hos et inkassobureau eller hos en inkassoadvokat.

Inkassoloven hedder også i daglig taleBekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed.

Inkassoloven gælder i udgangspunktet for inkassovirksomheder og det at udøve en sådan virksomhed. Loven gælder ikke for advokater, som udfører inkasso som en del af deres erhverv, eller pengeinstitutter. Lovens er opdelt i 7 kapitler, henholdsvis lovens anvendelsesområde, autorisation, godkendelse af personalet i en inkassofirma, udøvelse af inkassovirksomhed og god inkassoskik, tilbagetagelse af løsørebortaldelse af autorisation samt straffe og ikrafttrædelsesbestemmelser. Tidligere var der 8 kapitler, men kapitel 7 er udgået mht. tilsynet.

Den nuværende inkassolov er senest opdateret, revideret og gældende fra 19. september 2014 - LBK nr 1018, af justitsministeriet.

Debito er med-skribent på hjemmesiden inkassoloven.dk - et gratis og frivilligt projekt blandt os og en række advokater.
[activecampaign form=31]

Inkassoloven § 10 - det bør du vide

For mange virksomheder har inkassolovens indhold ikke den store relevans eller betydning i deres daglige virke med at drive og udvikle deres forretning - udover § 10, som fremgår af lovens kapitel 4, der kan have relevans for dig som erhvervsdrivende der har ubetalte fakturaer hos dine debitorer - og som bør vide, at der er visse formalier der skal overholdes før inkasso må igangsættes.

Husk at disse formalier ikke nødvendigvis er dig som kreditor der skal overholde disse. Du skal blot vide, at de skal udføres før de egentlige handlinger kan startes - du må med andre ord godt få andre til at udføre dette for dig.

For lovens § 10, siger nemlig, at "Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse"- med andre ord skal der fremsendes et inkassovarsel før inkasso overfor debitor kan (og må!) påbegyndes. Af inkassolovens § 10 fremgår det ydermere at debitor skal have alle nødvendige oplysninger om kravet - herunder en reference til den ubetalte faktura og det ubetalte beløb.
Derudover er det særdeles vigtigt at din skyldner får en betalingsfrist på mindst 10 dage til at indfri dit krav - før inkasso kan fortages.
Du må i princippet gerne give din skyldner en længere frist end dette, kravet er blot mindst 10 dage. Vi anbefaler i udgangspunktet ikke at du forlænger denne periode. 

Det er vigtigt at bemærke at, at der ingen krav er til, at det er dig som kreditor der skal sende inkassovarslet. Det betyder i princippet, at inkassobureauet eller din advokat også gerne må sende dette på vegne af dig - såfremt der ønskes at køres inkasso på den eller de ubetalte fakturaer.

Brug for hjælp med dårlige betalere - lad os hjælpe dig med inkasso.

Hos Debito får du nem, hurtig og effektiv inkasso - sådan mener vi nemlig det bør være at indkræve sine penge!

Kom i gang på 2 minutterFra 0 kr