Varsel om inkasso

Vi hjælper dig hele vejen med dine ubetalte fakturaer - også om det at lave og skrive et varsel om inkasso

Alt du bør vide om at skrive et varsel om inkasso

Før inkasso må igangsættes skal der udsendes et varsel om inkasso til skyldneren - i denne varsel skal der oplyses at skyldner har 10 dage til at betale det ubetalte beløb, samt gøres opmærksom på hvad beløbet er og hvad det vedrører. I praksis er det nok at referere til den ubetalte faktura og herefter give skyldner de obligatoriske 10 dages betalingsfrist fra dags dato.

Bemærk: Ofte har de fleste inkassobureauer og inkassofirmaet indbygget automatisk varsel, det betyder du ikke selv SKAL udsende et sådan - men at et professionelt inkassobureau ofte vil gøre det på vegne af dig før en egentlig inkassoproces opstartes.

Hos os er varsel indbygget i produktet - det betyder du ikke skal bekymre dig om andet end blot at indsende den ubetalte faktura, så klarer vi resten.

Hvad siger loven om et varsel til inkasso?

Loven om varsel til inkasso er reguleret i "Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed" - i daglig tale kaldet inkassoloven. Loven er relativ enkel at læse og ønsker du at læse mere om den kan det gøres her.

I inkassoloven står følgende:

"§ 10.Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.

Stk. 2.I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.

Stk. 3.I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen."


Konkret betyder dette, at skyldner eller den dårlige betaler SKAL varsles om inkassoprocessens opstart - før der må opstartes et inkassoforløb.
I et varsel SKAL skyldner have en frist på 10 dage til at betale beløbet - og her oplyses om de videre skridt, i form af inkasso, såfremt der ikke betales efter de 10 dage.
Bemærk du i de fleste inkassosager ikke SELV behøves at sende varsel om inkasso - hos langt de fleste inkassoselskaber, inkassovirksomheder og inkassobureauer - sender de inkassovarslet ud på vegne af dig - før de opstarter den egentlige inkassoprocen.

Dette sker hos os, hos Debito, på den måde sikrer vi at alle skyldnere er varslet korrekt - og at du ikke behøves at gøre det. Dermed skal du blot sende den ubetalte faktura til os - så klarer vi resten for dig.

Husk din mulighed for rykkere

Såfremt din skyldner ikke har betalt det skyldige beløb har du mulighed for at pålægge 3 rykkere af 100 kroner stykker. I alt 300 kroner.

De 300 kroner SKAL være fordelt over 3 rykkere. Du må altså ikke pålægge de 300 kroner på én rykker.

Fristen mellem de 3 rykkere er, lige som med varslet om inkasso, også 10 dage. Der skal altså være 10 dage mellem hver af de 3 rykkere du udsender.

Husk rykkere er en MULIGHEDfor dig som erhvervsdrivende - IKKE en pligt før du sender dit varsel om inkasso. Det betyder altså, at du i princippet så snart du konstaterer at du har en ubetalt faktura ikke behøves at sende rykkere forud for en inkassoproces - men det er udsendelse af et varsel.

Varsel om inkasso eksempel

Jævnfør inkassoloven skal du varsle din skyldner om at sagen overdrages til inkasso. Et eksempel på et sådan varsel kunne se sådan ud:


"Såfremt vedhæftede faktura ikke er betalt senest 10 dage fra dags dato, ser vi os nødsaget, uden yderligere varsel af overgive sagen til inkasso hos Debito ApS - bemærk dette vil medføre yderligere omkostninger for dem."

Hvad bør du som virksomhed gøre?

Hos Debito anbefaler vi at du som virksomhed opsætter faste rammer for dine dårlige betalere - uanset hvem de er, og uanset beløbet bør du tage aktion på dem, og des før des bedre.

Som nævnt, har du som virksomhed mulighed for at sende 3 rykkergebyrer, med 100 kroner på hver og derefter et varsel om inkasso.

Et eksempel på et forløb kunne være:

Konstatering af fakturaen ikke er betalt
1) Rykker 1
2) Rykker 2
3) Rykker 3
4) Varsel om inkasso

Ønsker du en kortere proces før dine dårlige betalere sendes til inkasso kan overstående step 1-3 fjernes helt eller delvist. Du bestemmer selv hvor mange rykker du sender, dog maksimalt 3.

Skal vi hjælpe dig af med dine dårlige betalere?
- helt ned til 0 kroner i opstart.

Hos Debito er alt inkluderet - også varsel om inkasso - det betyder at vi blot skal bruge den ubetalte faktura. Vi tilføjer selv varsel og rykkere - så behøves du ikke at bekymre dig om andet.

Kom i gang på under 2 minutter - med prisen ned til 0 kroner.

[[activecampaign form=21]]

Kom i gang med det samme Fra 0 kr