Salær ved inkasso

Overgår dine ubetalte fakturaer til et inkassobureau eller anden part der indkræver dine fakturaer - må der tilskrives salær i forbindelse hermed.

Inkassosalær

 • Et inkassobureau og en advokat må pålægge en række salærer i forbindelse med en fordring (en ubetalt faktura) skal indkræves for en kreditor.

  Disse salær er reguleret i "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling" - disse reguleres løbende, og ønsker du at være opdateret herpå, henviser vi til denne side - klik her

  Salær i forbindelse med inkasso er opbygget som en trappetrins-model, hvor salæret stiger i takt med dit tilgodehavdende - des større krav du har, des større salær må der tilskrives.

  - 0-1000 kroner - udløser 400 kroner
  - 1001 - 2500 kroner - udløser 700 kroner
  - 2501 - 5000 kroner - udløser 1.000 kroner
  - 5001 - 10.000 kroner - udløser 1.300 kroner
  - 10.001 - 25.000 kroner - udløser 1.700 kroner
  - 25.001 - 50.000 kroner - udløser 2.250 kroner
  - 50.001 - 100.000 kroner - udløser 2.850 kroner
  - 100.001 - 250.000 kroner - udløser 3.850 kroner
  - 250.001 - 500.000 kroner - udløser 6.400 kroner
  - 500.001 + udløser 6.400 kroner + 1% af den del af fordringen der overstiger 500.000 kroner.

  Overstående salærer skal ses som et maksimum der må kræves af skyldneren for det enkelte krav.
  [activecampaign form=31]

Hvorfor salær i forbundelse med inkasso?

Der er mange gode årsager til at der må og kan tilskrives salær i forbindelse med inkasso til dine dårlige betalere. Den primære årsag skal ses fra lovgivers side som værende en kompententation for de udgifter der er forbundet ved det arbejde, ressourcer og tid der alt andet lige er forbundet ved at bruge tid på inkasso og dårlige betalere.

Salæret skal derfor ses som det beløb skyldner betaler for at dække hele eller dele af de udgifter der har været forbundet med inkasso og hele processen herfor.

Salær ved inkasso benævnes også som udenretlige salærer.

Hvem betaler salær ved inkasso?

Salæret pålægges debitor, altså skyldner, på dit krav. Salæret kommer altså (typisk) aldrig dig som kunde og kreditor til last - men pålægges skyldner. Dermed er skyldner med til at dække de udgifter der er forbundet ved at indkræve dine penge - og dermed den merudgift skyldner har påført dig (og inkassobureauet / advokaten)

Inkassobureauet eller advokaten tilskriver et eventuelt salær automatisk og vil indgå som den samlede hovedstol overfor skyldner. Inddækningen af salær og den oprindelige hovedstol kan typisk varierer fra inkassobureau til inkassobureau - men typisk dækkes gebyrer og salær ind før den oprindelige hovedstol - præcis som det kendes fra banker og pengeinstitutter. Dette vil man typisk aftale sig ud til fra aftale til aftale hos den enkelte udbyder af inkassoydelser.

Hvem får de tilskrevne salærer? 

Det er ikke lovbestemt hvem der får de tilskrevne salær ved inkasso - men som hovedregel skal du som kreditor, forvente at det er inkassobureauet eller advokaten der får disse - og at du får hele eller dele af den oprindelige hovedstol.

Konstellationen er som nævnt ikke lovbestemt og det er en af de ting vi hos Debito anbefaler du altid spørger efter inden du går i gang med at indkræve dine ubetalte fakturaer gennem en inkassoadvokat eller inkassofirma.

Kom i gang med inkasso med det samme - fra 0 kroner.

Har du brug for hjælp til at indkræve dine penge for en forfalden faktura? Vi hjælper dig godt videre - i gang på minutter.

Kom i gang på 2 minutterfra 0 kr