Inkassoloven og inkassoregler

Inkassoloven er udgangspunket for hvordan alt inddrivelse skal håndteres. For at håndtere inkasso, er det nødvendigt at overholde inkassolovens regler.

inkassoloven

Nemt overblik over inkassoloven

Inkassoloven er omfattet af mange regler og love som alle sammen er med til at sikre at inddrivelsen af tilgodehavender håndteres korrekt.

Det er f.eks. gennem inkassoloven bestemt hvem der kan håndtere inddrivelse og inkasso i Danmark for andre.

For at kunne håndtere inddrivelse af tilgodehavender for andre skal man som virksomhed f.eks være godkendt af politiet som autoriseret inkassovirksomhed eller advokatfirma.

Ligeledes skal en autoriseret inkassovirksomhed jf. inkassolovens § 8, have godkendt personalet for at kunne håndtere inddrivelsen for andre. Det er kun personale, som retter personlig henvendelse til skyldnere, som skal godkendes.

I dette indlæg vil der blive gennemgået de mest relevante regler vedrørende inkassoloven.

God inkassoskik - inkassolovens § 9

Når man som inkassovirksomhed eller advokatfirma udføre arbejde i forbindelse med inddrivelse og inkasso, så er det forbundet med god inkassoskik.

God inkassoskik er rettet mod alle parter, som bliver påvirket af inkassovirksomhedens eller advokatfirmaets arbejde.

Det gælder både skyldnere og inkassovirksomhedens kunder, men også f.eks. skyldneres familie, arbejdsgiver mv.

God inkassoskik dækker over en række regler der dikterer, hvordan en inkassosag bør føres. Reglerne har til formål at skabe en balance mellem hensynet til skyldneren og hensynet til kreditors ønske om inddrivelse af sit tilgodehavende.

Eksempler på overtrædelse af god inkassoskik:

  1. Inddrive en gæld der ikke er forfalden
  2. True med retslig inkasso uden grundlag
  3. True med RKI registrering uden grundlag
  4. Udstille skyldners gældsforhold overfor andre
  5. Pålægge højere renter eller rykkergebyrer end tilladt
  6. Fremsendelse af inkassobreve til skyldners arbejdsplads eller lignende
  7. Kontakte skyldner direkte når skyldner er repræsenteret af advokat

Påkravsskrivelse - inkassolovens § 10

Inkassoloven § 10 er nok den vigtigste for virksomheder at kende til. Den siger nemlig at "Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse".

Med andre ord, så skal der fremsendes et inkassovarsel til skyldneren før inkasso må påbegyndes. Af inkassolovens § 10 fremgår det ydermere at debitor skal have alle nødvendige oplysninger om kravet - herunder en reference til den ubetalte faktura og det ubetalte beløb. En påkravsskrivelse gør altså din skyldner opmærksom på dit krav.

Derudover er det særdeles vigtigt at din skyldner får en betalingsfrist på mindst 10 dage til at indfri kravet - før inkasso kan påbegyndes.

Du må i princippet gerne give din skyldner en længere frist end dette, kravet er blot mindst 10 dages betalingsfrist. Vi anbefaler i udgangspunktet ikke at du forlænger denne periode.

Der er ingen krav til at det er dig som kreditor der skal sende inkassovarslet. Du kan derfor lade en inkassovirksomhed håndtere denne del så du er sikker på at det bliver udført korrekt.

Behandling af inddrevne midler - inkassolovens §§ 14-16

Inkassovirksomheder og advokatfirmaer skal jf. inkassolovens §§ 14-16 behandle inddrevne midler korrekt.

De inddrevne midler skal jf. inkassolovens § 14 holdes adskilt fra inkassovirksomhedens eller advokatfirmaet egne midler. Dette betyder i praksis, at der skal være en såkaldt klientkonto hvor inddrevne midler håndteres, og at der ikke må ske sammenblanding med virksomhedens andre midler.

Desuden er det et krav jf. inkassolovens § 15 at inddrevne penge skal individualiseres således at de ikke kan gøres til genstand for udlæg foretaget mod inkassovirksomheden. Det betyder, at såfremt inkassovirksomheden går konkurs, så er disse midler ikke omfattet af konkursen. 

Inkassolovens § 16 omhandler at inkassovirksomheden til enhver tid skal kunne oplyse hvilke penge på klientkontoen der tilhører hvilke kunder.

Gennem inkassoautorisationen vil der jævnligt blive kontrolleret at alle regler overholdes.

Brug en inkassovirksomhed og styrk dit cashflow

Som kreditor kan du ikke vide hvornår du har behov for hjælp af en inkassovirksomhed og derfor kan du med fordel etablere et samarbejde allerede nu.

Hos Debito kan vi håndtere hele processen for dig. Vi hjælper både med almindelig rykkerstyring når en faktura ikke er betalt til tiden, men også hele den retslige inkassoproces.

Du kan oprette en bruger på vores system og derfra lade os hjælpe dig med inddrivelsen af dine ubetalte fakturaer. Opret din bruger her.