Kompensationsgebyr

Du har som virksomhed mulighed for at pålægge et gebyr ved forsent betaling, et såkaldt kompensationsgebyr - denne artikel fortæller dig det du bør vide.

Kompensationsgebyr - baggrunden herfor.

Hos Debito hjælper vi hver dag små- og store virksomheder med deres ubetalte fakturaer og inkasso. Af samme årsag ser vi også at rigtig mange virksomheder snyder sig selv for et helt særligt gebyr, et kompensationsgebyr som du har mulighed for at pålægge dine virksomhedskunder (B2B).

Kompensationsgebyret skal ses som værende en mulighed for at få kompenseret for de udgifter man alt andet lige har med det ekstra arbejde der er forbundet med at rykker sine dårlige betalere og debitorer.

Gebyret blev en mulighed for danske virksomheder pr. 1. marts 2013, hvor den danske rentelov tilsluttede sig de europæiske retningslinjer på området. Ændringen lavede også om på en rækkebetalingsbetingelser for når erhvervsmæssige virksomheder handler med offentlige myndigheder - hvilket bl.a. betød at man ønskede at nedsætte betalingsfristen til under 30 dage når virksomheder skal handle med offentlige myndigheder og ministerier. 
Baggrunden for kompensationsgebyrer var bl.a. for at give små- og mellemstore virksomheder (endnu) et gebyr til at kunne presse større virksomheder med - og dermed undgå at de skulle agere bank for større virksomheder, der ofte skyder betalingen grundet likviditet og andet.


Hvor meget må jeg opkræve i kompensationsgebyr?

Justitsministeriet har fastslår at du som virksomhed må opkræve 40 euro (310 kroner) i kompensationsgebyr overfor din debitor.

Af lovgivningen fremgår det ikke om beløbet skal anses som værende et maksimalt beløb (vejledende max beløb) og at det derfor er muligt at tilføje mindre, såfremt det ønskes.

Vi anbefaler derfor at du altid bruger en fast sats på 310 kroner.

Beløbet er eksl. moms.

Hvem må jeg opkræve gebyret af - og hvornår?

Som virksomhed må du KUN opkræve kompensationsgebyret såfremt debitor er en virksomhed (B2B). Er din debitor privatperson må du IKKE opkræve de 310 kroner. Du har med andre ord udelukkende mulighed for at opkræve rykkergebyr hos en privat skyldner.

Hvordan påvirker gebyret dine rykkergebyr?

Kompensationsgebyret påvirker ikke dine rykkergebyr - er du vant til at opkræve rykkergebyrer hos dine debitorer, så forsætter du blot med det.
Kompensationsgebyret er, præcis som med rykkergebyr, en mulighed for dig som virksomhed - ikke en pligt.

Hvornår du tilføjer det nye gebyr foreskriver lovgivningen ikke yderligere - og du kan i princippet derfor tilføje det straks efter du konstaterer at en faktura ikke er betalt (dagen efter fakturaens forfaldsdato) - du kan også vælge at tilføje det efter dine rykkerskrivelser, det er 100 % op til dig og din virksomhed.

Nu må nu i alt maksimalt tilføje:
Rykkergebyr 1, af 100 kroner + Rykkergebyr 2, af 100 kroner + Rykkergebyr 3, af 100 kroner + 1 Kompensationsgebyr, af 310 kroner.

Hej! har du brug for hjælp med inkasso? Lad os hjælpe dig godt i gang.

Kom i gang på 2 minutter fra 0 kr