Inkassovarsel

I debitos store inkasso-ordbog har vi samlet en række ord i forbindelse med inkasso, herunder også hvad er et inkassovarsel.

Inkassovarsel - hvad er det?

Et inkassovarsel, også i branchen kaldet et inkassobrev, påkravsskrivelse, varsel om inkasso, en § 10 skrivelse (med reference til inkassoloven) er det juridiske varsel din skyldner skal have før de egentlige inkasso og dens handlinger må og kan påbegyndes.
Der må med andre ord ikke påbegyndes inkasso mod din kunde / debitor - hvis debitor ikke er varslet om dette, og det ikke er udført korrekt.

Formålet med et inkassovarsel, er at varsle om, at såfremt skyldner ikke betaler inden for 10 dage, vil inkasso kunne påbegyndes. Inkassovarslet er med andre for at give debitor en sidste chance for at betale, før der påløber yderligere omkostninger.

Et varsel er relativt nemt at skrive og sende til din skyldner - der er dog ganske få enkelte formalier du SKAL overholde før at et inkassovarsel kan anses som lovformelige.

Reglerne for varslet er blandt andet reguleret i bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed, i daglig tale kaldet for inkassoloven.

HUSK: Jævnfør loven fremgår det ikke hvem der skal udsende inkassovarslet. Det betyder med andre ord, at det ikke nødvendigvis SKAL være dig som kreditor der udsender inkassovarslet. Hos Debito varetager vi hele processen for dig, herunder også udsendelse.
Når du vælger inkassoleverandør, eksempelvis hos et inkassoinkassobureau eller hos en inkassoadvokat - vil de fleste gerne selv sende varslet til din debitor, på vegne af dig. På den måde sikres din leverandør, at dette er udsendt korrekt og alle formalier er overholdt.

Hvilke formalier er der for et inkassovarsel?

Før at en inkassosag må påbegyndes, uanset om det foretages hos en inkassoadvokat eller et inkassobureau - eller du vælger selv at forestå inddrivelsen for den ubetalte faktura, så skal du overholde en række mindre formalier før at varslet er lovformelig og dermed gyldigt. Overholder du ikke nedenstående, er varslet dermed ikke gyldigt juridisk for dig.

Har kreditor (eller kreditors inkassobureau eller advokat) ikke fremsendt en påkravsskrivelse ud fra nedenstående formalier, er det ligeledes ej muligt (såfremt det senere ønskes) at sende dit krav til fogedretten og dermed betalingspåkrav.

Kravene er som følgende:

- Din skyldner skal, jævnfør inkassoloven have en betalingsfrist på mindst 10 dage til at betale jeres udestående. Kreditor må dermed gerne få længere tid, de 10 dage er et minimum. Vi anbefaler, at betalingsfristen ikke er længere end 10 dage.

- Kreditor skal oplyses om hvor stor gælden er og hvad denne dækker over. I praksis vil det være god skik, at vedhæfte den ubetalte faktura - så er skyldner ikke i tvivl om kravet, hvad det dækker over og størrelsen på beløbet.

- Dine oplysninger som kreditor, herunder din virksomheds navn, CVR nr. samt konto og reg. nummer.

- Det skal oplyses i varslet, at du som kreditor uden yderligere varsel vil overdrage sagen til en anden aktør, såfremt der ikke sker betaling.

Inkassovarsel og rykkere

Husk du som kreditor har mulighed for at udsende rykkere (med og uden rykkergebyr). Rykkere giver mulighed for dig som virksomhed at gøre opmærksom på dit krav overfor din debitor.

Uanset om du udsender rykkere med eller uden rykkergebyrer, bør disse ses som en mulighed for dig som kreditor - og dermed IKKE et krav om udsendelse. Rykkergebyrerne bør anses som en kompensation for det ekstra arbejde der er forbundet med at skulle rykke dine debitore.

Mange tror fejlagtigt eksempelvis at der SKAL udsendes rykkere forud for inkasso, det er imidlertid IKKE korrekt. Rykkere er en mulighed - ikke et krav.

Du har MULIGHED for som kreditor at sammenlægge én rykker med et rykkergebyr med dit inkassovarsel. Kravet herfor er at formalierne for både rykkere og varslet er overholdt.