Udsættelse af lejemål og lejer

Udsættelse af en lejer fra sit lejemål, kan være en naturlig konsekvens hvis en lejer ikke betaler sin udlejer - og dermed en naturligt virkemiddel i forbindelse med huslejeinkasso.

GRATIS INKASSO - løser vi ikke din sag er det gratis og uden omkostninger for dig.
Løser vi den tager vi 10% af det indkrævede beløb - helt enkelt. 

Udsættelse af lejemål

Hvert år oplever mange udlejere at en lejer ikke betaler sin husleje, depositum, istandsættelse eller flytteopgørelse - og derfor må have behov for huslejeinkasso, når kravet skal hentes hjem. Grundlæggende er den store forskel på begrebet huslejeinkasso og ordinær inkasso, at en lejer har mulighed for at sætte en lejer ud af sit lejemål.

Der er ingen offentlig statistik på hvor mange udsættelser af lejere der hvert år foretages af fogedretten - men hos Debito har over den senere årrække hjulpet et stigende antal udlejere, når en udlejer skulle udsættes fra et lejemål grundet manglende betaling.

Udsættelse af en lejer i Danmark er grundlæggende ikke svært, men det medfølger en række formalier og krav fra udlejers side, der jf. blandt andet lejeloven skal være opfyldt for at lejeren kan blive sat ud af sin bolig.

Eksempelvis skal du som udlejer have sendt mindst en gyldig påkravsskrivelse.

[activecampaign form=31]

Hvordan foregår en udsættelse?

Det er heldigvis langt de færreste udlejere og lejere der har oplevet af skulle smide eller blive smidt ud af et lejemål.

Når det sker, kan det juridisk ikke blot foregå ved at udlejer sætter en lejer ud - selve udsættelsesforretningen skal foregå gennem fogedretten.

Udsættelsen af lejeren vil typisk foregå således, at fogedretten oplyser lejer om at lejemålet skal være fraflyttet inden en bestemt dato.
Efter denne dato har lejer ikke længere fysisk adgang til lejligheden, rækkehuset eller huset som vedkommende bor i. Alle effekter der på udsættelsesdatoen forsat er i lejemålet, aflåses og lejer har ikke længere mulighed for at tilgå disse. Fogedretten udsender en medarbejder (i daglig tale kaldet fogeden), der deltager i selve udsættelsen.

Såfremt lejemålet ikke kan tilgåes på datoen for udsættelsen, vil der blive tilkaldt en låsesmed, og låse udskiftes på lejers regning. Øvrige gebyrer, herunder til fogedens deltagelse, pålægges ligeledes lejer såfremt lejer ikke er ude inden den oplyste dato - og har meldt sin flytning.

Udlejer kan bede fogeden om at tage værdier i opbevaring, med henblik på salg på auktion, såfremt fogeden eller udlejer mener der er værdier i lejemålet som kan sælges til at dække for eventuelt manglende husleje. I meget få tilfælde er der noget af værdi i lejemålet.

Brug for hjælp til udsættelse af en eller flere lejere?

Brug for huslejeinkasso?
- lad os hjælpe dig

Hver dag hjælper Debito rigtig mange udlejere med inkasso i forbindelse med manglende husleje, depositum, flytteopgørelse og meget meget mere.

Skal vi også hjælpe dig?

Kom i gang gratis allerede nu