Rykkergebyr

Her kan du læse alt du bør vide om rykkergebyr og udsendelse af rykkere.

Udsendelse af rykkere med rykkergebyr

Når en debitor undlader af betale din ubetalte faktura, af den ene eller anden grund, har du som kreditor en række muligheder for at rykker efter dine penge og dit krav.

Du må som debitor i princippet rykke alle de gange du vil, indtil din skyldner betaler jeres mellemværende.

Ønsker du imidlertid at pålægge din skyldner rykkergebyr, i forbindelse med opkrævningen af jeres tilgodehavende, så giverBekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling, i daglig tale, renteloven dig også mulighed for det.
Men modsat udsendelse af rykkere uden gebyrer uden formalier - så er der en række formalier som renteloven foreskriver hvis du ønsker at pålægge rykkergebyrer - og at de er lovlige.


Rykkergebyrer - det skal du vide inden du udsender dem

For at du lovligt må tilskrive din skyldner og jeres mellemværende rykkergebyrer er der en række formalier du skal overholde, de er imidlertid ret overskuelige.

Formalierne er:

- Du må maksimalt udsende 3 rykkere pålagt rykkergebyrer.
- Du må maksimalt tilskrive 100 kroner i rykkergebyr pr. rykker.
- Du må dermed maksimalt tilskrive 300 kroner i alt - fordelt på 3 rykkere.
- Rykkere tilskrivet rykkergebyrer SKAL udsendes med 10 dages mellemrum, ellers er rykkergebyret ikke gyldigt.
- De 100 kroner er inkl. moms. jf. SKAT
- De 100 kroner pr. rykker er et maksimum, du må i princippet tilskrive mindre.
- De 100 kroner er en mulighed - IKKE en pligt.

Rykkergebyr er en mulighed - ikke en pligt

Mange tror desværre at der SKAL pålægges rykkergebyrer ved udsendelse af rykkere. Det er imidlertid ikke korrekt. Pålæggelse af et rykkergebyr er en mulighed renteloven giver dig, så længe du overholder overstående formalier, og dermed IKKE en pligt for dig som erhvervsdrivende.

Om hvorvidt du ønsker at tilskrive rykkergebyrer på dine udsendte rykkere er helt op til jer som virksomhed - vores anbefaling herfra er imidlertid at i udnytter den mulighed renteloven giver jer, blot i overholder overstående, og pålægger disse gebyrer i forbindelse med rykker.

Det er dermed heller IKKE en pligt at du som erhvervsdrivende har udsendt rykkere, hverken med eller uden rykkergebyrer, før du oversender en ubetalt faktura til inkasso.

Hvad er jeres anbefaling?

Vores klare anbefaling er at i som virksomhed fastsætter en klar politik for jeres rykkere og udsendelse heraf.

Her bør i som virksomhed og organisation fastslå:

- Hvor hurtigt efter forfaldsdatoen udsender vi første rykker?
- Hvor mange rykkere udsender vi? - I sidste ende er det et spørgsmål om likviditet og cashflow, mange virksomheder ønsker ikke at vente 10, 20 eller 30 dage med at få deres penge, som er påkrævet efter renteloven hvis alle tre rykkere skal udsendes med de lovpligtige 10 dages mellemrum.
- Udsender vi rykkere med gebyrer?
- Hvor ofte bogfører vi op, og tjekker vores udestående
- Hvor konsekvente ønsker i at være - skal man være lige konsekvent eller er det okay at nogle kunder går over forfaldsdatoen?

Overstående er 100% op til jer, vores anbefaling er dog at i er:
- Konsekvent
- Overholder jeres rykkerpolitik
- Er hurtig til at reagere når en debitor ikke betaler sin faktura
- Få gjort noget, og gerne hurtigt

Drop besværet med rykkergebyrer og lad os overtage for dig!

Med Debito ved du at formalierne er i orden for professionel inkasso - så lad os hjælpe dig af med dine dårlige betalere.

Kom i gang med inkasso gratis.

Kom i gang med det samme
Fra 0 kr