Inkasso i hele verden

Handel er global - det er inkasso heldigvis også. Uanset hvem og hvor du handler i verden - så er inkasso i udlandet nemt og effektivt. Præcis som det bør være.

Inkasso i udlandet som dansk virksomhed

Handlen er global og mange danske virksomheder handler ikke kun med nærmeste nabo - men i stor grad med vores nabolande, Sverige, Norge, Tyskland - og resten af verden. Det kræver en mulighed for inkasso i udlandet med de dårlige betalere du vil kunne opleve, såvel som i Danmark.

De fleste større Danske inkassobureauer, professionelle inkassovirksomheder og advokater kan hjælpe med dine dårlige betalere i udlandet. De fleste større inkassobureauer indgår i et stort netværk af inkassofirmaer - og de fleste inkassoadvokater indgår i et nordisk og europæisk netværk af advokater.

Enkelte vælger også at klare hele processen fra Danmark.

Debito er globale - og med dig i hele verden

Vælger du Debito til at skulle hjælpe dig med at rykke og indkræve dine fakturaer hos skyldnere i udlandet, så hjælper vi gennem et af verdens største netværks af inkassobureauer. Første henvendelser (telefon og breve) foregår dog altid fra Danmark.

Besvares disse henvendelser ikke, overgår sagen automatisk til vores samarbejdspartnere i Tyskland, Sverige, USA, England, Norge, Holland, Kina, Frankrig og mere end 162 andre lande hvor vi hjælper i. Læs mere om de lande hvor vi tilbyder inkasso i udlandet

Inkasso i Tyskland

Tyskland er Danmarks største eksportmarkeder når det gælder afsætning af danske produkter, tjenester og ydelser fra det danske erhvervsliv.

I 2016 bestod 16,1% af den samlede Danske eksport til Tyskland.
Den store andel af eksport til netop Tyskland gør det også særdeles vigtigt at Debito har et stærkt netværk af tyske samarbejdspartnere når du ønsker dine ubetalte fakturaer hentet professionelt og enkelt hjem igen fra dine tyske debitorer. 

Vi fører en række sager mod tyske virksomheder, i Tyskland for Danske kunder - og generelt ligger succesraten på gennemsnitligt 70% - hvilket er gennemsnitligt for det europæiske kontinent. 

Alle sager der føres i Tyskland gennemførst et stort dansk arbejde, med tysktalende jurister på telefon og brev. Ignoreres disse henvendelser, overgår sagen til vores tyske netværk.

Inkasso i Sverige

Sverige er Danmarks anden størst aftager af danske produkter og ydelser - og udgjorde i 2016 hele 12% af den samlede danske eksport.

Sverige har (lige som Norge, Danmark og Finland) samme nordiske retsfamilie - herunder også inden for inkasso og inddrivelse af gæld. Det gør det at føre en inkasso i Sverige meget li' danske forhold.

Processen for at føre inkasso i Sverige, er at der udsendes første fysiske breve fra Danmark - efterfulgt af telefonopkald. Vælger den svenske skyldner at ignorer disse henvendelser vil inkassosag overgå til vores Svenske partnere der overtager sagen og tilskriver de lovpligtige Svenske renter og gebyrer.

Succesraten for Svenske sager er en smule under det danske gennemsnit på 86% - men gennemsnitligt med den europæiske succesrate på 70% for alle Svenske sager oprettet. 

Vi anbefaler at du som dansk virksomhed eksempelvis bruger https://www.proff.se/ såfremt du ønsker at finde information om de virksomheder du handler med - hjemmesiden er bygget meget op som den danske version https://www.proff.dk og gør det nemt at finde regnskabstal og kontaktoplysninger på dine kunder.