Tinglysning

Tinglysningen er en vigtig grundsten over ejerforhold og rettigheder til aktiver i Danmark - og kan derfor være et særdeles vigtigt opslagsværk for både private og virksomheder.

Vi fortæller dig i denne artikel alt du bør vide.

GRATIS INKASSO - løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi den tager vi 10% af det indkrævede beløb - helt enkelt. 

Tinglysningen - en essentiel rolle i det danske samfund

De færreste går til dagligt og tænker ret meget over hvem der egentlig er med til at sikrer oplysningen om at netop du ejer din bil, din ejendom ellerandelsbolig. Danmark har et af verdens bedste systemer til den slags - nemlig Tinglysningen.

Tinglysningen holder til dagligt til i Hobro i Nordjylland og er med til at sikre oplysningen om, hvem der ejer hvad i det danske samfund. 

Tinglysningen er med andre ord et register over ejerskab, lån, pant og rettigheder og dens historie kan føres helt tilbage til 1100-tallet. I dag foregår tinglysningen digitalt og dækker over bilbogen, andelsboligbogen, personbogen og virksomhedspantordningen.

[activecampaign form=31]

Hvad kan du bruge tinglysningen til som virksomhed?

Grundlæggende kan det meste information der står på tinglysningen i dag tilgåes online. Tinglysningen yder en online søgefunktion hvor du kan finde de mest gængse informationer om eksempelvis lån, udlæg, pant og lignende over fast ejendom, motorkøretøjer og personer.

Som erhvervsdrivende (eller privatperson) kan du hurtigt danne dig et indtryk af din kunde, med udgangspunkt i tinglysnings-data - hvis du ønsker at søge informationer om personen eller virksomheden.
Nedenfor er et fiktivt eksempel, men viser hvordan man skal være opmærksom.

Nedenfor ses et opslag på en fast ejendom, her står øverst realkreditlån i form af et realkredit pantebrev. Dette er naturligvis ganske normalt for langt de fleste ejendomme i Danmark - da langt de fleste ejendomme har et eller flere realkreditlån. Her oplyses det at der er optaget lån i ejendommen, hvilken rente og hvilken hovedstol der er optaget.

Herefter er der også en lang række udlæg - udlæg fra virksomheder og SKAT der har været nødt til at tage udlæg i ejendommen grundet ubetalte forhold. Et udlæg i en ejendom siger grundlæggende ikke noget isoleret set om en skyldners betalingsevne eller betalingsvillighed - men når der her både er tale om skyldige beløb til både den lokale tømmerhandel, SKAT, parkeringsselskaber, advokater og elselskaber - er det måske med til at tegne et billede af en person eller virksomhed.

tinglysning

Hvordan bruges tinglysningen?

Tinglysningen hører under de danske domstole og er gratis for alle, private og virksomheder, at søge oplysninger i. 

Du kan søge i Tinglysningen her, og en søgning, også kaldet en forespørgsel kan ske med og uden login. Grundlæggende kan du slå lige meget op - men du kan blot se endnu mere ved at være logget ind.

For at slå op i Tinglysning skal du bruge en adresse, såfremt du ønsker at forespørge på en fast ejendom. Ønsker du at slå et køretøj op, skal det ske ved hjælp af et stelnummer, CVR-nummer eller personens fulde navn og fødselsdato.

Opslag er grundlæggende gratis.

Tinglysningen og inkasso

Har du dårlige betalere og gør brug af inkasso, igennem eksempelvis et inkassofirma, så vil en typisk forløb af en sag starte i et udenretligt inkassoforløb -hvor der vil blive sendt rykkerskrivelser, inkassovarsel og lignende.

Udløser ingen af de handlinger en reaktion fra skyldner - er der mulighed for at gå i fogedretten og inden dette sker, vil man lave en retslig vurdering for at afsøge hvilke aktiver skylder har - og her er Tinglysningen helt ideel sted at tage udgangspunk i.

Brug for inkasso?
- lad os hjælpe dig

Hver dag hjælper Debito mange virksomheder med inkasso - 100% no cure, no pay.

Vores system vælger det inkassofirma eller inkassoadvokat til dig, som vi tror er bedst for dig og din sag. Løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi din sag, tager vi 10% af det indkrævede beløb.

Kom i gang gratis allerede nu