Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Debito ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Debito ApS
Skelagervej 15
9000 Aalborg

CVR-nr.: 36965762
Telefon: 7199 2500
E-mailadresse: [email protected]

 

Information om behandling af oplysninger

Behandling af oplysninger oplyses i betingelserne som skal accepteres for at kunne bruge Debitos service.

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi personoplysninger:

Formål:
For at give den bedst mulige oplevelse for besøgende på vores website og for løbende at kunne forbedre vores indhold, benytter vi en generel tracking af brugeradfærd.

Hjemmel:
Ved besøg på hjemmesiden præsenteres alle besøgende for en besked som gør opmærksom på, at der trackes via adfærd ved brug af cookies.

Opbevaring og sletning:
Data omkring brugeradfærd gemmes i anonymiseret form hos vores udbyder af analyseværktøjer. Se en komplet liste over vores underleverandører
her.
Alle cookies og evt. sessionsdata gemmes på brugerens egen computer og kan altid slettes via browserens indstillinger. Se vores cookiepolitik her.

 

Når du bruger vores system, indsamler vi personoplysninger:

Kunder - Databehandler

Debito er databehandler overfor Debitos kunder (den enkelte sags kreditor) ift. data omkring de indsendte sager, herunder men ikke begrænset til:

  • IP-adresse ift. besøg på hjemmeside og webapp.
  • Oplysninger om debitorer – se afsnit ”Debitorer - Dataansvarlig”.

Formål:
Disse oplysninger bruges for at kunne identificere den enkelte sags debitor og dermed udføre formålet med oprettelsen af sagen i form af, at inddrive udeståendet.

Hjemmel:
Samtykke gennem accept af vores betingelser ved brug af servicen.

Opbevaring og sletning:
Oplysningerne gemmes i Debitos online system
. Debito udbyder en ad-hoc service uden decideret udløb af aftale. Der er derfor ikke foranstaltet automatisk sletning af brugerdata til login og afbenyttelse af Debitos system. Der kan til enhver tid forespørges på sletning af brugerdata i Debitos system ved henvendelse til kundeservice.

Kunder - Dataansvarlig

Debito er dataansvarlig overfor virksomhedens kunder ift. behandling af den enkelte kundes oplysninger, herunder men ikke begrænset til:

Kontaktpersons navn og kontaktoplysninger.

Formål:
Disse oplysninger bruges for at kunne sikre en effektiv sagsgang og kommunikation med den ansvarlige person hos kunden.

Hjemmel:
Samtykke gennem accept af vores betingelser ved brug af servicen.

Opbevaring og sletning:
Oplysningerne gemmes i Debitos online system
. Debito udbyder en ad-hoc service uden decideret udløb af aftale. Der er derfor ikke foranstaltet automatisk sletning af brugerdata til login og afbenyttelse af Debitos system. Der kan til enhver tid forespørges på sletning af brugerdata i Debitos system ved henvendelse til kundeservice.

Information om behandling af oplysninger:
Behandling af oplysninger oplyses i betingelserne som skal accepteres for at kunne bruge Debitos service.

Debitorer - Dataansvarlig

Debito er dataansvarlig ift. behandling af debitorers oplysninger, herunder men ikke begrænset til:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Information om de økonomiske forhold i de enkelte sager.

Formål:
Disse oplysninger bruges for at kunne identificere den enkelte sags debitor og dermed udføre formålet med oprettelsen af sagen i form af, at inddrive udeståendet.

Hjemmel:
Behandlingen af disse oplysninger er nødvendig for at forfølge legitime interesser ifm. inddrivelse af gæld, og den registreredes interesser går ikke forud herfor.

Opbevaring og sletning:
Oplysningerne gemmes i Debitos online system
. Oplysninger om debitorer indgår i det samlede billede af den enkelte sag for kreditor, der ift. gældende lovgivning omkring regnskaber er forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år.

Derfor gemmes oplysninger om sager og dermed debitorer 5 år i Debitos system fra seneste brug, hvorefter data anonymiseres automatisk ved pseudonymisering.

Information om behandling af oplysninger:
Debito benytter tredjeparts collectors i form af inkassobureauer og advokatvirksomheder til at inddrive udeståender. Disse collectors oplyser ved første skrivelse til debitor, at dennes sag, og dermed personoplysninger, er oprettet og gemt ved Debito.
Der henvises i skrivelsen til Debitos GDPR-betingelser på websitet.

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles personoplysninger:

Formål:
For at sikre, at ansøgere med relevant baggrund og interesse i stillinger som måtte blive opslået indenfor rimelig fremtid præsenteres for disse, gemmer vi alle indkomne ansøgninger i op til 36 mdr.

Hjemmel:
Alle indkomne ansøgninger som vi vælger at gemme bekræftes via email direkte til afsender, der således har mulighed for at fravælge, at vi gemmer ansøgningen.

Opbevaring og sletning:
Alle gemte ansøgninger opbevares sikkert og kræver adgang via login for relevante medarbejdere, herunder men ikke begrænset til ledelse, HR-medarbejdere, mm.
Alle ansøgere der ønsker sletning af deres ansøgning kan rette skriftlig henvendelse til enten dén person man har været i kontakt med eller til [email protected]

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Dette er 2.1 version af Debitos ApS’ persondatapolitik senest opdateret 19.05.2018.