Renteloven

Renteloven for mange virksomheder interessant i forbindelse med inkasso - men hvad skal du egentlig vide om renteloven og dens muligheder den giver dig som erhvervsdrivende?

Renteloven - her er alt du bør vide

Loven i sin nuværende form er fra 2002, men er opdateret og ajourført 3 gange efterfølgende, henholdsvis i 2005, 2007 og senest i december 2012, hvor denne trådte i kraft 1. marts 2013. Den nye rentelov gælder derfor kun for krav der er forældet efter 1. marts 2013, herunder også de nye rentesatser.
En af de større ændringer fra tidligere lov var en stigning i rentesatsen for morarenter fra 7% til 8%.

Loven vedrører renter og de forhold der opstår heromkring når man konstaterer forsinket betaling, eksempelvis ved en ubetalt faktura eller lignende.

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling(eller i daglig tale, bare renteloven) kan i sin helhed læses her.

[activecampaign form=31]

Renteloven regulerer og indeholder de regler der vedrører hvornår du må indkræve og opkræve omkostninger og renter når du skal have inddrevet gæld, herunder ubetalte fakturaer og lignende gæld.

Du kan som virksomhed (eller privatperson) i loven finde ud af hvornår du må indkræve morarenter, rykkergebyr og dermed også hvilke renter der må tilskrives.

Hvad er især vigtigt i den nye rentelov

Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.
Loven blev som nævnt, ajourført i december 2012, hvor de væsentlige ændringer var følgende:

- Morarenter-satsen blev sat op fra 7 til 8%
- Indførslen af et kompensationsgebyr på 310 kroner

Hvad er morarenter egentlig?
I forbindelse med lovens opdatering blev satsen for morarenter ligeledes sat op. Men hvad er disse renter egentlig?
Grundlæggende dækker begrebet morarenter over den rente som en skyldner (debitor) skal betale en kreditor, hvis debitor ikke betaler sin gæld, fordring eller ubetalte regning til tiden. Med andre ord fungerer renten som en kompensation for en forsinket betaling på et udestående.

Morarenter er reguleret i rentelovens § 5.

Hvad er kompensationsgebyr egentlig?
Med den nye rentelovls indførsel, blev der samtidig indført virksomheders mulighed for at pålægge et såkaldt kompensationsgebyr på 310 kroner. Kompensationsbeløbet er med inspiration fra en EU-regulativ, hvor dette er fastsat til 40 euro - og dermed 310 kroner i Danmark.

Gebyret er en mulighed for dig som virksomhed, ikke en pligt. Derudover må kompensationsgebyret kun tilskrives erhvervskunder - du må som virksomhed derfor IKKE tilskrive det dine private kunder. 

Læs mere om kompensationsgebyret her. 


Skal du effektivt og billigt i gang med inkasso?

Hos Debito får du gratis inkasso - no cure, no pay.

Skal vi hjælpe dig i gang?

Kom gratis i gangFra 0 kroner