Insolvens: Få det fulde overblik

Har man som debitor (skyldner) ikke mulighed for at tilbagebetale sine kreditorer, så er man insolvent. Fogedretten vurderer om man som debitor ejer tilstrækkeligt med værdier til at kunne tilbagebetale og såfremt det ikke er muligt, er det ligeledes fogedretten der erklærer debitorer insolvent.

I denne artikel giver vi dig det fulde overblik over reglerne ved insolvens.

insolvens

Hvad er betyder det at være insolvent?

Hvis en debitor ikke har mulighed for at betale regningerne, så kan der søges om at blive erklæret insolvent hos Fogedretten. De vil derefter vurderer om debitor ejer nok af værdi til at kunne betale kreditorer. Hvis det vurderes at debitor ikke ejer tilstrækkelig værdi, så vil der blive lavet en insolvenserklæring.

Det betyder, at debitor har 6 måneder hvor kreditorer ikke har mulighed for at gøre udlæg i de værdier debitor skulle eje. Kreditorer vil i denne periode ligeledes ikke kunne hive en debitor i Fogedretten på grund af manglende betalinger.

Teknisk insolvent

At være teknisk insolvent er en underart af det at være insolvent – og er i de fleste tilfælde både juridisk og økonomisk mindre alvorligt end den almindelige definition af at være insolvent.

Teknisk insolvens betyder, at gælden i et eller flere aktiver overstiger den reelle formue. Eksempler på dette ses i de fleste tilfælde hvor husejere har lån i deres bolig, og boligen efter en årrække falder i værdi, og dermed bliver mindre værd end den optagede gæld i ejendommen.

Den tekniske insolvens bliver dermed først et problem hvis debitor ikke har mulighed for at afbetale på renten eller afdraget – og dermed er nødt til at sælge sit aktiv(er).

Hvad gør du som kreditor?

Som kreditor er det normalt at have debitorer der er erklæret insolvente. I de tilfælde er der som tidligere nævnt ikke mange tiltag der kan gøres. Det er dog muligt at overvåge debitorer og se om situationen ændrer sig. Hvis en debitor under perioden som insolvent køber en bolig eller den økonomiske situation ændres, så vil insolvensperioden ophøre.

Hos Debito hjælper vi med at overvåge debitorernes betalingsevne og holde øje med f.eks. regnskaber og RKI-status.På dette tidspunkt er debitor formentlig registreret i RKI og det gør at debitor har en interesse i at betale sin gæld til kreditorer. Der kan dog godt gå mange år før debitors betalingsevne har ændret sig og der kan være mange kreditorer der har penge tilgode.

Som en bonus for kreditor, så vil kravets gyldighed forlænges 10 år for hver gang en debitor indkaldes til et møde i Fogedretten.