Rykker

Her er alt du bør vide om at udsende en rykker til dine dårlige betalere og debitorer. Vidste du eksempelvis at rykkere ikke er et krav forud for inkasso?

Rykkere til dine dårlige betalere

Har du en eller flere ubetalte fakturaer hos en debitor - har du som virksomhed og kreditor mulighed for at sende dem en rykker - i princippet må du sende alle de rykkere du vil, så længe der ikke pålægges et rykkergebyr mere end tre gange.

En rykker kan dermed formes som en påmindelse om at skyldner har et tilgodehavende til jeres virksomhed i form af en ubetalt faktura. En rykker må du i princippet udsende alle de gange du vil, og der er ingen formalia omkring udformning eller udsendelse. I princippet må du rykke dine skyldnere hver eneste dag - på telefon og fysisk brev. Jævnfør SPAM-lovgivningen må email juridisk set ikke anvendes, såfremt skyldner ikke selv har oplyst sin email i forbindelse med købet.

Mange sidestiller imidlertid en rykker og et rykkergebyr - det er juridisk set ikke helt korrekt. Et rykkergebyr, er et gebyr på 100 kroner der kan pålægges en udsendt rykker.

[activecampaign form=31]

Rykkere med gebyr på 100 kroner

 • Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling i daglig tale kaldet renteloven giver imidlertid dig som kreditor mulighed for at udsende en til tre rykkere med pålagt 100 kroner på hver. Dette er en mulighed renteloven giver dig som virksomhed - og dermed ikke et krav. Du bestemmer også selv om du ønsker at sende en, to eller tre rykkeregebyrer såfremt skyldner ikke betaler.

  Hvor du med de venlige remindere principielt må rykke dine skyldnere så mange gange du vil - så udsteder renteloven imidlertid en række foreskrifter hvis du som kreditor ønsker at tillægge de 100 kroner i rykkergebyr. De er som følger:
 • - Du må maksimalt udsende 3 rykkere pålagt 100 kroner.
  - Du må ikke sende en rykker pålagt 300 kroner en gang.
  - De 100 kroner er et maks - du må i princippet pålægge mindre - dog ikke mere.
  - De 100 kroner skal minimum udsendes med 10 dages mellemrum - ellers er rykkergebyret ikke gyldigt.
  - De 100 kroner er inkl. moms.
  - De 100 kroner i rykkere er en mulighed - ikke et krav.

Skal jeg sende rykkere før inkasso?

Nej, der er ingen krav om at udsende rykkere før du overgiver din sag til inkasso hos en advokat, inkassobureau eller inkassoadvokat.

Rykkere er en mulighed for dig som virksomhed, for at rykke for dine penge og minde dine skyldnere om, at i har et økonomisk mellemværende - typisk i form af en ubetalt faktura.

Mange tror fejlagtigt at man forud for en inkassosag skal have sendt rykkere - det er imidlertid ikke korrekt. Du skal blot sende et inkassovarsel eller lade dit inkassobureau eller advokat foretage dette for dig.

Rykkere er en mulighed - IKKE en pligt!

 

Vores anbefaling til udsendelse af rykkere

Vores klare anbefaling til dig som virksomhedsejer, bogholder eller ansvarlig for udsendelse af rykkere for virksomheden er at i internt i virksomheden udformer en rykker-politik for hvordan i rykker jeres kunder der vælger ikke at betale jeres mellemværende.

Der er ingen rigtig og forkert praksis når man taler udsendelse af rykkere - vores klare anbefaling er dog at i er konsekvent og overholder den politik i fastsætter på området.

Eksempel på en rykker-politik:

5 dage efter forfaldsdatoen: Udsendelse af første rykker - det kunne eksempelvis være i form af en "venlig reminder" der melder debitor om jeres økonomiske mellemværende

10 dage efter forfaldsdatoen: Udsendelse af første rykker, pålagt 100 kroner.

20 dage efter forfaldsdatoen: Udsendelse af anden rykker, pålagt 100 kroner.

30 dage efter forfaldsdatoen: Udsendelse af tredje rykker, pålagt 100 kroner.

Er der forsat ingen reaktion for skyldner, så bør der sendes et inkassovarsel til debitor.

Overstående er et eksempel, men det også ses kan en komplet udsendelse af 1, 2 eller 3 rykkere være hårdt for virksomhedens likviditet - da over 30 dage kan være hårdt at vente på sine penge i. Alternativet er at i kører en mere streng rykkerpolitik, hvor skyldner kun får en rykker og derefter et inkassovarsel - dermed kan den hurtigere overgå til inkasso.

Du og din virksomhed bestemmer suverænt jeres politik på området, vi anbefaler dog følgende:

- Drop ALDRIG et krav - uanset størrelsen, inkasso KAN betale sig.
- Vær konsekvent i jeres rykkerpolitik, uanset hvad i bestemmer jer for.
- Vær konstant over jeres dårlige betalere.
- Få bogført op løbende og ofte, så ved du hvad i har af udestående.
- Indfør faste rutiner for udsendelse af rykkere, måske faste dage.
- Alle kan komme til at glemme at betale en faktura så rykkere er nødvendige.

Hos Debito har vi indbygget rykkere i vores produkt

Gider du ikke selv udsende rykkere - så lad os gøre det! Det er altid inkluderet i vores produkt.
Første henvendelse til din debitor gennem debito vil være en rykker, pålagt 100 kroner, og et inkassovarsel - disse udsendes med fysisk brev og post, på den måde sikrer vi os at dette kommer frem, og skyldner har fået brevet. Brevet leveres med PostDanmark (PostNord).
Dermed begynder sagen ikke som en inkassosag hos os, men eneste konsekvens vil dermed være 100 kroner. Betales denne henvendelse ikke, forsætter sagen automatisk, uden du skal foretage dig yderligere.

Det eneste du skal gøre, er at sende os de ubetalte fakturaer - så klarer vi udsendelse af rykkere og inkassovarsel - det er helt gratis at komme i gang.

Brug for effektiv inkasso hvor du ikke skal tænke på andet?
Hint: Du kan være i gang ganske gratis!

Kom i gang med det sammeFra 0 kroner