Rykkergebyr: Sådan er reglerne

Rykkergebyr må pålægges rykkerskrivelser når en faktura ikke er betalt. I denne artikel kan du læse om hvor mange rykkerskrivelser du må sende og hvilke rykkergebyrer du kan pålægge.

rykkergebyr

 

Hvad er et rykkergebyr?

Et rykkergebyr er et gebyr du som kreditor må pålægge dine rykkerskrivelser som kompensation for den manglende betaling og de eventuelt medfølgende omkostninger. Det er vigtigt at fastslå at rykkergebyret ikke er direkte tilsvarende et eventuelt tab pga. den manglende betaling, men blot kan ses som en kompensation.

Der er således også forskel på hvad du må pålægge i gebyr som privat virksomhed eller offentlige myndigheder.

Hvilke gebyrer må jeg pålægge mine rykkerskrivelser?

Som privat virksomhed, må du jf. Rentelovens §9b maksimalt pålægge 100 kr. i rykkergebyr pr. rykkerskrivelse. Dertil må du højest samlet sende 3 rykkerskrivelser hvor du har inkluderet et rykkergebyr.

Hvis din debitor er en anden privat virksomhed, kan du fravige Rentelovens §9b, og opkræve et højere gebyr gennem almindelige erhvervsaftaler hvor begge virksomheder har indgået en konkret aftale med andre vilkår for rykkerskrivelser og rykkergebyrer.

Er din kunde derimod en privat debitor, så må dit pålagte rykkergebyr ikke overskride 100 kr. pr. rykkerskrivelse. De 100 kr. i gebyr er inklusiv moms jf. SKAT.

Hvor ofte må jeg sende rykkerskrivelser?

Du må i princippet sende alle de rykkerskrivelser du vil, men hvis du ønsker at pålægge et rykkergebyr på dine rykkerskrivelser, så er der nogle krav.

For at en rykkerskrivelse med et rykkergebyr er gældende, er det et krav at der skal være minimum 10 dage imellem hver af disse rykkerskrivelser. Dermed kan du f.eks. sende 3 rykkerskrivelser inklusiv rykkergebyrer over en periode på 30 dage og pålægge 3 x 100 kr. i rykkergebyr.

Rykkergebyr er kun en mulighed

Mange tror desværre at der skal pålægges rykkergebyrer ved udsendelse af rykkerskrivelser, men det er imidlertid ikke korrekt. Pålæggelse af et rykkergebyr er kun en mulighed som Renteloven giver dig som kreditor. Du er derfor ikke forpligtet til at pålægge et rykkergebyr.

Om hvorvidt du ønsker at tilskrive rykkergebyrer på dine udsendte rykkerskrivelser er helt op til jer som virksomhed. For at udnytte muligheden som Renteloven giver jer, kræver det blot at følgende krav overholdes:

- Maksimalt 3 rykkerskrivelser med pålagte rykkergebyrer.
- Maksimalt 100 kr. i rykkergebyr pr. rykkerskrivelse.
- Minimum 10 dage imellem rykkerskrivelser inklusiv rykkergebyr.

Debitor har indsigelse

Hvis du modtager en indsigelse fra debitor som svar på dine rykkerskrivelser, så skal denne indsigelse behandles før rykkerproceduren kan fortsætte. Selve indsigelsen betyder ikke at debitor kan frasige sig kravet og rykkerprocessen, men som kreditor er det nødvendigt at behandle indsigelsen før rykkerproceduren kan fortsættes.

Eksempelvis hvis du som kreditor har sendt den første rykkerskrivelse og debitor har gjort indsigelse, så skal denne indsigelse besvares før du kan sende anden rykkerskrivelse.

I nogle tilfælde vil debitor fastholde sin indsigelse selvom du i første omgang har behandlet indsigelsen. Det betyder, at rykkerprocessen bør afsluttes og i stedet behandles som en civil retssag.

Hvad er jeres anbefaling?

Vores klare anbefaling er, at i som virksomhed fastsætter en klar politik for jeres rykkerprocedure. Det betyder, at i på forhånd bør tage stilling til hvilke rykkerskrivelser i vil udsende, hvornår de skal sendes og hvilke gebyrer i vil pålægge. Det er vigtigt at være konsekvente og overholde jeres interne rykkerprocedure.

Som virksomhed bør i fastslå følgende:

- Hvor hurtigt efter forfaldsdatoen udsendes første rykkerskrivelse?
- Hvor mange rykkerskrivelser udsendes?
- Hvilke rykkerskrivelser pålægges rykkergebyrer?
- Hvor ofte bogføres og tjekkes op på udeståender?
- Er det alle kunder der skal have samme rykkerprocedure?

Vi kan hjælpe med at sikre konsekvente og ensartede rykkerprocedurer, som i sidste ende kan hjælpe virksomheder med bedre likviditet og cashflow. Kom i gang med Debito her.