Udenretlig inkasso

Hvad bør du vide om udenretlig inkasso når du skal have indkrævet dine penge eksempelvis i form af en ubetalt faktura eller gæld.

Udenretlig inkasso - hvad er det?

Langt hovedparten af alle inkassosager i Danmark er sager, hvor en virksomhed (kreditor) har udført et stykke arbejde for en kunde (debitor) og fakturaen for det udførte arbejde eller det leverede produkt nu ikke er betalt. Baggrunden for en inkassosag, er ofte den, at kreditor intet hører fra debitor - og forgæves forsøger at kontakte kunden efter forfaldsdatoen.
De fleste virksomheder forsøger herefter at sende rykkerskrivelser (med eller uden rykkergebyr) for at få skyldner til at betale. En strategi der i rigtig mange tilfælde lykkes - og der dermed ikke er behov for egentlige inkasso.

I de tilfælde hvor det ikke lykkes for virksomheden selv at indkasserer sine krav kan det være nødvendigt at igangsætte inkasso. Sker inkassoprocessen uden retten (civilretten eller fogedretten) benævnes det i daglig tale som udenretlig inkasso.

Udenretlig inkasso er med andre ord en proces hos et inkassobureau, en advokat eller et inkassofirma der igangsætter en række udenretlige tiltal for at få skyldner til at betale og indfri kravet.

Udenretlig inkasso kan også foregå ved at kreditor selv foretager hele eller dele af inkassoprocessen selv - dette benævnes i daglig tale som egeninkasso og er grundlæggende "gør-det-selv-inkasso".

Det modsatte af udenretlig inkasso benævnes som retslig inkasso, og inddrager med andre ord retten, i form af fogedretten eller civilretten for at få sin fordring hjem.

[[activecampaign form=31]]

Udenretlig inkasso - hvad sker der?

Den udenretlige inkasso-proces er en proces der kan foregå hos kreditor selv i form af egeninkasso - men typisk foregår hos et inkassofirma eller en inkassoadvokat på vegne af en kreditor der ønsker en tredjepart til at håndtere sin indkassering for en eller flere sager.

De har grundlæggende begge mulighed for det samme, dog tilbyder inkassoadvokaten typisk også at føre sagen igennem en retslig proces, hvis sagen ikke løses uden for fogedretten.

Ved udenretlig inkasso vil der typisk kunne blive foretaget handlinger som:
- Opkald til skyldner
- Inkassovarsel
- Rykkerskrivelser
- RKI registreringer
- Fysisk fremmøde på skyldners private adresse
- Skriftlig henvendelser til skyldneren
- Oprettelse af afdragsordning
- Administration af afdragsordninger
- Tilskrivning af renter
- Tilskrivning af inkassosalær

Disse handlinger er primært reguleret i inkassoloven.

Handlingerne og processen varierer fra inkassobureau til inkassobureau - og du vil typisk ikke opleve at samme handlinger. Derudover vil du typisk også opleve at handlingerne vil varierer fra sag til sag da rigtig mange inkassofirmaer i dag er blevet god til at skræddersy løsninger ud fra de enkelte skyldneres profil.

Du kan se hvordan et inkasso fungerer her.

Efter udenretlig inkasso

Udenretlig inkasso er en proces der kan bestå af en række handlinger, i forsøget på at få indkasseret hele eller dele af kreditors krav. Sker der ingen reaktion fra skyldners side er der grundlæggende kun mulighed for at eskalere sagen til fogedretten - for at få en dom på sit krav.

Processen efter den udenretlige inkassoproces kaldes for retslig inkasso. 

 

Brug for hjælp med dine skyldnere?

Med debito får du inkasso hele vejen fra rykker til retten - med landets bedste inkassofirma og advokat i ryggen.

Skal vi hjælpe dig?

Kom gratis i gangFra 0 kr