Sådan fungerer Debito

Vi tager os af hele processen omkring inddrivelsen af dine ubetalte fakturaer og lader dig fokusere på din forretning.

Opret nemt og hurtigt din sag på vores system

Få inddrevet dine penge uden besvær og høje omkostninger. Du uploader bare din ubetalte faktura - så klarer vi resten.

Når vi modtager din inkassosag, vil vi gennemgå oplysningerne og såfremt vi har de oplysninger vi skal bruge, vil hele inddrivelsen starte.

Opret sag »

Fuldt overblik over dine sager

Følg dine sager online for et samlet overblik og se de handlinger vi har foretaget på den enkelte sag for at inddrive dine penge.

Log ind »

Sådan forløber en inkassosag

Du opretter sagen på systemet

Opret nemt dine inkassosager på vores system. Opret først en bruger til systemet og følg herefter vejledningen som guider dig igennem hele oprettelsen online. Her har du mulighed for at vedhæfte relevante dokumenter såsom fakturaer, rykkerskrivelser og indbetalinger, samt korrekt information på dine debitorer.

Vi gennemgår din sag

Når vi har modtaget din inkassosag, gennemgår vi det tilsendte for at sikre os at vi har nødvendige oplysninger og dokumentation for at kunne oprette kravet. Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger, men du opnår den hurtigste sagsbehandling hvis vi modtager alt ved oprettelsen.

Vi inddriver dit tilgodehavende

Vi går nu i gang med inddrivelsen af dit tilgodehavende og kontakter din skyldner på både telefon, email, e-boks og brev. Lykkes det ikke at inddrive dit krav i denne proces, har vi mulighed for at fortsætte sagen retsligt imod ekstra omkostninger. Det er dog helt op til dig hvad du vælger.

Sagen afsluttes

Ved afslutningen af din inkassosag, vil vi stå for afregningen af sagen således at pålagte renter og gebyrer bliver afregnet korrekt. I sager hvor vi succesfuldt har inddrevet dit tilgodehavende, vil dine penge blive indbetalt til din konto hurtigst muligt. Afregningen er altid ud fra princippet No cure, no pay, medmindre du aktivt har accepteret ydelser med yderligere omkostninger.