Retslig inkasso

Retslig inkasso er ofte en nødvendighed efter den ordinære inkasso-proces - hvis eksempelvis skyldner ikke svarer, eller er uenig i kravet. 

På denne side fortæller vi alt det du bør vide om retlig inkasso og hvordan et typisk forløb kan se ud i fogedretten. 

GRATIS INKASSO - løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi den tager vi 10% af det indkrævede beløb - helt enkelt. 

Retslig inkasso - det grundlæggende

Hver eneste dag hjælper vi her hos Debito tusindvis af kunder med inkasso, herunder også retslig inkasso, hvis det bliver nødvendigt og ikke formår at løse sagen uden rettens hjælp. Vores produkt med både retlige og ikke retlige tiltag sikrer vores kunder en succesrate op til 86% - herunder også med retten og fogedrettens hjælp.

Retslig inkasso er grundlæggende alle de handlinger der foregår i civilretten eller fogedretten (fællesbetegnelse: retten) - og består dermed ikke af blot en handling, men kan bestå af flere handlinger og dermed flere udfald. Nedenfor beskrives et typisk forløb.

Retslig inkasso benævnes også som indenretlig inkasso.

Retslig inkasso udføres både hos inkassofirmaer og inkassoadvokater - omend langt de fleste inkassovirkosmheder i dag sender sagen videre til en advokat når de udenretlige handlinger er foretaget og udtømt - herunder udsendelse af rykkerskrivelser, inkassovarsel, pålægning af kompensationsgebyr,rykkergebyr,opkald, fysisk fremmøde osv.

Det modsatte af retslig inkasso benævnes i daglig tage som udenretlig inkasso - altså inkasso uden rettens indblanding, og hvor advokaten, inkassofirmaet eller kreditor selv kører inkassohandlingerne.

[activecampaign form=31]

Fordele ved egeninkasso

- Succesraten ved retslig inkasso er typisk ret høj.
- Skyldner kan ikke ignorer retten i samme omfang som i den udenretlige proces.
- Skyldner kan hentes af politiet hvis skyldner ikke dukker op i fogedretten.
- En dom i fogedretten giver grundlæggende 10 år til at forfølge dit krav.

Ulemper ved retslig inkasso

  • - Koster typisk mere end udenretlig inkasso grundet omkostninger til retten (retsgebyr).
    - Processen er ofte længere end den udenretlige proces.
    - Kan være en nødvendighed, hvis udenretlig ikke var tilstrækkelig.
    - Retslig indblanding er ikke en garanti for at få sine penge.

Hvordan foregår retslig inkasso (typisk!)

Grundlæggende starter en retslig inkassoproces typisk efter den ordinære inkassoproces, som både kan være foretaget i form af egeninkasso eller udenretlig inkasso / fremmed inkasso - altså hos et inkassofirma. Dermed er der typisk forud for den retslige inkassoproces udsendt både inkassovarsel, rykkerskrivelser, påkravssskrivelseog ringet til debitor.

Mange har desværre den fejlagtige opfattelse, at der SKAL være foretaget en udenretlig inkassoproces før den retslige proces opstartes - men det er altså ikke korrekt.

Grundlæggende start af retslig handlinger

Før du må opstarte en retproces i fogedretten, skal du som virksomhed havde sendt en faktura, som er forfalden. Herefter skal du (dit inkassofirma, eller din advokat) udsende et inkassovarsel (også kaldt inkassoskrivelse, påkravsskrivelse, inkassobrev), hvori skyldner oplyses om de fornødne oplysninger om jeres krav. I varslet skal skyldner have mindst 10 dage til at betale det udestående. Dermed overholdes kravet i inkassoloven § 10.

Såfremt skyldner ikke overholder inkassovarslets 10 dages betalingsfristkan der jf. inkassoloven iværksættes andre foranstaltninger - og dermed retslige handlinger.
De retslige handlinger starter med, at du som kreditor (eller din advokat eller inkassofirma) sender et betalingspåkrav til fogedretten i den retskreds som skyldner bor i. Skyldners retskreds findes på Domstolens hjemmeside, her.  

Når betalingspåkravet er fremsendt til fogedretten, sendes dette videre til skyldner, af fogedretten. Skyldner har herefter 14 dage til at respondere på betalingspåkravet overfor fogedretten.

Såfremt skyldner ikke responderer inden for de 14 dage og dermed accepterer kravet - og beløbet er under 50.000 kroner, og betragtes dermed som en småsag, vil sagens blive kørt i fogedretten som en forsimplet inkassosag. Er beløbet over 50.000 kroner, vil det være nødvendigt med en decideret stævning. Får du fogedrettens ord for, at skyldner skylder dig kravet har du herefter mulighed for at tage udlæg i skyldners aktiver, tilbyd en afdragsordning eller lignende.


Udfaldet af retslig inkasso

Såfremt du får fogedrettens accept af kravet vil du som kreditor havde mulighed for at tage udlæg i debitors eventuelle aktiver, tilbyde en afdragsordning, tilbyde en dekort eller lignende.

Udfaldet af en retslig inkassosag er meget sjældent altid ensbetydende med, at skylder straks får udbetalt det skyldige. Ofte resulterer det i en afdragsordning, udlæg i aktiver og lignende. 

Et positivt udfald af inkasso gennem fogedretten er, at forældelsen på et simpelt krav (fakturakrav), stiger fra 3 til 10 år. Du har med andre ord dermed ti år til at forfølge dit krav - frem for kun tre.

Brug for inkasso?
- lad os hjælpe dig

Hver dag hjælper Debito mange virksomheder med inkasso - 100% no cure, no pay.

Vores system vælger det inkassofirma eller inkassoadvokat til dig, som vi tror er bedst for dig og din sag. Løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi din sag, tager vi 10% af det indkrævede beløb.

Kom i gang gratis allerede nu