Påkravsskrivelse

Oplever du at en kunde der ikke betaler sin faktura, så send en påkravsskrivelse der gør opmærksom på dit påkrav. 

Kom gratis i gang med inkasso her

Hvad er en påkravsskrivelse

En påkravsskrivelse er en skrivelse, baseret på et påkrav om at en debitor (skyldner) har en eller flere ubetalte fakturaer. Skrivelsen kan tidligst sendes 2-3 dage efter fakturaen eller kravet skulle have været betalt. Med andre ord er det et brev til skyldner om jeres mellemværende.

En påkravsskrivelse har mange navne, og dækker også over begreberneinkassovarsel, inkassoskrivelse samt inkassobrev. Det kan for de fleste skabe en smule forvirring, men juridisk er der ingen forskel på hvilken term man bruger, og dermed er både inkassovarsel, inkassobrev og inkassoskrivelse lige så korrekt. Alle er lige korrekte, og det har ingen afgørende betydning hvad betegnelse der påføres på brevet til skyldner.

Inkassoloven (Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed) - anvender imidlertid termen "påkravsskrivelse". Emnet er reguleret i inkassolovenskapitel 4, Henvendelse til skyldneren, § 10.

Påkravsskrivelse - det bør du vide

En påkravsskrivelse er en opgørelse fra en kreditor til en debitor om deres mellemværende, ofte baseret på en ubetalt faktura - men det kan i princippet være hvilket som helst krav. Eksempelvis også huslejerestancer, hvor der ofte ikke sendes en faktura til lejeren. 

Skrivelsen har det formål at gøre skyldner opmærksom på mellemværende, og håbe at skyldner reagerer og betaler deres tilgodehavende.

Efter skrivelsen er sendt, må man jf. inkassolovens § 10 foretage sig yderligere i forsøget på at indkræve pengene - eksempelvis inkasso. Af samme årsag anvender mange også termen "inkassovarsel" om skrivelsen, da det ofte er udformet som et varsel om inkasso.

Bemærk: Der er ingen krav til at det er dig som kreditor der udsender påkravsskrivelsen. Ofte udsender inkassofirmaet skrivelsen for dig - og du behøves derfor i udgangspunktet ikke selv at gøre det.

Det skal en påkravsskrivelse indeholde

Tages der afsæt i inkassoloven, så definerer §10 indeholdet af den skrivelse du skal udsende din debitor. Her er det vigtigt at der "tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen".

Derfor anbefaler vi der som minimum står følgende:
- Skyldners navn
- Kontaktoplysninger herunder adresse
- Hvad kravet er vedrørende - eksempelvis et faktura nummer eller lignende.
- Kravet og dermed gældens størrelse
- En betalingsfrist på minimum 10 dage til at indfri kravet.

Gør opmærksom på, at såfremt kravet ikke betales inden fristen så overgår sagen til et inkassofirma eller advokat. Det er ikke et krav om at oplyse hvilken inkassovirksomhed eller inkassosadvokat sagen overgår til.